Fire and Ice. The Dialectic of Order and Chaos

Małgorzata Nitka, Piotr Dziedzic, red.

Książka, o charakterze interdyscyplinarnym, zawiera 14 artykułów analizujących kategorie porządku czy ładu oraz chaosu. Autorzy, przedstawiając różne rozumienia tych pojęć, omawiają je w wielu aspektach, kontekstach i konfiguracjach. Stosując różnorodne perspektywy badawcze, umieszczają swe rozważania na temat ładu i chaosu w sferze literatury anglojęzycznej, szeroko pojmowanej kultury, w tym popularnej, oraz filozofii i socjologii. Chronologiczny zakres artykułów obejmuje okres od wczesnego średniowiecza do postmodernizmu.

Szczegóły:

Małgorzata Nitka, Piotr Dziedzic, red. Fire and Ice. The Dialectic of Order and Chaos, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2008.
Liczba stron: 172
Nr ISBN: 978-83-226-1726-7
Szczegóły na stronie wydawcy

Książki tych samych autorów lub redaktorów oraz książki z tej samej serii wydawniczej:

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec