Publikacja stanowi interdyscyplinarny projekt łączący w sobie teorie kulturoznawcze, socjologiczne, politologiczne i filozoficzne oraz zmierzający do przedstawienia dynamiki zmian społeczno-kulturowych z punktu widzenia zaufania i niepewności. Przyjmując tezę, że zaufanie jest sposobem na radzenie sobie z niepewną i ryzykowną przyszłością, praca ta opiera się na założeniu, że omawiane pojęcia służą zobrazowaniu stopnia zadomowienia się jednostki w zmieniających się strukturach i systemach społecznych, ekonomicznych i kulturowych. W ten sposób niniejsza publikacja wychodzi poza ramy tych teorii modernizacji, które zmianę społeczną przedstawiają przede wszystkim z perspektywy strukturalno-systemowej, uwzględniającej przemiany instytucji politycznych, administracyjnych (struktur biurokratycznych) lub ekonomicznych. Praca ta jest zatem próbą nakreślenia dynamiki procesów zmiany kulturowej, a zwłaszcza jej normatywnych, aksjologicznych i symbolicznych aspektów. Książka jest adresowana przede wszystkim do osób zainteresowanych problematyką kształtowania się społecznych zasobów zaufania (kapitału społecznego) oraz powstawania kulturowych mechanizmów wzmacniających lub osłabiających skłonność jednostek do przybierania postawy uogólnionej ufności.

Dodatkowe informacje

  • Imię Autora 1 Tomasz
  • Nazwisko Autora 1 Burzyński
  • Książka współredagowana Nie
  • Tytuł Between the Stage and the Text. Agency and Structure in the Analysis of Cultural Change from the Perspectives of Trust and Uncertainty
  • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Miejsce wydania Katowice
  • Rok wydania 2014
  • Liczba stron 188
  • Seria Tak
  • ISBN 978-83-226-2237-7

Informujemy, że Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich wraz z Zakładem Studiów Kanadyjskich i Przekładu Literackiego we współpracy z Konsulatem Francji w Krakowie i Instytutem Francuskim oraz Stowarzyszeniem Piosenki Autorskiej Ballada organizuje warsztat i koncert znanego kanadyjskiego barda z Quebecu, kontunuatora wielkiego Felixa Leclerca, pana Clauda Michauda.
Warsztat dla studentów odbędzie się 25 listopada o godzinie 15 w Sali Rady Wydziału w budynku Neofilologii przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, a koncert wieczorny – w studenckim klubie Remedium o godzinie 19:00. Wstęp będzie wolny. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Szczegółówe informacje o wydarzeniu

koncert michaud

Znany poeta, tłumacz i krytyk literacki, Piotr Gwiazda z University of Maryland Baltimore County będzie czytał swoje wiersze i mówił o nowej poezji amerykańskiej i sztuce przekładu. Spotkanie, które poprowadzi poeta i tłumacz Adam Zdrodowski, odbędzie się 17 listopada 2014 r. o godz. 11:00 w Sali Rady Wydziału Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych na ul. Grota-Roweckiego 5.

Z ostatniej chwili: najnowsza książka Piotra Gwiazdy, Poetry in the Age of Empire: 1979-2012, ukaże się drukiem w listopadzie.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec