Dodatkowe informacje

 • Imię Agnieszka
 • Nazwisko Woźniakowska
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Stanowisko starszy wykładowca
 • Position Senior Lecturer
 • Gabinet 4.57
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  Dyżury w sesji:

  29.01 (środa) 9.30 - 10.30

  30.01 (czwartek) 11.30 - 12.30

  05.02 (środa) 11.30 - 13.00

  12.02 (środa) 11.00 - 12.30

   

 • Office Hours

  Office hours:

  29.01 (Wed) 9.30 - 10.30

  30.01 (Thu) 11.30 - 12.30

  05.02 (Wed) 11.30 - 13.00

  12.02 (Wed) 11.00 - 12.30

   

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2004 - doktor nauk humanistycznych

  1997 - magister

 • Titles and Degrees

  2004 - Ph.D.

  1997 - M.A.

 • Zainteresowania badawcze

  dramat religijny w Stanach Zjednoczonych

  historia dramatu amerykańskiego

  motywy biblijne w literaturze

 • Research Interests

  religious drama in the USA

  history of American drama

  biblical motifs in literature

 • Wykładane przedmioty

  rozumienie tekstu

  przekład tekstów literackich

  historia Stanów Zjednoczonych

  seminarium magisterskie

   

 • Courses Taught

  reading comprehension

  translation of literary texts

  history of the United States of America

  M.A. seminar

   

   

Dodatkowe informacje

 • Imię Marta
 • Nazwisko Mamet-Michalkiewicz
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Stanowisko adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Funkcja

  Dyrektor Kierunku filologia angielska

   

   

 • Administrative function

  Degree Programme Director: English Studies

  Tutor

 • Zakład Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podrózniczych
 • Department Department of Postcolonial Studies and Travel Writing
 • Gabinet 4.59
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

   Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020:

  - środy 13.00-13.45

   

   

   

 • Office Hours

  Office hours 

  - Wednesdays 13.00-13.45:

   

   

   

   

   

   

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2009 - dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

  2004 - mgr filologii w zakresie filologii angielskiej, specjalność: kultura i literatura brytyjska i amerykańska

 • Titles and Degrees

  2009 - Ph.D. in literary studies

  2004 - MA in English philology

 • Zainteresowania badawcze

  - teoria i literatura postkolonialna (exile, migrancy, diaspora)

  - przekład jako zjawisko kulturowe

  - współczesne literatury anglojęzyczne

   

 • Research Interests

  - postcolonial theory and literature

  - migrancy, exile, identity

  - cultural aspects of translation

  - theory of translation

   

 • Wykładane przedmioty

  - Przekład tekstów literackich

  - Przekład tekstów użytkowych

  - Wprowadzenie do teorii przekładu

  - Przekład jako zjawisko kulturowe 

   

 • Courses Taught

   

   

Tomasz Gnat

12 Sty. 2013

Dodatkowe informacje

 • Imię Tomasz
 • Nazwisko Gnat
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Stanowisko adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Funkcja

   

 • Zakład Zakład Retoryki Kultury i Mediów
 • Department Department of Rhetoric in Culture and the Media
 • Gabinet 3.51
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  Dyżury w sesji:

   

  31.01.2020 0930-1030

  07.02.2020 1030-1130

  10.02.2020 1000-1100

 • Zainteresowania badawcze
  • Studia nad rozrywką interaktywną
  • Dyskursy cyberkultury
  • Filozofia nauki
  • Ekokrytycyzm
  • Postmodernizm
  • Apokalipsa w kulturze masowej
  • Retoryka
 • Research Interests
  • Interactive entertainment studies
  • The discourse of cyberculture
  • The philosophy of science
  • Ecocriticism
  • Postmodernism
  • Apocalyptical in mass culture
  • Rhetoric
 • Wykładane przedmioty
  Interpretacja i analiza rozrywki interaktywnej 
  Nowe media - wykład 
  Nowe media - ćwiczenia 
  Seminarium dyplomowe 
  Seminarium magisterskie Badania gier i teoria rozrywki interaktywnej - wykład Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
  Multimedia

Paweł Jędrzejko

12 Sty. 2013

click for full résumé

 Dr. Paweł Jędrzejko, M.A., Ph.D., D. Litt., is an Associate Professor of American Literature and Chair of the Department of American and Canadian Studies at the Institute of English Cultures and Literatures, University of Silesia in Katowice. In the years 2013--2018 he served as the director of the University of Silesia Press. A member of his home Institute’s faculty since 1995, Paweł Jędrzejko has performed the functions of the Academic Secretary of the Institute, Rector's Plenipotentiary for Recruitment, Member of the Advisory Committee for Open Access at the Ministry of Science and Higher Education, Coordinator of the NeoLit Students’ Research Society, organizer or co-chair of numerous academic events, director of degree dissertations and examiner for the Ph.D. programs at the Faculty of Philology. He holds memberships of the Polish Association of American Studies, American Studies Association (ASA), Modern Language Association (MLA), as well as of the Melville Society, whose International Conference he organized in Poland in 2007. Since 2003, he has been actively contributing to the development of International American Studies Association, the only world-wide, independent, non-governmental association for Americanists. He serves as a IASA Member At-Large and is a member of the Executive Council of the Organization. Jędrzejko is also a co-founder and co-editor of the Review of International American Studies and, since 2013, an Associate Editor to Er(r)go, the Journal of Theory, Literature and Culture. As an alumnus of the Civic Education Project, he continues to expand connections between Polish and international academia. To unwind, he goes sailing, sings sea-shanties in a vocal sextet Banana Boat, plays the guitar, or devises plans for future sailing expeditions.

click for full résumé

Dodatkowe informacje

 • Imię Paweł
 • Nazwisko Jędrzejko
 • Tytuł / stopień naukowy dr hab.
 • Title / Academic degree Associate Professor
 • Stanowisko adiunkt
 • Position Faculty Professor
 • Funkcja

  ORCIDhttp://orcid.org/0000-0002-3251-2540


  Pełnione funkcje:

  - Kierownik Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich
  - Zastępca Redaktora Naczelnego
  czasopisma Er(r)go
  - Managing Editor czasopisma RIAS - Review of International American Studies.

 • Administrative function

  ORCIDhttp://orcid.org/0000-0002-3251-2540


  Functions/Positions:

  - Chair of the Department of American and Canadian Studies
  Er(r)go - Journal of Theory, Literature and Culture - Associate Editor
  - RIAS - Review of International American Studies - Managing Editor

 • Zakład Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich
 • Department Department of American and Canadian Studies
 • Gabinet 3.55
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  Dyżury we wrześniu 2018  

  •Poniedziałek 10 września 2018: 13.15–15.00
  pok. 3.55 (IKiLA)

  •Czwartki: 13 i 27 września 2018: 13.15–15.00
  pok. 3.55 (IKiLA)


  Planowane wyjazdy:

  •Urlop wypoczynkowy: 03.09–07.09.2018

  •Konferencja: Captive Minds: 23rd International Conference
  of the Institute of English Cultures and Literatures 20–23.09.2018

  UWAGA: w roku akademickim 2018/2019 będę przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia od 01.10.2018 do 30.09.2019.

 • Office Hours

  Office hours in September 2018

  •Monday Sept 10th 2018: 13.15–15.00
  room. 3.55 (IECL)

  •Thursdays: Sept 13th and 27th, 2018: 13.15–15.00
  room. 3.55 (IECL) 


  Conferences and Planned Absences

  •Summer vacation: 03.09–07.09.2018

  Captive Minds: 23rd International Conference
  of the Institute of English Cultures and Literatures 20–23.09.2018

  ATTENTION: during the academic year 2018/2019 I will be on a medical leave between October 1st 2018 and September 30th 2019.

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2013—doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

  stopień przyznany przez Uniwersytet Śląski na podstawie całościowego dorobku akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem cyklu publikacji poświęconemu dziełu i myśli Hermana Melville'a.

  2000—doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

  stopień przyznany przez Uniwersytet Śląski na podstawie dysertacji Fascynująca płynność. Doświadczenie lądu i morza a egzystencjalizm Hermana Melville’a, napisanej pod kierunkiem prof. UŚ. dr hab. Teresy Pyzik.

  1995—magister filologii angielskiej

  stopień przyznany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie pracy Text, Style and Equivalence. A Comparative Study of Two Polish Versions of Hamlet, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Pisarskiej.

  2002—nauczyciel mianowany

  stopień awansu zawodowego przyznany przez Marszałka Województwa Śląskiego

 • Titles and Degrees

   • 2013—D.Litt. in Humanities / Literary Studies,

  degree granted by the University of Silesia in Katowice, Poland, on the basis of the global academic output including the uni-thematic cycle of publications dedicated to Herman Melville's oeuvre and thought.

  • 2000—Ph.D. in Humanities / Literary Studies,

  degree granted by the University of Silesia in Katowice, Poland, on the basis of the dissertation Fascynująca płynność. Doświadczenie lądu i morza a egzystencjalizm Hermana Melville’a [Fascinating Liquidity. Herman Melville’s Existentialism and the Experience of Land and Sea] supervised by Teresa Pyzik, associate professor.

  • 1995—M.A. in English

  degree granted by Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, on the basis of the dissertation Text, Style and Equivalence. A Comparative Study of Two Polish Versions of Hamlet, supervised by Alicja Pisarska, full professor.

  • 2002—Nominated Teacher

  degree granted by the Marshal of the Province of Silesia

 • Zainteresowania badawcze

  Zainteresowania ogólne
  • Literatura amerykańska
  • Teoria literatury i kultury
  • Studia postkolonialne
  • Teoria przekładu literackiego

  Zainteresowania szczegółowe

  • Literatura i filozofia Hermana Melville’a
  • Literatura i kultura „Amerykańskiego Renesansu”
  • Literatura jako filozofia/filozofia jako literatura
  • Literackie i kulturowe studia porównawcze
  • Poststrukturalne teorie literatury
  • Przekład a aksjologia

 • Research Interests

  General interests
  • American literature
  • Literary and cultural theory
  • Postcolonial studies
  • Theory of literary translation

  Specific interests

  • Herman Melville’s literature and philosophy
  • “American Renaissance” in culture and literature
  • Literature as philosophy/Philosophy as literature
  • Literary and cultural comparative studies
  • Poststructural literary and cultural theories
  • Translation and axiology

 • Wykładane przedmioty

  UWAGA: w roku akademickim 2018/2019 będę przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia od 01.10.2018 do 30.09.2019.

  PRZEDMIOTY WYKŁADANE OBECNIE
   

  (zobacz opisy modułów)

  Semestr zimowy

  Programy stacjonarne

  •urlop zdrowotny

  Semestr letni

  Programy stacjonarne

  • •urlop zdrowotny

  PRZEDMIOTY OFEROWANE

  Dla studentów studiów II stopnia

  • Amerykanistyczne badania literackie i kulturowe (seminarium magisterskie)
  • Amerykańska etyka pracy w literaturze (historia literatury dla studentów języka biznesu)
  • Herman Melville: w stronę filozofii egzystencji (seminarium specjalizacyjne)
  • Gwiezdne Wojny: granice ponowoczesności (wykład monograficzny)
  • Metodologie badań literackich (seminarium specjalizacyjne)
  • Przekład jako zjawisko kulturowe (wykład)
  • Przekładoznawstwo dla nauczycieli języka polskiego jako obcego (seminarium podyplomowe)

  Dla studentów studiów I stopnia

  • Amerykanistyczne badania literackie i kulturowe (seminarium dyplomowe)
  • Historia literatury amerykańskiej (kurs przekrojowy)
  • Historia literatury amerykańskiej (kurs przekrojowy)
  • Interpretacje literatury amerykańskiej (ćwiczenia)
  • Wprowadzenie do teorii literatury (seminarium specjalizacyjne)
  • Wstęp do teorii przekładu (wykład)
  • Literatura „Amerykańskiego Renesansu” (ćwiczenia modułowe)

 • Courses Taught

  ATTENTION: during the academic year 2018/2019 I will be on a medical leave between October 1st 2018 and September 30th 2019.

  COURSES TAUGHT AT PRESENT
   

  (see module descriptions -- in Polish)

  Fall semester

  Full time programs
  •medical leave

  • Spring semester

  Full-time programs

  • •medical leave

  COURSES OFFERED

  Graduate level

  • Americanist literary and cultural studies (M.A. / Ph.D. seminar)
  • American work ethics in literature (history of literature for students of business English)
  • Herman Melville: towards a philosophy of existence (a specialization seminar)
  • Star Wars: the Frontier of Postmodernity (a lecture)
  • Methodologies of literary and cultural research (a specialization seminar)
  • Translation as a cultural phenomenon (a lecture)
  • Elements of translation in teaching Polish as a Foreign Language (a postgraduate seminar

  Undergraduate level

  • Americanist literary and cultural studies (B.A. seminar)
  • American Literary History (a survey lecture)
  • Interpretations of American Literature (a conversatorium)
  • Introduction to Literary Theory (a specialization seminar)
  • Introduction to translation theory (a lecture)
  • Literature of the “American Renaissance” (a module conversatorium)

 • Promotor dr Tak
 • Informacja dla kandydatów na studia dokoranckie

  Uprzejmie proszę o osobisty kontakt w celu omówienia możliwości współpracy.

 • Information for potential Ph.D. students

  Please, contact me personally to discuss options concerning your project proposal.

 • Academia.edu Profile http://silesian.academia.edu/paweljedrzejko

Ewa Borkowska

11 Sty. 2013

Dodatkowe informacje

 • Imię Ewa
 • Nazwisko Borkowska
 • Tytuł / stopień naukowy Prof. dr hab.
 • Title / Academic degree Full Professor
 • Stanowisko Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego
 • Position Faculty Professor
 • Funkcja

  kierownik Zakładu Kultury i Literatury Brytyjskiej

 • Administrative function

  chair of the Department of British Literature and Culture

 • Zakład Zakład Kultury i Literatury Brytyjskiej
 • Department Department of British Culture and Literature
 • Gabinet 4.62
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  W sesji zimowej 2019/2020 konsultacje:

  o zmianach bede informowac takze via email

  Uprzejmie prosze o sprawdzanie na stronie aktualnosci konsultacji; dziekuje!

  konsultaje w II tygodniu sesji

  11 lutego, wtorek, 10:30 do 13:00- w razie jakiejkolwiek zmiany bede Panstwa informowac

 • Office Hours

  Office Hours:

  Winter semester 2019/2010

  Tuesday 11 Feb 10:30 to 13:00, if there is any change, I will let you know

 • Tytuły i stopnie naukowe

  profesor 2006

  dr hab. 1996

  dr 1989

  mgr 1983

 • Titles and Degrees

  professor 2006

  dr. hab. 1996

  dr. 1989

  M.A. 1983

 • Zainteresowania badawcze

  poetyka oraz poezja angielska, niemiecka, polska (takze poeta zydowski Paul Celan; R.M.Rilke; irlandzki Seamus Heaney, polski Zbigniew Herbert i in.)

  sztuki wizualne i muzyka

  elementy filozofii w literaturze

  literatura angielskiego romantyzmu

  literatura XX wieku, w szczególności poezja

  elemety religioznawcze w literaturze

  historia literatury i kultury

 • Research Interests

  poetics, English, German and Polish poetry (Jewish poet Paul Celan; R.M. Rilke, Seamus Heaney, Zbigniew Herbert and others)

  visual arts and music

  elements of philosophy in literature

  literature of English romanticism

  XX century literature, esp. poetry

  elements of religion in literature

  history of literature and culture

 • Wykładane przedmioty

  literatura angielska

  elementy teorii literatury

  poetyka

   

 • Courses Taught

  English literature

  elements of literary theory

  poetics

Ewa Wylężek

11 Sty. 2013

Dodatkowe informacje

 • Imię Ewa
 • Nazwisko Wylężek
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Stanowisko adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Administrative function

  Erasmus coordinator

 • Zakład Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podrózniczych
 • Department Department of Postcolonial Studies and Travel Writing
 • Gabinet 4.6
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

   

  office hours during exam session:

  31.01 13.00-13.45

  06.02 11.15-12.00

  10.02. 11.15-12.00

 • Office Hours

  office hours during exam session:

  31.01 13.00-13.45

  06.02 11.15-12.00

  10.02. 11.15-12.00

   

   

   

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2018 - doktor nauk humanistycznych. Tytuł rozprawy: Tropes of Tauromachy – Representations of Bullfighting in Selected Works of Anglophone Literature of the 20th and 21st Centuries.

   

  2012 - magister filologii angielskiej. Tytuł rozprawy: "The Fight (?) between Carnival and the Seven Deadly Sins. Dan Lydersen's Bakhtinian Diagnosis of Morality."

 • Zainteresowania badawcze

  Teoria literatury

  Literatura amerykańska

  Modernizm

  Historia sztuki

 • Research Interests

  literary theory

  American Literature

  Modernism

  Art history

 • Wykładane przedmioty

  reading comprehension

  seminar

  creative writing

  American art

 • Courses Taught

  reading comprehension

  seminar

  creative writing

  American art

 • Writing Centre Tutor Yes

Rafał Madeja

10 Sty. 2013

Dodatkowe informacje

 • Imię Rafał
 • Nazwisko Madeja
 • Tytuł / stopień naukowy mgr
 • Title / Academic degree M.A.
 • Stanowisko doktorant
 • Position Ph.D. Student
 • Funkcja

  Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Kanadystów

 • Zakład Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich
 • Department Department of American and Canadian Studies
 • Gabinet 3.54
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  Dyżur: 

  Czwartki: po wcześniejszym ustaleniu terminu

 • Office Hours

  Office hours:

  Thursdays: by appointment

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2010 - Dyplom magistra w zakresie filologii angielskiej. 

  Tytuł pracy: Haunted by the Past: An Analysis of the Psychological Portraits of Kazuo Ishiguro’s Characters.” („Nękani przeszłością: Analiza psychologicznych portretów bohaterów w powieściach Kazuo Ishiguro”). Praca napisana pod kierunkiem Prof. Dr hab. Ewy Borkowskiej.

 • Titles and Degrees

  MA -  Dissertation title: “Haunted by the Past: An Analysis of the Psychological Portraits of Kazuo Ishiguro’s Characters.”

 • Zainteresowania badawcze
  • Psychologia znajdująca się na przecięciu filozofii
  • Filozofia umysłu i koncepcja subiektywnego „Ja”
  • Kulturowe aspekty zaufania, godności i honoru
  • Światopogląd Nuu-chah-nulth
  • Storytelling
  • Narratologia
  • Koncepcja nostalgicznej pamięci
  • Psychologiczny pejzaż człowieka
  • Koncepcja alienacji i emocjonalnego wyobcowania
  • Emocjonalny niepokój
  • Tożsamość
  • Ecocriticism
  • String figures
  • Traditional Ecological Knowledge
 • Research Interests

  Nuu-chah-nulth worldview

  Storytelling

  String figures

  Asian-Canadian diaspora

  Asian-Canadian hyphenated identity

  Ecocriticism

  Indigenous methodologies

  First Nations Studies

  Canadian Studies

  Traditional Ecological Knowledge

 • Wykładane przedmioty

  Writing Centre

 • Courses Taught

  Writing Centre

 • Writing Centre Tutor Yes

Zachęcamy wszystkich kandydatów na studia na specjalności prowadzone przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na nasze studia. Rekrutacja na specjalności kierunku filologia angielska prowadzone przez IKiLA prowadzona jest drogą elektroniczną na takich samych zasadach jak na inne kierunki i specjalności oferowane przez Uniwersytet Śląski. Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji można znaleźć na stronach Uniwersytetu Śląskiego.

Jacek Mydla

10 Sty. 2013

Dodatkowe informacje

 • Imię Jacek
 • Nazwisko Mydla
 • Tytuł / stopień naukowy dr hab.
 • Title / Academic degree Mr.
 • Stanowisko adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Zakład Zakład Teorii Literatury i Kultury
 • Department Department of Literary and Cultural Theory
 • Gabinet 4.68
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  środy godz. 1230-1340

 • Office Hours

  Wednesdays 1230-1340

 • Tytuły i stopnie naukowe

  doktor habilitowany w zakresie literaturoznawstwa

  magister filozofii

  magister filologii

 • Titles and Degrees

  post-doctoral degree in literary studies

  M.A. in philology

  M.A. in philosophy

 • Zainteresowania badawcze
  • Dramat angielski doby Elżbietańskiej, w szczególności Szekspir; dramat gotycki i romantyczny (Joanna Baillie)
  • Gotyk literacki w Anglii (XVIII i XIX wiek); literatura tajemnicy i grozy i jej odmiany; zjawiska nadprzyrodzone w literaturze (M. R. James); opowieść niesamowita 
  • Recepcja Szekspira w XVIII stuleciu w Anglii
  • Wpływ Szekspira na twórczość autorów późniejszych (w szczególności na tzw. wczesny gotyk angielski)
  • Filozofia angielska w XVII i XVIII wieku (w szczególności filozofia szkockiego oświecenia)
  • Genealogia i recepcja oraz późniejsze przetworzenia (adaptacje) wybranych utworów klasyki literatury angielskiej (Frankenstein)
  • Aspekty filozoficzne dzieła literackiego (w szczególności problematyka czasu)
  • Zagadnienia ontologiczne związane ze statusem bytowym dzieła literackiego i świata przedstawionego
  • Funkcjonowania języka w dziele literackim (np. funkcje języka w dramacie)
  • Recepcja dzieła literackiego
  • Narratologia / teoria narracji, w tym zagadnienia tajemnicy i suspensu
 • Research Interests

  English drama: Elizabethan and Jacobean, Gothic and romantic (Joanna Baillie)

  Shakespeare in the eighteenth century - reception, appropriation, influence

  Literary Gothic in England (XVIII & XIX centuries); literature of mystery and terror and its varieties; the supernatural in literature (e.g., the English ghost story, M. R. James), the weird tale

  Genealogy and afterlife of chosen literary classics (e.g. Frankenstein); adaptations and reworkings

  Reception, influence, appropriation

  British (especially Scottish) philosophy of the seventeenth and eighteenth centuries (philosophy of the Scottish Enlightenment); its links with fiction and drama

  Chosen philosophical aspects of the literary work (e.g. time); ontology of the literary work and of the represented worlds

  Theory of drama

  The functioning of language in the literary work (language functions, e.g. in drama)

  Narrative theory, incl. the ideas of mystery and suspense

 • Wykładane przedmioty

  Zagadnienia dramatu

  Wstęp do literaturoznawstwa

  Kultura Wielkiej Brytanii

  Proza literacka i zagadnienia narracji

  Przedmio ogólny: brytyjka filozofia unysłu

 • Courses Taught

  Problems of drama

  Introduction to literary studies

  British culture

  Fiction and narrative

  General subject (elective): Britih philosophy of the human mind

 • Writing Centre Tutor Yes

Zachęcamy wszystkich studentów do zapoznania się z tzw. Niezbędnikiem studenta zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwerstytetu Śląskiego. Poniżej zamieszczono kilka linków do najważniejszych dokumentów regulujacych tok studiów, regulaminu studiów i innych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec