Writing of the Heart and the Epistolary Form. The Case of Richardson's Clarissa

Małorzata Nitka

Szczegóły:

Małorzata Nitka. Writing of the Heart and the Epistolary Form. The Case of Richardson's Clarissa, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 1997.
Liczba stron: 116

Książki tych samych autorów lub redaktorów oraz książki z tej samej serii wydawniczej:

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec