dr hab. Paweł Jędrzejko

adiunkt

Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich

ORCIDhttp://orcid.org/0000-0002-3251-2540


Pełnione funkcje:

- Kierownik Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich
- Zastępca Redaktora Naczelnego
czasopisma Er(r)go
- Managing Editor czasopisma RIAS - Review of International American Studies.

Dyżur

Dyżury we wrześniu 2018  

•Poniedziałek 10 września 2018: 13.15–15.00
pok. 3.55 (IKiLA)

•Czwartki: 13 i 27 września 2018: 13.15–15.00
pok. 3.55 (IKiLA)


Planowane wyjazdy:

•Urlop wypoczynkowy: 03.09–07.09.2018

•Konferencja: Captive Minds: 23rd International Conference
of the Institute of English Cultures and Literatures 20–23.09.2018

UWAGA: w roku akademickim 2018/2019 będę przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia od 01.10.2018 do 30.09.2019.

Gabinet: 3.55

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Własna strona www: Full résumé and list of publications
Academia.edu

Tytuły i stopnie naukowe

2013—doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

stopień przyznany przez Uniwersytet Śląski na podstawie całościowego dorobku akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem cyklu publikacji poświęconemu dziełu i myśli Hermana Melville'a.

2000—doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

stopień przyznany przez Uniwersytet Śląski na podstawie dysertacji Fascynująca płynność. Doświadczenie lądu i morza a egzystencjalizm Hermana Melville’a, napisanej pod kierunkiem prof. UŚ. dr hab. Teresy Pyzik.

1995—magister filologii angielskiej

stopień przyznany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie pracy Text, Style and Equivalence. A Comparative Study of Two Polish Versions of Hamlet, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Pisarskiej.

2002—nauczyciel mianowany

stopień awansu zawodowego przyznany przez Marszałka Województwa Śląskiego

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania ogólne
• Literatura amerykańska
• Teoria literatury i kultury
• Studia postkolonialne
• Teoria przekładu literackiego

Zainteresowania szczegółowe

• Literatura i filozofia Hermana Melville’a
• Literatura i kultura „Amerykańskiego Renesansu”
• Literatura jako filozofia/filozofia jako literatura
• Literackie i kulturowe studia porównawcze
• Poststrukturalne teorie literatury
• Przekład a aksjologia

Wykładane przedmioty

UWAGA: w roku akademickim 2018/2019 będę przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia od 01.10.2018 do 30.09.2019.

PRZEDMIOTY WYKŁADANE OBECNIE
 

(zobacz opisy modułów)

Semestr zimowy

Programy stacjonarne

•urlop zdrowotny

Semestr letni

Programy stacjonarne

  • •urlop zdrowotny

PRZEDMIOTY OFEROWANE

Dla studentów studiów II stopnia

• Amerykanistyczne badania literackie i kulturowe (seminarium magisterskie)
• Amerykańska etyka pracy w literaturze (historia literatury dla studentów języka biznesu)
• Herman Melville: w stronę filozofii egzystencji (seminarium specjalizacyjne)
• Gwiezdne Wojny: granice ponowoczesności (wykład monograficzny)
• Metodologie badań literackich (seminarium specjalizacyjne)
• Przekład jako zjawisko kulturowe (wykład)
• Przekładoznawstwo dla nauczycieli języka polskiego jako obcego (seminarium podyplomowe)

Dla studentów studiów I stopnia

• Amerykanistyczne badania literackie i kulturowe (seminarium dyplomowe)
• Historia literatury amerykańskiej (kurs przekrojowy)
• Historia literatury amerykańskiej (kurs przekrojowy)
• Interpretacje literatury amerykańskiej (ćwiczenia)
• Wprowadzenie do teorii literatury (seminarium specjalizacyjne)
• Wstęp do teorii przekładu (wykład)
• Literatura „Amerykańskiego Renesansu” (ćwiczenia modułowe)

Informacje dla potencjalnych słuchaczy studiów doktoranckich

Uprzejmie proszę o osobisty kontakt w celu omówienia możliwości współpracy.

Ostatnio zmieniany 29 Sie. 2018

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec