Informujemy uprzejmie, że w terminie od 09.01.2013 r. (od godz. 12:00) do 16.01.2013 r. (do godz. 23:59) odbędzie się II (ostatnia) tura rejestracji na lektorat języka obcego.

Rejestracja jest obligatoryjna. Dotyczy studentów, których prośba nie została zaakceptowana z powodu przekroczenia limitu przyjęć oraz osób, które z jakiejś przyczyny nie zarejestrowały się w I terminie.

Studenci kierunku: filologia angielska (specjalności: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, kultura-media-translacja, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (Sprint-Write) mogą wybrać - język czeski lub język niemiecki.

Programy studiów zamieszczone w tej sekcji dotyczą programów specjalności prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych w ramach specjalności filologia angielska na kierunku filologia począwszy od roku akademickiego 2009/2010. Programy te dotyczą wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli naukę na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, w latach 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012.

Wojciech Kalaga

6 Sty. 2013

Dodatkowe informacje

 • Imię Wojciech
 • Nazwisko Kalaga
 • Tytuł / stopień naukowy Prof. zw. em. dr hab.
 • Title / Academic degree Full Professor, Emeritus
 • Stanowisko Profesor emeritus
 • Position Profesor emeritus
 • Funkcja

   

 • Zakład Zakład Teorii Literatury i Kultury
 • Department Department of Literary and Cultural Theory
 • Gabinet 3.27
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  Thursday - by appointment

 • Office Hours

  Thursday - by appointment.

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2007 - profesor zwyczajny

  1998 - tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

  1986 - habilitacja w dziedzinie literaturoznawstwa angielskiego i teorii literatury, Uniwersytet Adama Mickiewicza

  1979 - doktorat w dziedzinie literaturoznawstwa angielskiego, Uniwersytet Jagielloński

  1972 - magisterium w dziedzinie filologii angielskiej, Uniwersytet Jagielloński

 • Titles and Degrees

  2007 - professor ordinarius

  1998 - full professor

  1986 - habilitation in English literature and literary theory, Adam Mickiewicz University, Poznań

  1979 - Ph.D. in English Literature, Jagiellonian University, Cracow

  1972 - M.A. in English Studies (literature), Jagiellonian University, Cracow

   

 • Zainteresowania badawcze

  Ogólnie - Teoria literatury i kultury

  W szczególności - Trzecie jako kategoria kulturowa, ontologia tekstu; teoria reprezentacji i semiotyka (oraz związane obszary teorii poznania, filozofii języka, ontologii znaku i przedmiotu); wirtualność; pamięć; teoria interpretacji; inny / inność; teorie podmiotowości; filozofia Charlesa S. Peirce'a.

 • Research Interests

  Generally - literary and cultural theory

  Specifically - the Third as a cultural concept, ontology of texts and textuality; theory of representation (and the related areas of semiotics, philosophy of language, epistemology, and ontology); theories of subjectivity; virtuality; memory; theories of interpretation; interpretation and ontology; semiotics and the philosophy of C. S. Peirce.

 • Wykładane przedmioty

   

 • Courses Taught

   

Between Illusionism and Anti-Illusionism: Self-Reflexivity in the Chosen Novels of J. M. Coetzee takes as its premise J. M. Coetzee’s distinction between “illusionism” and “anti-illusionism”: the realist and the self-reflexive traditions in prose fiction. The aim of this critical study is to demonstrate that these two traditions are not opposed, but rather complementary to each other, and enrich the novel as a genre. Based on Marek Pawlicki’s doctoral thesis, the book is a detailed analysis of Coetzee’s oeuvre, paying particular attention to the impact of the writer’s literary essays on his fiction.

Insofar as it looks into the ways in which Coetzee’s work as a critic has affected his novels, this book deals with the relation between fiction and literary criticism. Chapter One is an introduction into the topic of self-reflexivity. Chapters Two to Five, devoted to Dusklands, In the Heart of the Country, Age of Iron and Summertime, are concerned with the issue of subjectivity in confessional discourse and the boundary between fiction and autobiography. Chapters Six to Eight, concentrating on Foe, Slow Man, The Master of Petersburg, and Elizabeth Costello, offer insight into Coetzee’s views on literary creation and the role of the writer in society. Between Illusionism and Anti-Illusionism also examines intertextual references in Coetzee’s novels to the works of Tolstoy, Dostoevsky, Kafka and Beckett.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Marek
 • Nazwisko Autora 1 Pawlicki
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł Between Illusionism and Anti-Illusionism Self-Reflexivity in the Chosen Novels of J. M. Coetzee
 • Wydawca Cambridge Scholars
 • Miejsce wydania Newcastle Upon Tyne
 • Rok wydania 2013
 • Liczba stron 200
 • Seria Tak
 • ISBN 978-1-4438-5304-0

Dodatkowe informacje

 • Imię Małgorzata
 • Nazwisko Nitka
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Associate Professor
 • Stanowisko adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Funkcja

   

 • Zakład Zakład Kultury i Literatury Brytyjskiej
 • Department Department of British Culture and Literature
 • Gabinet 4.61
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  czwartki 13.00-13.45

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Office Hours

  Thursdays 13.00-13.45

   

   

   

   

 • Tytuły i stopnie naukowe
  • 2008 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (na podstawie rozprawy Railway Defamiliarisation. The Rise of Passengerhood in the Nineteenth Century)
  • 1996 - doktor nauk humanistycznych. Tytuł rozprawy: "Writing of the Heart and the Epistolary Form. The Case of Richardson's Clarissa" ("Pismo serca a forma epistolarna. Klarysa Samuela Richardsona")
  • 1989 - magister filologii angielskiej. Tytuł pracy: "The Scene of Writing in Tristram Shandy" ("Pismo i jego scena w Tristramie Shandy")
 • Titles and Degrees

  2008 - doktor habilitowany

  1996 - Ph. D.

  1990. M.A.

 • Zainteresowania badawcze
  • kultura i literatura XVIII wieku
  • Rewolucja Przemysłowa
  • kultura i literatura wiktoriańska
 • Research Interests
  • 18th-century literature and culture
  • The Industrial Revolution
  • Victorian literature and culture
 • Wykładane przedmioty

  I semestr:

  5 seminarium magisterskie                                               

  5 seminarium spec.                                                         

  2 kaoj + 2sw Historia lit. brytyjskiej (survey) wykłady                                           

  2sw1, 2sw2 Historia lit. brytyjskiej (survey) ćwiczenia      

   

  II semestr

  5 seminarium magisterskie                                               

  5 seminarium spec

 • Courses Taught

  Winter Semester:

  MA seminar 3                                             

  Specialised seminar 1

  2 kaoj + 2sw History of British Literature (survey course) lectures                                         

  2sw1, 2sw2 History of British Literature (survey course) classes

   

  Summer Semester:

  MA seminar 4                                            

  Specialised seminar 2

   

 • Writing Centre Tutor Yes

Marcin Mazurek

4 Sty. 2013

Dodatkowe informacje

 • Imię Marcin
 • Nazwisko Mazurek
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Stanowisko adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Funkcja

  Adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Kultury

 • Administrative function

  Assistant Professor with Department of Cultural and Literary Theory

 • Zakład Zakład Teorii Literatury i Kultury
 • Department Department of Literary and Cultural Theory
 • Gabinet 3.51
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  W czerwcu:        Piątek, 14.06  - 14:00 - 15:30

                              Piątek, 21.06  - 11:30 - 13:00

                              Wtorek, 25.06 - 11:30 - 13:00

   

  We wrześniu:   Środa, 11.09 - 10.00 - 11.30

                             Czwartek, 19.09 - 11:30 - 13:00

                             Czwartek, 26.09 - 10:00 - 11:30

 • Office Hours

  In June:              Friday, 14.06 - 14:00 - 15:30

                              Friday, 21.06 - 11:30 - 13:00

                              Tuesday, 25.06 - 11:30 - 13:00

   

  In September:  Wednesday, 11.09 - 10.00 - 11.30

                              Thursday, 19.09 - 11:30 - 13:00

                              Thursday, 26.09 - 10:00 - 11:30

 • Tytuły i stopnie naukowe

  1996 - stopień magistra

  2004 - stopień doktora

 • Titles and Degrees

  1996 - M.A.

  2004 - Ph.D.

 • Zainteresowania badawcze

  Postmodenizm

  Teoria literatury

  Teoria kultury

  Film

 • Research Interests

  Postmodernism

  Literary theory

  Cultural theory

  Film studies

 • Wykładane przedmioty

  Seminarium magisterskie/licencjackie

  Film

  Teoria Literatury

 • Courses Taught

  M.A./B.A. Seminar

  Film studies

  Literary theory

   

Leszek Drong

3 Sty. 2013

Dodatkowe informacje

 • Imię Leszek
 • Nazwisko Drong
 • Tytuł / stopień naukowy dr hab.
 • Title / Academic degree Associate Professor
 • Stanowisko Profesor UŚ
 • Position Faculty Professor
 • Zakład Zakład Retoryki Kultury i Mediów
 • Department Department of Rhetoric in Culture and the Media
 • Gabinet 4.68
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  konsultacje: poniedziałki 13:00-14:00

   

  W sprawach związanych z opieką nad pracami doktorskimi proszę o kontakt mailowy.

 • Office Hours

  office hours: MONDAY 1:00-2:00 pm

   

 • Tytuły i stopnie naukowe

  mgr filologii angielskiej - 1995r

  dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa - 1999r

  dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa - 2008r

 • Titles and Degrees

  M.A. in English literature - 1995

  PhD in literary studies - 1999

  D. Litt. - 2008

 • Zainteresowania badawcze

  retoryka

  kultura i literatura Irlandii

  pamięć kulturowa

  autobiografia jako zjawisko kulturowe

 • Research Interests

  rhetoric

  Irish culture and literature

  cultural memory studies

  autobiography as a cultural phenomenon

 • Wykładane przedmioty

  seminarium mgr (Irish studies)

  komunikacja językowa

  wstęp do literaturoznawstwa

  metodologia nauk humanistycznych (dla doktorantów)

 • Courses Taught

  MA seminar (Irish film and literature)

  Communication studies

  Introduction to literarary studies

  research methods in the humanities (for PhD students)

 • Promotor dr Tak
 • Informacja dla kandydatów na studia dokoranckie

  Zainteresowania naukowe - proponowane obszary:

  •  kultura i literatura Irlandii oraz Irlandii Północnej (szczególnie okres współczesny – tj. wiek XX i XXI)

  •  pamięć kulturowa w kontekście politycznym i historycznym

  •  retoryka w dyskursach kulturowych i literackich; pojęcie reprezentacji w dyskursie, performatywny wymiar dyskursów kulturowych

  •  współczesna powieść historyczna; historiografia a literatura; współczesne odmiany realizmu

  •  autobiografizm, powieść autobiograficzna, autobiografia jako gatunek

  •  powieść akademicka (tzw. campus fiction)

  •  pragmatyzm i neopragmatyzm amerykański

   

  Dotychczas przeprowadzone przewody doktorskie:

   

  dr Anna Malinowska (obrona 2012 r.): „Postaci kampu. Studium konstrukcji pozy."

  dr Agnieszka Kliś-Brodowska (obrona 2013 r.): “Gothic Discourses: Cultural Theories and the Contemporary Conceptions of Gothic Fiction” 

  dr Tomasz Gnat (obrona 2013 r.): “Simulacrum of the ‘Green’ Apocalypse: Ecocriticism and Apocalyptical Rhetoric in Environmental Discourse”

  dr Aleksandra Musiał (obrona 2018 r.): “'An American Tragedy': Strategies of Representing Victimhood in American Narratives of the War in Vietnam”

 • Information for potential Ph.D. students

  Research interests:

   Irish studies, including Northern Irish studies (especially XX century and XXI century)

   cultural memory in political and historical contexts

   rhetoric in cultural and literary discourses; representation in discourse; performative dimensions of cultural discourses

   contemporary historical novels; historiography vs. literature; contemporary varieties of realism

   autobiography, the autobiographical novel;

   campus fiction

   American pragmatism and neopragmatism

 • Academia.edu Profile http://silesian.academia.edu/LeszekDrong

Bartosz Stopel

3 Sty. 2013

Dodatkowe informacje

 • Imię Bartosz
 • Nazwisko Stopel
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Stanowisko adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Zakład Zakład Teorii Literatury i Kultury
 • Department Department of Literary and Cultural Theory
 • Gabinet 3.51
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  19.02, 11.15-13.00

 • Office Hours

   Wednesday, 13.00-13.45

  By appointment: Wednesday 11.15-12.15, Tuesday 9.45-13.00 

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2011 - magister filologii angielskiej

  2015 - doktor nauk humanistycznych

 • Titles and Degrees

   

 • Zainteresowania badawcze
  • Narratologia
  • Kognitywistyka w badaniach literatury, kina i gier wideo
  • Estetyka, emocje, afekt, w tym psychologia doświadczenia estetycznego
  • Teoria literatury/analityczna filozofia literatury
  • Kultura i literatura amerykańska lat 50 i 60, kontrkultura
 • Research Interests

   

  • Narratology 
  • Cognitive approaches to the study of literature, cinematic works and video games
  • Aesthetics, emotions, affect
  • Counterculture
  • Literary Theory
 • Wykładane przedmioty
   
   

Dodatkowe informacje

 • Imię Nina
 • Nazwisko Augustynowicz
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Stanowisko adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Gabinet 3.53
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  wtorki i środy 1300-1345

 • Office Hours

  Tuesday&Wednesday 1300-1345

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2011 - stopień magistra; tytuł rozprawy: “Recipes for Women: Food, Eating and Representations of Femininity in Eudora Welty’s and Angela Carter’s Fiction” ("Przepisy dla/na kobiety: jedzenie i reprezentacje kobiecości w twórczości Eudory Welty i Angeli Carter")

  2019 - stopień doktora; tytuł rozprawy: "Conceptual Food Metaphors in Selected Victorian Literature" ("Metafory pojęciowe jedzenia na wybranych przykładach literatury wiktoriańskiej")

 • Titles and Degrees

  2011 - M. A.; thesis: "Recipes for Women: Food, Eating and Representations of Femininity in Eudora Welty’s and Angela Carter’s Fiction"

  2019 - PhD; thesis: "Conceptual Food Metaphors in Selected Victorian Literature"

 • Zainteresowania badawcze

  food studies

  cognitive cultural studies

  literatura i kultura epoki wiktoriańskiej

  kultura popularna

 • Research Interests

  food studies

  cognitive cultural studies

  literature and culture of the Victorian period

  popular culture

 • Writing Centre Tutor Yes

Dodatkowe informacje

 • Imię Sławomir
 • Nazwisko Masłoń
 • Tytuł / stopień naukowy dr hab.
 • Title / Academic degree Associate Professor
 • Stanowisko adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Zakład Zakład Kultury i Literatury Brytyjskiej
 • Department Department of British Culture and Literature
 • Gabinet 4.68
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  W semstrze zimowym: czwartki i piątki 13.00-13.45. W trakcie sesji zimowej: 29 stycznia 13.30-15.00; 5 lutego 12.00-13.30; 12 lutego 12.00-13.30.

 • Office Hours

  Until Jan 24: Thursdays and Fridays 1.00-1.45 pm. Winter exam session: Jan 29 1.30-3.00 pm ; Feb 5 12.00-1.30 pm ; Feb 12 12.00-1.30 pm

   

   

 • Tytuły i stopnie naukowe
  • 2009 - dr hab. nauk humanistycznych. Tytuł rozprawy: "Père-Versions of the Truth. The Novels of J. M. Coetzee" (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007), str. 230.
  • 1999 - doktor nauk humanistycznych. Tytuł rozprawy: "Stating the Obvious: Borders of Representation and the Presence of the Body in the Works of Paul Celan and Samuel Beckett"
  • 1993 - magister w zakresie filologii angielskiej. Tytuł pracy: "ReJoycing the Wake? Three Texts Concerning Dooleysprudence"
 • Titles and Degrees

  2009 - Habilitation. Thesis title: "Pere-Versions of the Truth: The Novels of J. M. Coetzee" (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007), 230 pages.

  1999 - Ph. D. Thesis title: "Stating the Obvious: Borders of Representation and the Presence of the Body in the Works of Paul Celan and Samuel Beckett"

  1993 - M.A. Thesis title: "ReJoycing the Wake? Three Texts Concerning Dooleysprudence"

   

 • Zainteresowania badawcze
  • psychoanaliza
  • teoria literatury
  • teoria kultury
  • modernizm
  • film
  • historia sztuki
  • myśl radykalna
 • Research Interests

  psychoanalysis

  literary theory

  culture theory

  modernism

  film

  art history

  radical thought

 • Wykładane przedmioty

  Seminrium mgr 4kmt

  Moduł z obszaru nauk społecznych (w) 3kmt, 3sw, 4kmt, 4sw, 4ad

  Teoria kultury (w) 4kmt

  Wyklad monograficzny 5kmt

 • Courses Taught

  M.A. Seminar 4 kmt

  Social Sciences Module 3kmt, 3sw, 4kmt, 4sw, 4ad

  Culture Theory 4kmt

  Monographic Lecture 5kmt

 • Promotor dr Tak
 • Academia.edu Profile https://silesian.academia.edu/S%C5%82awomirMas%C5%82o%C5%84
 • Google Scholar Profile https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=YbP5sgYAAAAJ

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec