Aspects of Royal Power in Medieval Scandinavia

Rafał Borysławski, Jakub Morawiec, red.

Książka jest zbiorem artykułów autorstwa międzynarodowego grona badaczy zajmujących się historią, kulturą i literaturą średniowiecznej Skandynawii. Tematem książki jest władza królewska, jej definiowanie i egzekwowanie przez władców w średniowiecznej Skandynawii. Atutem pracy jest bez wątpienia ujęcie tego zagadnienia z punktu widzenia różnych dyscyplin (historia, literaturoznawstwo, historia prawa) i wskazanie nowych możliwości interpretacyjnych w tym zakresie.

Szczegóły:

Rafał Borysławski, Jakub Morawiec, red. Aspects of Royal Power in Medieval Scandinavia, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.
Liczba stron: 168
Nr ISBN: 978-83-226-3399-1
Szczegóły na stronie wydawcy

Książki tych samych autorów lub redaktorów oraz książki z tej samej serii wydawniczej:

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec