Dodatkowe informacje

 • Imię Sabina Sweta
 • Nazwisko Sen-Podstawska
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Stanowisko adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Zakład Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich
 • Department Department of American and Canadian Studies
 • Gabinet 3.54
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  Wtorki (13:00 - 13:45)

   

   

 • Office Hours

  Tuesdays (13:00 - 13:45)

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2016 - doktor nauk humanistycznych na Wydziale Teatru, program doktorancki NIAS - Exeter, Uniwersytet Exeter, Wielka Brytania

  temat pracy: "Kiedy nasze zmysły tańczą: Świadomość zmysłowo-somatyczna we współczesnych sposobach podejścia do tańca Odissi w Indiach"

   

  2011 - magisterium w zakresie tańców południowo-azjatyckich (South Asian Dance Studies) na Uniwersytecie Roehampton, Londyn, Wielka Brytania

  temat pracy: "Podróżujący taniec: Ucieleśnienie tańca Odissi w Diasporze i poza nią"

   

  2010 - magisterium w zakresie kultury i literatury brytyjskiej i amerykańskiej na Wydziale Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Śląskim, Sosnowiec, Polska

  temat pracy: "Tożsamości w ruchu: Taneczny performance ucieleśnieniem kultury i społecznej organizacji Narodu Tsimshian"

 • Titles and Degrees

  2016 - Ph.D. in Drama, NIAS-Exeter split-site program, University of Exeter, UK

  Thesis: "When our senses dance: Sensory-Somatic Awareness in Contemporary Approaches to Odissi Dance in India"

   

  2011- M.A. (Distinction) in South Asian Dance Studies, The University of Roehampton, London, UK

  Thesis: "A Travelling Dance: The Embodiment of Odissi in the Diaspora and Beyond"

   

  2010 - M.A. (Distinction) in British and American Literature and Culture, English Philology, University of Silesia, Sosnowiec, Poland

  Thesis: "Identities on the Move: Dance Performance as the Embodiment of Culture and Social Organisation of the Tsimshian Nation"

 • Zainteresowania badawcze

  - świadomość zmysłowo-somatyczna w klasycznym tańcu indyjskim Odissi i w innych sztukach performatywnych

  - wielo-kulturowość, transkulturowość, wielo-etniczność

  - sztuki performatywne kultur mniejszości, diaspory i kultur rdzennych w Kanadzie

  - relacje ciało-umysł, somaestetyka oraz emocje w sztukach performatywnych

  - kultura i literatura Indii

 • Research Interests

  - sensory-somatic awareness in Indian classical dance Odissi and other performance

  - multiculturalism, transculturalism, multi-ethnicity

  - minority cultures', diasporas' and Canadian First Nations' performance

  - body-mind relationship, somaesthetics and emotions in performance

  - Indian culture and literature

Harmonogram zajęć uległ dalszym zmianom. Prosimy wszystkich studentów oraz wykładowców o zapoznanie się z nową wersją plany.

Plan dostępny jest na stronie Informacje dla studentów.

Harmonogram zajęć uległ znacznym zmianom. Prosimy wszystkich studentów oraz wykładowców o zapoznanie się z nową wersją plany.

 

Plan dostępny jest na stronie Informacje dla studentów.

 

Maciej Wąs

5 Paź. 2016

Dodatkowe informacje

 • Imię Maciej
 • Nazwisko Wąs
 • Tytuł / stopień naukowy mgr
 • Title / Academic degree M.A.
 • Stanowisko doktorant
 • Position Ph.D. Student
 • Zakład Zakład Teorii Literatury i Kultury
 • Department Department of Literary and Cultural Theory
 • Gabinet 3.51
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  W sesji zimowej 2019/2020:

   

  27 I 13.00-14.30

  30 I 13.00-13.45

  + by appointment 

 • Office Hours

  During winter session 2019/2020:

   

  27 I 13.00-14.30

  30 I 13.00-13.45

  + by appointment

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2016 - magister filologii angielskiej - praca pt. "Our Little Lives: Gilbert Keith Chesterton as a Precursor of the 20th Century Christian Personalism" ("Nasze małe życie: Gilbert Keith Chesterton jako prekursor personalizmu chrześcijańskiego XX stulecia")

   

  2013 - licencjat filologii angielskiej - praca pt. "Eros and Agape in `The Simpsons Movie`" ("Eros i agape w filmie `Simpsonowie: wersja kinowa`")

 • Titles and Degrees

  2016 - M.A. in English Philology - thesis "Our Little Lives: Gilbert Keith Chesterton as a Precursor of the 20th Century Christian Personalism"

   

  2013 - B.A. in English Philology - thesis "Eros and Agape in `The Simpsons Movie`"

 • Zainteresowania badawcze

  twórczość G.K. Chestertona

  różne pojęcia nacjonalizmu

  personalizm chrześcijański

  tomizm

 • Research Interests

  works of G.K. Chesterton

  different notions of nationalism

  Christian personalism

  thomism

Marek Pawlicki

5 Paź. 2016

Dodatkowe informacje

 • Imię Marek
 • Nazwisko Pawlicki
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Stanowisko adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Zakład Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podrózniczych
 • Department Department of Postcolonial Studies and Travel Writing
 • Gabinet 3.53
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  Czwartek, godz.13.00-13.45

 • Office Hours

  Thursday, 13.00-13.45

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2012 - stopień doktora nauk humanistycznych nadany przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł pracy: Self-Reflexivity in the Works of J.M.Coetzee

   

  2008 - stopień magistra. Tytuł pracy: The Notions of Narrative and Discourse in Waiting for the Barbarians, Life and Times of Michael K and Foe by J.M. Coetzee

 • Titles and Degrees

  2012 - Ph.D. in literary studies, Jagiellonian University. Thesis title: Self-Reflexivity in the Works of J.M.Coetzee

   

  2008 - M.A. Thesis title: The Notions of Narrative and Discourse in Waiting for the BarbariansLife and Times of Michael K and Foe by J.M. Coetzee

 • Zainteresowania badawcze

  - twórczość J.M. Coetzee'ego i Nadine Gordimer

  - dyskurs konfesyjny w kulturze i literaturze;

  - autotematyzm w literaturze anglojęzycznej;

  - pamięć w literaturze współczesnej;

  - ekokrytyka

 • Research Interests

  - confessional discourse in culture and literature;

  - self-reflexivity in anglophone literature;

  - memory in contemporary literature;

  - modernist and postmodernist short story;

  - narratology

 • Wykładane przedmioty

  - Historia literatury brytyjskiej;

  - Kultura angielskiego obszaru językowego;

  - PNJA: język pisany

 • Courses Taught

  - British literature

  - Culture of the English speaking countries

  - Academic writing

Informujemy, że harmonogram zajęć uległ znacznym zmianom. Najnowsza wersja harmonogramu dostępna jest na na stronie Informacje dla Studentów.

Mariola Świerkot

4 Paź. 2016

Dodatkowe informacje

 • Imię Mariola
 • Nazwisko Świerkot
 • Tytuł / stopień naukowy mgr
 • Title / Academic degree M.A.
 • Stanowisko doktorant
 • Position Ph.D. Student
 • Zakład Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich
 • Department Department of American and Canadian Studies
 • Gabinet 3.54
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  01.10.2019 - 30.09.2020 - urlop zdrowotny

   

 • Office Hours

  01.10.2019 - 30.09.2020 - medical leave

   

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2010 - licencjat filologii angielskiej (Uniwersytet Śląski) - praca pt. "From Sherlock Holmes to Hercule Poirot: the Classical Detective Fiction as Inspiration in Agatha Christie's Novels"

  ("Od Sherlocka Holmesa do Herkulesa Poirot: klasyczna powieść detektywistyczna jako inspiracja w twórczości Agathy Christie"

   

  2012 - magister filologii angielskiej (Uniwersytet Śląski) - praca pt. "The Real American Heroes: Patterns and Evolution of the Heroic and Anti-heroic Discourse in Selected Non-fictional War Narratives and Public Discourse of the Twentieth and Twenty-first Centuries"

  ("Prawdziwi amerykańscy bohaterowie: wzory i ewolucja heroicznego i antyheroicznego dyskursu w wybranych niefikcyjnych opowieściach wojennych i publicznym dyskursie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku")

 • Titles and Degrees

  2010 - B.A. - thesis: "From Sherlock Holmes to Hercule Poirot: the Classical Detective Fiction as Inspiration in Agatha Christie's Novels"

   

  2012 - M.A. - thesis: "The Real American Heroes: Patterns and Evolution of the Heroic and Anti-heroic Discourse in Selected Non-fictional War Narratives and Public Discourse of the Twentieth and Twenty-first Centuries"

   

 • Zainteresowania badawcze

  Historia i kultura amerykańska (zwł. wiek XX i XXI)

  Literatura amerykańska

  Literatura faktu

  Teoria kultury

  Dyskursy tożsamości

 • Research Interests

  American history and culture (especially 20th and 21st cent.)

  American literature

  Non-fictional literature

  Theory of culture

  Identity discourses

Dodatkowe informacje

 • Imię Patrycja
 • Nazwisko Sokołowska
 • Tytuł / stopień naukowy mgr
 • Title / Academic degree M.A.
 • Stanowisko doktorant
 • Position Ph.D. Student
 • Funkcja

  przewodnicząca koła doktoranckiego H/Story przy IKiLA

 • Administrative function

  head of the student research circle and research group H/Story at IECL

 • Zakład Zakład Kultury i Literatury Brytyjskiej
 • Department Department of British Culture and Literature
 • Gabinet 4.1
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  Z powodu braku zajęć w semestrze letnim proszę o kontakt w razie potrzeby. Dotyczy również Writing Centre.

   

 • Office Hours

  As I have no class in the spring term, contact me via e-mail to arrange a meeting.

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2016 - magister filologii angielskiej - praca pt. "From the Weird Tale to Graphic Horror. Indeterminacy in H. P. Lovecraft's Short Stories and their Graphic Adaptations" ("Od weird tale do graficznego horroru. Miejsca niedookreślenia w opowiadaniach H. P. Lovecrafta i ich komiksowych adaptacjach")

   2014 - licencjat filologii angielskiej - praca pt. "Between the Human and the Machine. Artificial Intelligence and Identity in Red vs. Blue" ("Pomiędzy człowiekiem a maszyną. Sztuczna inteligencja i tożsamość w Red vs. Blue")

 • Titles and Degrees

  2016 - M. A. - thesis: "From the Weird Tale to Graphic Horror. Indeterminacy in H. P. Lovecraft's Short Stories and their Graphic Adaptations"

  2014 - B. A. - thesis: "Between the Human and the Machine. Artificial Intelligence and Identity in Red vs. Blue"

 • Zainteresowania badawcze

  fantastyka i literatura grozy (the weird tale)

  poezja staroangielska

  kultura popularna: tradycja horroru, studia growe, graphic narrative studies

  podcasty jako zjawisko i tekst kultury

  gry fabularne a kultura słowa

 • Research Interests

  fantasy, speculative fiction, science fiction and the weird tale

  anglo-saxon poetry

  popular culture: horror in culture, game studies, graphic narrative studies

  podcasts as texts of culture

  role-playing games as continuation of oral tradition storytelling

 • Wykładane przedmioty

  język pisany (I rok)

  rozumienie ze słuchu (I rok)

 • Courses Taught

  writing (1st year)

  listening comprehension (1st year)

 • Writing Centre Tutor Yes

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec