The book addresses the notion of time and temporality and its various conceptualizations in the theories of the new physics, utilized as a thematic and formal framework in the British novel of the twenty-first century. As the Newtonian conception of reality does not provide a reliable framework within which to situate human experience and generate meaning, fiction writers have recognized quantum mechanics as a potent source from which to draw in search of new metaphors. The quantum has become a part of the understanding of reality, and its concepts and assumptions have been absorbed into the textual structure and content of literary fiction. Shapes of Time in British Twenty-First Century Quantum Fiction examines human temporality as mediated by the timeshapes imagined within the context of the new physics, and explores the philosophical implications for human temporality and identity of situating an individual within the realm of physical time. Its chapters deal with various concepts of the new physics connected with temporality, and their appropriation in a selected novel: parallel universes in Andrew Crumey’s Sputnik Caledonia (2008), eternal recurrence and Poincaré’s theorem in David Mitchell’s Cloud Atlas (2004), chaos theory in Samantha Harvey’s The Wilderness (2009), and the end of time in Scarlett Thomas’s The End of Mr. Y (2006). Each of them corresponds to a different conceptual shape of time: tree, concertina, spiral and snapshot, respectively, which is enacted on the formal level. Analyzing the new time constructs in a narrative, this book thus uncovers passages between scientific and humanistic standpoints, and reveals quantum fiction to be an effective tool for visualizing the subjective non-homogenous experience of private time.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Sonia
 • Nazwisko Autora 1 Front
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł Shapes of Time in British Twenty-First Century Quantum Fiction
 • Wydawca Cambridge Scholars Publishing
 • Miejsce wydania Newcastle upon Tyne
 • Rok wydania 2015
 • Liczba stron 180
 • Seria Nie
 • ISBN 978-1-4438-8029-9

Marta Gorgula

7 Paź. 2015

 

 

Dodatkowe informacje

 • Imię Marta
 • Nazwisko Gorgula
 • Tytuł / stopień naukowy mgr
 • Title / Academic degree M.A.
 • Stanowisko doktorant
 • Position Ph.D. Student
 • Funkcja

   

   
 • Administrative function

   

   
 • Zakład Zakład Retoryki Kultury i Mediów
 • Department Department of Rhetoric in Culture and the Media
 • Gabinet 4.1
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  środy 11:30-13:00

   
 • Office Hours

  Wednesdays 11:30am-1:00pm

   
 • Tytuły i stopnie naukowe

  2013- licencjat filologii angielskiej, Uniwersytet Śląski; praca licencjacka: The Other Beauty: Bodily Mutilation and the Experience of World War I

  2015- magister filologii angielskiej, Uniwersytet Śląski; praca magisterska: Shell-shocked Criminals and Neurotic Villains: Representation of (World War I) Traumatised Subjects in the Early European Cinema

   

   

   
 • Titles and Degrees

  2013- B.A. in English, University of Silesia; B.A. thesis title: The Other Beauty: Bodily Mutilation and the Experience of World War I

  2015- M.A. in English, University of Silesia; M.A. thesis title: Shell-shocked Criminals and Neurotic Villains: Representation of (World War I) Traumatised Subjects in the Early European Cinema

   

   
 • Zainteresowania badawcze

  -historia, szczegónie I i II Wojny Światowej, w ujęciu brytyjskim, irlandzkim i niemieckim

  -trauma psychologiczna i fizyczna oraz ich przedstawienie w kulturze

  -reprezentacja kalectwa i niepełnosprawności (Disability Studies)

  -psychologia i psychoanaliza

  -reprezentacja I Wojny Światowej w kulturze (literaturze/filmie/sztuce)

  -film, szczególnie weimarskie kino nieme

  -literatura i film sci-fi

  -Inność

  -groteska

   

   
 • Research Interests

  -history, especially of both World Wars, from British, Irish and German perspectives

  -physical and psychological trauma and their representation in culture

  -representation of disability and mutilation (Disability Studies)

  -psychology and psychoanalysis

  -representation of World War I in culture (literature/film/art)

  -film, especially Weimar cinema

  -Sci-fi literature and film

  -Otherness

  -grotesque

   
 • Wykładane przedmioty

  semestr zimowy 2016/2017: konwersacje (1kmt), rozumienie tekstu (1kaoj)

  semestr letni: komunikacja językowa (ćwiczenia) (1kmt1)

   

  semestr letni 2017/2018: komunikacja językowa (ćwiczenia) 

   

  semestr letni 2018/2019: komunikacja językowa (ćwiczenia) 

   
 • Courses Taught

  winter term 2016/2017: conversations (1kmt), reading comprehension (1kaoj) 

  summer term: language & communication (1kmt1)

   

  summer term 2017/2018: language & communication (1kmt1)

   

  summer term 2018/2019: language & communication (1kmt1)

   
 • Writing Centre Tutor Yes
 • Informacja dla kandydatów na studia dokoranckie

   

   
 • Information for potential Ph.D. students

   

   

Rejestracja na lektoraty dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia,
kierunek: filologia angielska, specjalności: nauczycielska z informatyką, kultura-media-translacja, kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (Sprint-Write)

Informujemy, że w terminie od 6 października 2015 r. (godz. 15:00) do 11 października 2015 r. (godz. 23:59)będzie trwała rejestracja na lektoraty języka obcego – zapisy do grup.


Rejestracja odbędzie się za pomocą systemu USOSWeb dostępnego

pod adresem: https://usosweb.us.edu.pl

Rejestracja na lektoraty dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia
kierunek: filologia angielska, specjalności: nauczycielska z informatyką, kultura-media-translacja, kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (Sprint-Write)

Odbędzie się w terminie od 6 października 2015 r. (godz. 15:00) do 11 października 2015 r. (godz. 23:59)
Rejestracja na III roku jest potwierdzeniem wyboru z poprzedniego roku.

Zajęcia dydaktyczne w w.w. grupach lektoratowych rozpoczną się 12.10., zgodnie z harmonogramem zajęć.

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych serdecznie zaprasza na otwarty wykład gościnny pt "Cinder(f)ellas. Transition from Boyhood to Manhood in Medieval Icelandic Entertaining Literature", który wygłosi prof. Ásdís Egilsdóttir z Uniwersytetu Islandzkiego w Reykjaviku. Wykład odbędzie się w Sali Rady Wydziału im. Prof. Kazimierza Polańskiego, w budynku Neofilologii UŚ, 14 października 2015 r, o godz.9.45. Szczegóły na załączonym plakacie. 

Informujemy, że zamieszczona została nowa wersja harmonogramu dla specjalności IKILA. W stosunku do poprzedniej wersji zmianie uległy TYLKO zajęcia dla grupy 4KAOJ we czwartki.

Michał Kisiel

4 Paź. 2015

Dodatkowe informacje

 • Imię Michał
 • Nazwisko Kisiel
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Stanowisko doktorant
 • Position Ph.D. Student
 • Zakład Zakład Teorii Literatury i Kultury
 • Department Department of Literary and Cultural Theory
 • Gabinet 3.51
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  27 Stycznia (pon.) 13:00-14:30

  3 lutego (pon.) 13:00-14:30

 • Office Hours

  27 January (Mon) 13:00-14:30

  3 February (Mon) 13:00-14:30

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2019 - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach

  Tytuł pracy: Prismatic Theatres. Towards the New Materialist Readings of Samuel Beckett and Tadeusz Kantor

   

  2015 - magister filologii angielskiej (w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), Uniwersytet Śląski w Katowicach

  Tytuł pracy: (N)ontology: The Discourses of Inexistent Subject in Badiou, Derrida and Beckett

   

  2013 - licencjat filologii angielskiej (w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), Uniwersytet Śląski w Katowicach

  Tytuł pracy: Affirming Mutilation: Bodies and Events in Samuel Beckett's Selected Plays 

 • Titles and Degrees

  2019 - Ph.D. in literary studies, University of Silesia in Katowice

  Dissertation title: Prismatic Theatres. Towards the New Materialist Readings of Samuel Beckett and Tadeusz Kantor

   

  2015 - M.A. in English (Inter-faculty Individual Studies in Humanities), University of Silesia in Katowice

  Dissertation title: (N)ontology: The Discourses of Inexistent Subject in Badiou, Derrida and Beckett

   

  2013 - B.A. in English (Inter-faculty Individual Studies in Humanities), University of Silesia in Katowice

  Dissertation title: Affirming Mutilation: Bodies and Events in Samuel Beckett's Selected Plays

 • Zainteresowania badawcze

  - Teoria literatury

  - Współczesna filozofia francuska

  - Teatralność i performatywność

  - Samuel Beckett

  - Dekonstrukcja

 • Research Interests

  - Literary theory

  - Contemporary French philosophy

  - Theatricality and performativity

  - Samuel Beckett

  - Deconstruction

 • Writing Centre Tutor Yes

Informujemy, że harmonogram dla specjalności prowadzonych przez IKILA ponownie uległ zmianom. Prosimy o zapoznanie się z nową wersją, znajdującą się w dziale informacji dla studentów.

Wszyscy studenci 1 roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia specjalności Amerykanistyka dla stosunków międzykulturowych i dyplomacji, KMT, KAOJ, którzy nie byli obecni na spotkaniu z opiekunem roku 1.10.2015 proszeni są o natychmiastowy kontakt z dr Sonią Caputą (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

Anna Kisiel

4 Paź. 2015

Dodatkowe informacje

 • Imię Anna
 • Nazwisko Kisiel
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Stanowisko doktorant
 • Position Ph.D. Student
 • Zakład Zakład Teorii Literatury i Kultury
 • Department Department of Literary and Cultural Theory
 • Gabinet 3.51
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  WRZESIEŃ:

  2 września (pon.) 13:15-14:45

  12 września (czw.) 12:00-13:30

  19 września (czw.) 12:00-13:30

  23 września (pon.) 14:00-15:30

 • Office Hours

  SEPTEMBER:

  2 September (Mon) 13:15-14:45

  12 September (Thu) 12:00-13:30

  19 September (Thu) 12:00-13:30

  23 September (Mon) 14:00-15:30

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2019 - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Śląski),
  tytuł pracy: Corporeal Aesth/ethics. The Body in Bracha L. Ettinger's Theory and Art

  2015 - magister filologii angielskiej (Uniwersytet Śląski), 
  tytuł pracy: Tangible Trauma: Tropes of Gesture in the Context of Psychoanalytically Grounded Theories

  2013 - licencjat filologii angielskiej (Uniwersytet Śląski), 
  tytuł pracy: Wit(h)nessing Intimacy in Photography. Francesca Woodman's Self-portraits in the Light of the Matrixial Theory

 • Titles and Degrees

  2019 - PhD in Literary Studies (University of Silesia),
  dissertation title: Corporeal Aesth/ethics. The Body in Bracha L. Ettinger's Theory and Art

  2015 - MA in English (University of Silesia),
  dissertation title: Tangible Trauma: Tropes of Gesture in the Context of Psychoanalytically Grounded Theories

  2013 - BA in English (University of Silesia),
  dissertation title: Wit(h)nessing Intimacy in Photography. Francesca Woodman's Self-portraits in the Light of the Matrixial Theory

 • Zainteresowania badawcze

  teoria Brachy L. Ettinger

  psychoanaliza

  teoria fotografii

  studia nad traumą

  ciało i kobiecość w sztuce wizualnej i poezji

 • Research Interests

  Bracha L. Ettinger's matrixial theory

  psychoanalysis

  photography theory

  trauma studies

  body and femininity in the visual arts and poetry

 • Writing Centre Tutor Yes
Strona 2 z 2

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec