Studenckie Koło Naukowe NeoLit

 neolit header
http://www.neolit.us.edu.pl/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
NeoLit Online
Opiekun: Karolina Lebek

Koło Naukowe NeoLit powstało w roku 1996 z inspiracji pierwszego opiekuna naukowego Koła, mgra Pawła Jędrzejki (obecnie doktora nauk humanitycznych, zatrudnionego w IKiLA na stanowisku adiunkta), lecz jego formalizacja była efektem rozwijanej już wcześniej działalności dyskusyjnej, całkowicie nieformalnej. Założycielską grupę studentów i wykładowców łączyła wspólna pasja zadawania pytań i debatowania nad nimi. Początkowo nieregularne spotkania stały się wkrótce cotygodniowym rytuałem, który dał początek znakomicie dziś funkcjonującej, niejako „trzypokoleniowej” organizacji. Pierwszym poważnym wynikiem działalności naukowej NeoLitu był udział niemal wszystkich założycieli Koła w międzynarodowej konferencji naukowej "Crossing and Transgressing Borders", zorganizowanej w 1997 roku wspólnie z Bolton Intitute of Higher Education w Wielkiej Brytanii, dzięki środkom pozyskanym przez ówczesnego opiekuna koła, Pawła Jędrzejkę, w ramach konkursu wydziałowego.

Dzisiaj niegdysiejsi założyciele koła w większości mają tytuły doktorskie: wśród nich znajdziemy takich wykładowców akademickich, jak Tomasz Kalaga, Aneta Zacharz, Magdalena Bartłomiejczyk czy Michał Derda-Nowakowski, Marcin Sarnek, Anna Spyra, Ewa Macura czy Zuzanna Szatanik. Dawni opiekunowie Koła, niegdyś niewiele starsi od swoich podopiecznych, pracują dziś nad habilitacjami, a niegdysiejsi sympatycy i intelektualni patroni NeoLitu uzyskali już dawno tytuły profesorskie. W ciągu swojej ponaddziesięcioletniej historii NeoLit na trwałe wpisał się w intelektualny pejzaż Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ, stanowiąc nie tylko forum nieograniczonej wymiany myśli, ale także przestrzeni, w której wychowują się kolejne pokolenia akademickiej kadry.

Liczba członków NeoLitu waha się od 10 do 25. Z oczywistych względów, wielu partycypantów NeoLitowych debat bierze w nich udział wybiórczo, uzależniając swoją obecność od tematu spotkania. Jednakże trzon grupy stanowi obecnie ponad dziesięć osób, które aktywnie kształtują dyskusje, organizują konferencje, wykłady i warsztaty gościnne - i dbają o to, by NeoLit ewoluował i nieustannie inspirował. Choć powstał na formalnej bazie istniejącego niegdyś Koła Naukowego Studentów Anglistyki, NeoLit jest dziś całkowicie niezależnym od dawnego Koła bytem, organizacją, która nie ogranicza dostępu do swojej działalności nikomu. Członkiem NeoLitu może zostać każdy student - bez względu na Wydział czy Uczelnię, którą reprezentuje. Otwarta, interdyscyplinarna formuła Koła przyciąga młodych (i nieco mniej młodych) badaczy wszystkich dyscyplin, oferując im udział w działaniach NeoLitu.

Zasadnicze sfery zainteresowań NeoLitu to teoria literatury i kultury, poststrukturalne studia kulturowe oraz metodologia badań literackich i kulturowych, lecz ta skrótowa lista nie wyczerpuje wszystkich obszarów zainteresowań członków Koła. Badania NeoLitu obejmują także historię literatury, fotografii i muzyki, studia genderowe, queer studies, studia postkolonialne, teorię przekładu - i wiele innych dziedzin współczesnej humanistyki.

Formuła NeoLitu zasadza się na działaniach dwojakiego rodzaju: z jednej strony Koło stanowi forum dyskusyjne i przestrzeń burzy mózgów; z drugiej - umożliwia prowadzenie poważnych badań i ogłaszanie ich wyników w formie referatów konferencyjnych i publikacji. Organem NeoLitu jest czasopismo internetowe Neolit-OnLine, którego utworzenie zostało sfinansowane z grantu uzyskanego z Civic Education Project przez dra Pawła Jędrzejkę. Oprócz Internetu, najbardziej zaawansowani członkowie Koła publikują także swoje teksty w tomach pokonferencyjnych i innych tomach zbiorowych, których redaktorzy zamieszczają je obok tekstów dojrzałych badaczy. Od wielu lat NeoLit organizuje także własne konferencje, w których biorą udział studenci z wielu krajów świata i wykładowcy akademiccy z Polski z zagranicy.

Koło Naukowe Anglistów NeoLit jest niewątpliwie przestrzenią, w której młodzi adepci nauki mają możliwość nie tylko poznać warsztat naukowca-humanisty, wykształcić umiejętność argumentacji, czy rozwinąć własny badawczy światopogląd, ale także - co równie ważne - to właśnie w tej przestrzeni wielu z nich rozpoczyna poważną naukową karierę. Jednak tym, co dla NeoLitu jest najważniejsze, jest zaangażowanie w intelektualną zabawę wynikającą z przyjaznej debaty i emocje, jakie płyną z pierwszych, dokonanych na własną rękę odkryć. Obok poczucia przynależności do entuzjastycznego grona osób nietuzinkowych, szczególnym - i nieuniknionym - „efektem ubocznym” członkostwa NeoLitu - jest sukces w nauce.

Oto podstawowa filozofia NeoLitu.

 

Artykuły powiązane

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec