W dniach  26-28 kwietnia 2017 r. odbędzie się konferencja pt. “Indigenous Expressions of Culture in Storytelling, Drama, Theatre and Performance –Traditional and Contemporary Canadian and Polish Upper Silesian Perspectives)” („Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie,  teatrze i performansie. Głosy tradycji i współczesności w Kanadzie i na Górnym Śląsku w Polsce”)

Główny prelegenci:

  • Tomson Highway, Naród Kri (Kanada), dramatopisarz,  powieściopisarz,  pianista,  kompozytor, działacz społeczny
  • Jo-ann Archibald,  Naród Stol:lo (Kanada), University of British Columbia,   profesor pedagogiki,  pionierka badań nad pedagogiką indygenną,  autorka  Storywork: Educating the Heart, Mind, Body, and Spirit
  • Dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek, Uniwersytet Śląski, kierownik Katedry Literatury Porównawczej, filolog klasyczny, komparatysta, eseista, tłumacz, pisarz, autor szkiców o dawnej i współczesnej kulturze Śląska, retoryce, literaturze średniowiecznej, ekspresjonizmie niemieckim.

Centrum Gender Studies serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z dr. Maciejem Dudą wokół książki „Dogmat płci. Polska wojna z gender”, które odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 17.00 w klubokawiarni Drzwi zwane koniem, na ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach. Niniejsze spotkanie adresowane jest nie tylko do osób naukowo zajmujących się gender studies, ale do wszystkich zainteresowanych burzliwą recepcją gender na gruncie polskim oraz współczesnym debatom dotyczącym równouprawnienia i polityki płci. Spotkanie poprowadzą dr Anna Chromik i mgr Michał Kisiel.

Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists ma zaszczyt zaprosić do udziału w pierwszym seminarium o humorze Humor Research Project seminar, które odbędzie się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2017 w Katowicach (CINiBA) pod patronatem Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych, oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych warsztatach poświęconych językowi i humorowi, umożliwiających poznanie różnych metodologii badań. Nasz wspólny projekt obejmował będzie perspektywę językoznawczą, kulturoznawczą, literaturoznawczą, a także translatoryczną, by pozwolić na lepsze zrozumienie specyfiki języka humoru. Dlatego też chcemy zachęcić wszystkich doktorantów oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich do składania referatów i wzięcia udziału w dyskusjach związanych z metodologią badań humoru przez pryzmat różnych paradygmatów.

W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. odbędzie się finał czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie „Discover Canada 2017”  w Miejskim Ośrodku Kultury w  Żorach.

Tegoroczna Komisja Konkursowa składa się z  osób reprezentujących Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich (dr hab. Eugenia Sojka, dr Sabina Sweta Sen- Podstawska, mgr Rafał Madeja) oraz Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich (dr Tomasz Soroka, adiunkt w  Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego). Nauczyciele I LO w Żorach zaangażowani w ten projekt to: mgr Beata Pasierbek, mgr Beata Kurzeja, mgr Hanna Mrozek oraz mgr Wojciech Oleś.

W pierwszym dniu konkursu finaliści zdają egzamin ustny oraz przedstawiają prezentację multimedialną na temat "The Government of Canada’s Vision for the 150th Anniversary of Confederation”. Najlepsza prezentacja zostanie powtórzona przed publicznością w drugim dniu finału. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po wykładzie pt. "Canada at 150: What are we celebrating?", który zostanie wygłoszony przez prof. Barbarę Messamore z University of the Fraser Valley w Kanadzie.

Informujemy, że obecnym semestrze, w dniach 3 kwietnia do 15 czerwca 2017r., zatrudniona została na stanowisku profesora wizytującego w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Pani Profesor Barbara Messamore z University of the Fraser Valley w Kanadzie. W ramach specjalności „Amerykanistyka w stosunkach międzykulturowych i dyplomacji” na kierunku filologia angielska będzie prowadziła następujące zajęcia:

  1. Stosunki międzynarodowe (International Relations) - wykład
  2. Stosunki międzynarodowe (International Relations) - ćwiczenia
  3. Moduł ogólnouczelniany z obszaru nauk społecznych – Historia kanadyjskiego i amerykańskiego konstytucjonalizmu (Canadian and American Constitutional History)

Przyjazd Pani ProfessorMessamore jest elementem realizacji polityki umiędzynarodowienia, której częścią jest podpisana umowa bilateralna z University of Fraser Valley.

6 kwietnia (czwartek) w Sali Rady Wydziału odbędzie się V Festiwal Studenckiej Działalności Naukowej. W programie wystąpienia studentów, muzyka i prezentacje gry komputerowej! Zapraszamy serdecznie do udziału! 

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec