11-go czerwca o godz. 11:00 w SRW w Sosnowcu odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Aleksandry Musiał. Promotorem rozprawy zatytułowanej "'An American Tragedy': Strategies of Representing Victimhood in American Narratives of the War in Vietnam" ("'Amerykańska tragedia': Strategie przedstawiania ofiar w amerykańskich narracjach o wojnie w Wietnamie) jest dr hab. Leszek Drong, a promotorem pomocniczym dr Marcin Sarnek. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Opublikowano w Wydarzenia

W dniu 28-go października w siedzibie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Szołtysek (Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Anglojęzycznych).
Tytuł rozprawy: "Temptation, Promise Threat: A Cultural Study of East and West in Contact".
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Białas (UŚ).
Recenzenci: dr hab. Grzegorz Moroz (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Paweł Jędrzejko (UŚ).

Komisja jednogłośnie przyjęła obronę, a rozprawa została uznana za wyróżniającą.
Serdecznie gratulujemy.

Opublikowano w Wydarzenia

Informujemy, że dnia 12 czerwca 2014 roku (czwartek) o 13.00 odbędzie się w Sali Rady Wydziału publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Kliś-Brodowskiej, zatytułowanej Gothic Discourses: Cultural Theories and the Contemporary Conceptions of Gothic Fiction (Gotyckie dyskursy. Teorie kulturowe a współczesne koncepcje literatury grozy).

PROMOTOR: dr hab. Leszek Drong - Uniwersytet Śląski
RECENZENCI:
dr hab. prof. UWM Joanna Kokot - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Jacek Mydla - Uniwersytet Śląski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI: prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga - Uniwersytet Śląski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Opublikowano w Wydarzenia

Informujemy, że dnia 6 grudnia 2013 r. o godz. 13.45 odbędzie się w Sali Rady Wydziału publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Soni Caputy, zatytułowanej Contemporary American Writers of Polish Descent: A Study of the Fiction of Anthony Bukoski and Stuart Dybek (Współcześni amerykańscy pisarze pochodzenia polskiego. Studium twórczości Anthony'ego Bukoskiego i Stuarta Dybka).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Opublikowano w Wydarzenia

Dnia 28 czerwca o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kowalczyk-Piasecznej. Promotorem przewodu doktorkskiego jest Prof. dr hab. Zbigniew Białas, zaś rozprawa nosi tytuł: "Middle Easts: The Rhetoric of Somatics, Otherness and Sublimity in Selected Polish and British Travel Reportages of the 20th and 21st Century" ("Bliskie Wschody: Retoryka cielesności, Inności i wzniosłości w wybranych polskich i brytyjskich reportażach podróżniczych XX i XXI wieku"). Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Opublikowano w Wydarzenia

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 27 listopada 2012 roku (wtorek) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani mgr Karoliny Lebek zatytułownej "Stor(y)ing the Object: Representations of Curiosities and Self-fashioning in Early Modern England" ("Narracje wokół przedmiotu: reprezentacje osobliwości a autokreacja podmiotu w siedemnastowiecznej Anglii"). Promotorem rozprawy doktorskiej jest Pan prof. dr hab. Zbigniew Białas.

Opublikowano w Wydarzenia

W dniu 1 października 2009 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską Pani mgr Agnieszki Staneckiej.

Tytuł rozprawy: Uprootedness: Hanif Kureishi's Early Works and the Question of Postcolonial (Dis)Order

PROMOTOR: prof. dr hab. Zbigniew Białas - Uniwersytet Śląski
RECENZENCI: prof. UMK dr hab. Mirosława Buchholtz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Ewa Borkowska - Uniwersytet Śląski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI: prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga - Uniwersytet Śląski

Praca do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14 oraz w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 102.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Opublikowano w Wydarzenia

W dniu 11 września 2009 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską Pana Mgr. Tomasza Burzyńskiego.

Tytuł rozprawy: Between the Stage and the Text. Agency and Structure in the Analysis of Cultural Change from the Perspectives of Trust and Uncertainty.

PROMOTOR: prof. dr hab. Ewa Borkowska - Uniwersytet Śląski
RECENZENCI: prof. zw. dr hab. Elżbieta Oleksy - Uniwersytet Łódzki
prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga - Uniwersytet Śląski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI: prof. dr hab. Zbigniew Białas

Praca do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14 oraz w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 102.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Opublikowano w Wydarzenia

 Dziekanat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 21 lipca 2009 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską Pani Mgr Marty Mamet-Michalkiewicz

Tytuł rozprawy: Between the Orient and the Occident. Transformations of The Thousand and One Nights.

Opublikowano w Wydarzenia

W dniu 16 lutego 2009r, o godz. 1300, odbędzie się w Sali Rady Wydziału publiczna obrona rozprawy doktorskiej P. mgr. Jarosława Szurmana zatytułowanej Anglo/American Folksongs: Ballads of the Frontier and the West (Anglo-amerykańskie pieśni ludowe: Ballady pogranicza i Zachodu). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  

Opublikowano w Wydarzenia

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec