Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 5: Podróże, wędrówki, włóczęgi

Teresa Pyzik, Agnieszka Woźniakowska, red.

Artykuły zebrane w tomie można podzielić ze względu na dwa podejścia do tematyki podróży. Pierwsze to omawianie podróży znanych pisarzy i analiza ich dzienników podróży. Znalazły się tu teksty m.in. o podróżach w Europie Hawthorne’a, Jamesa i Twaina oraz o ich postrzeganiu Anglii i Włoch, wędrówkach Steinbecka, artykuły o Antin i o zapiskach Sheparda.

Druga grupa artykułów koncentruje się wokół wędrówek i podróży bohaterów w utworach literackich.

Szczegóły:

Teresa Pyzik, Agnieszka Woźniakowska, red. Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 5: Podróże, wędrówki, włóczęgi, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
Liczba stron: 224
Nr ISBN: 978-83-226-2027-4
Szczegóły na stronie wydawcy

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec