Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych

PROFIL ZAKŁADU:

Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych realizuje badania w zakresie szeroko rozumianej teorii postkolonialnej oraz zajmuje się zagadnieniami z zakresu literatur podróżniczych, stawiając sobie za cel rzetelną analizę i krytykę współczesnych dyskursów dotyczących złożonej natury relacji pomiędzy centrum a peryferiami, ich historycznymi podwalinami oraz wpływem na współczesne studia kulturowe, literaturoznawcze i polityczne. W ramach badań prowadzonych przez Zakład, analizie oraz krytycznej obserwacji podlegają różnorodne teksty kultury — w tym również kultury popularnej — co pozwala na dostrzeżenie i zbadanie zależności pomiędzy dyskursem postkolonialnym a produkcją kulturową zarówno na skalę globalną, jak i w ujęciu lokalnym.

DYDAKTYKA:

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów związanych z szeroko pojętą kulturą i literaturą — w tym z literaturami postkolonialnymi i podróżniczymi — oferując studentom rzetelną wiedzę opartą o prowadzone w ramach działalności Zakładu badania (seminaria dyplomowe, magisterskie oraz specjalizacyjne, seminarium doktoranckie, wykłady monograficzne, wykłady oraz ćwiczenia z zakresu interpretacji literatury i kultury). Ponadto, pracownicy realizują zajęcia wchodzące w skład praktycznej nauki języka angielskiego dla studentów wszystkich specjalności i wszystkich stopni.

PLANY NAUKOWE:

 • 2017, Ustroń — konferencja naukowa A Suitcase of Her Own, poświęcona zagadnieniom z pogranicza studiów feministycznych oraz badań nad literaturami podróżniczymi i postkolonialnymi.
 • 2017/2018 — publikacja tomu pokonferencyjnego.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU:

 • literatury postkolonialne i podróżnicze w języku angielskim
 • studia kolonialne i postkolonialne (etniczność, Inny, migracja, wygnanie)
 • orientalizm w humanistyce zachodniej
 • postkolonializm w przekładzie
 • body studies
 • kultura popularna
 • literatura science fiction w ujęciu postkolonialnym
 • food studies
 • corporeal feminism
 • historia i teoria cudowności i ciekawości
 • światy wtórne i teoria subkreacji
 • literatura fantastyczna
 • kultura materialna w ujęciu literaturoznawczym i kulturoznawczym

Artykuły powiązane

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec