dr hab. Paweł Jędrzejko

adiunkt

Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich

ORCIDhttp://orcid.org/0000-0002-3251-2540

Pełnione funkcje:
- Kierownik Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich
- Zastępca Redaktora Naczelnego
czasopisma Er(r)go
- Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma RIAS - Review of International American Studies.

Dyżur

Dyżury w semestrze letnim  

• Środy: 11.30–13.00 pok. 3.55 (Instytut)

• Sytuacje palące: każdy dzień po uprzednim ustaleniu (email lub telefon)

Dyżury w sesji letniej:

środy: 14.06; 21.06, 05.07, 12.07 (12.00–14.00 pok. 3.55 IKILA)

Wyjazdy:

Konferencja The Melville Society: 26 czerwca–3 lipca 2017

Kongres IASA: 16-26 lipca 2017 

URLOP: 27 lipca–15 września 2017 r.

Pierwsze konsultacje we po urlopie:

18.09.2017 godz. 13:00–16:00 

Konferencje we wrześniu i październiku:

20–23 września 2017: A Suitcase of her Own

11–12 października 2017: Trnava Anglophone Studies Conference

Gabinet: 3.55

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Własna strona www: Full résumé and list of publications

Tytuły i stopnie naukowe

2013—doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

stopień przyznany przez Uniwersytet Śląski na podstawie całościowego dorobku akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem cyklu publikacji poświęconemu dziełu i myśli Hermana Melville'a.

2000—doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

stopień przyznany przez Uniwersytet Śląski na podstawie dysertacji Fascynująca płynność. Doświadczenie lądu i morza a egzystencjalizm Hermana Melville’a, napisanej pod kierunkiem prof. UŚ. dr hab. Teresy Pyzik.

1995—magister filologii angielskiej

stopień przyznany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie pracy Text, Style and Equivalence. A Comparative Study of Two Polish Versions of Hamlet, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Pisarskiej.

2002—nauczyciel mianowany

stopień awansu zawodowego przyznany przez Marszałka Województwa Śląskiego

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania ogólne
• Literatura amerykańska
• Teoria literatury i kultury
• Studia postkolonialne
• Teoria przekładu literackiego

Zainteresowania szczegółowe

• Literatura i filozofia Hermana Melville’a
• Literatura i kultura „Amerykańskiego Renesansu”
• Literatura jako filozofia/filozofia jako literatura
• Literackie i kulturowe studia porównawcze
• Poststrukturalne teorie literatury
• Przekład a aksjologia

Wykładane przedmioty

PRZEDMIOTY WYKŁADANE OBECNIE 

(zobacz opisy modułów)

Semestr zimowy

Programy stacjonarne

 • •4AD Protokół dyplomatyczny ćw.
 • •5 (II stopnia): Seminarium magisterskie (30 h)
 • •5 (II stopnia): Seminarium specjalizacyjne (30 h)

 

Semestr letni

Programy stacjonarne

 • •2km + 2sw Hist. lit. am. (survey) (w.)
  •1nn + 1 ni Hist. lit. am. (survey) (w.)
  •4km1+ 4km2 Przekład jako zjawisko. kulturowe (w.)
  •5 (II stopnia): Seminarium magisterskie
  •5 (II stopnia): Seminarium specjalizacyjne 

 

PRZEDMIOTY OFEROWANE

Dla studentów studiów II stopnia

• Amerykanistyczne badania literackie i kulturowe (seminarium magisterskie)
• Amerykańska etyka pracy w literaturze (historia literatury dla studentów języka biznesu)
• Herman Melville: w stronę filozofii egzystencji (seminarium specjalizacyjne)
• Gwiezdne Wojny: granice ponowoczesności (wykład monograficzny)
• Metodologie badań literackich (seminarium specjalizacyjne)
• Przekład jako zjawisko kulturowe (wykład)
• Przekładoznawstwo dla nauczycieli języka polskiego jako obcego (seminarium podyplomowe)

Dla studentów studiów I stopnia

• Amerykanistyczne badania literackie i kulturowe (seminarium dyplomowe)
• Historia literatury amerykańskiej (kurs przekrojowy)
• Historia literatury amerykańskiej (kurs przekrojowy)
• Interpretacje literatury amerykańskiej (ćwiczenia)
• Wprowadzenie do teorii literatury (seminarium specjalizacyjne)
• Wstęp do teorii przekładu (wykład)
• Literatura „Amerykańskiego Renesansu” (ćwiczenia modułowe)

Informacje dla potencjalnych słuchaczy studiów doktoranckich

Uprzejmie proszę o osobisty kontakt w celu omówienia możliwości współpracy.

Ostatnio zmieniany 5 Cze. 2017
logo small

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec