Książka jest prezentacją całościowej, samodzielnie wypracowanej autorskiej koncepcji rozumienia kluczowych kategorii dzisiejszego literaturoznawstwa. Autor zaproponował oryginalną, opartą na wielojęzycznej literaturze przedmiotu, ogólną teorię tekstu, a także metodologicznych poczynań interpretacyjnych oraz statusu podmiotu jako sprawcy tekstu i jego interpretacyjnej wykładni. Propozycja Wojciecha Kalagi, inspirująca się wyraźnie filozofią Pirce'a oraz Nietzschego, Foucaulta, Levinasa, Lyotarda i Habermasa, zmierza do rekonstrukcji warunków pojawiania sie specyficznych dyskursów - własności medium, mechanizmów percepcji ucieleśnionych w obrazach świata, wzorców interpretacji i poznania - których typy i zróżnicowania pozwalają wytłumaczyć jako specyfikę znaczenia tekstu literackiego, jak i problemy związane z istnieniem jego rozbieżnych interpretacji, czy nawet generalne trudności związane z naturą rzeczywistości.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja
 • Wydawca Universitas
 • Miejsce wydania Kraków
 • Rok wydania 2001
 • Liczba stron 322
 • ISBN 83-7052-611-X

Peopled with diasporas and individuals, the space of exile persistently exists, though it cannot be circumscribed. Papers collected in the volume traverse that space in various directions, shedding some light on its manifold regions, niches, and chasms. Through raising diverse questions of ontology, subjectivity, power, otherness, domination, meaning, etc., the book aims at fulfilling its modest task of foregrounding points of orientation in the space's topography, and perhaps of tracing out paths linking its different areas.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Imię Autora 2 Tadeusz
 • Nazwisko Autora 2 Rachwał
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Exile: displacements and misplacements
 • Wydawca Peter Lang
 • Miejsce wydania Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
 • Rok wydania 2001
 • Liczba stron 181
 • Seria Tak
 • Nazwa serii Literary and Cultural Theory, vol 11
 • ISBN 978-3-631-37982-0

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Imię Autora 2 Tadeusz
 • Nazwisko Autora 2 Rachwał
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł The Writing of Exile
 • Wydawca Wydawnictwo Naukowe Śląsk
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2001
 • Liczba stron 249

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Zbigniew
 • Nazwisko Autora 1 Białas
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Under the Gallows of Zoto's Brothers: Essays on "The Manuscript Found in Saragossa"
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2001
 • Liczba stron 210
 • ISBN 83-226-1092-0

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Leszek
 • Nazwisko Autora 1 Drong
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł Masks and Icons: Subjectivity in Post-Nietzschean Autobiography
 • Wydawca Peter Lang
 • Miejsce wydania Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
 • Rok wydania 2001
 • Seria Tak
 • Nazwa serii Literary and Cultural Theory, vol 10
 • ISBN 978-3-631-37673-7

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Teresa
 • Nazwisko Autora 1 Pyzik
 • Imię Autora 2 Tomasz
 • Nazwisko Autora 2 Sikora
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł New Shape of Ethics? Reflections on Ethical Values in Post(?)Modern American Cultures and Societies.
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2000
 • Liczba stron 88
 • Seria Nie
 • ISBN 83-226-1054-8

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Teresa
 • Nazwisko Autora 1 Pyzik
 • Imię Autora 2 Paweł
 • Nazwisko Autora 2 Jędrzejko
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Reflections on Ethical Values in Post(?)Modern American Literature
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2000
 • Liczba stron 238
 • ISBN 83-226-0962-0

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Imię Autora 2 Tadeusz
 • Nazwisko Autora 2 Rachwał
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł (Aesth)etics of Interpretation. Essays in Cultural Practice
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2000
 • Liczba stron 174
 • Seria Nie
 • ISBN 83-226-1002-5

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Imię Autora 2 Tadeusz
 • Nazwisko Autora 2 Rachwał
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Signs of Culture: Simulacra and the Real
 • Wydawca Peter Lang
 • Miejsce wydania Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
 • Rok wydania 2000
 • Liczba stron 244
 • Seria Tak
 • Nazwa serii Literary and Cultural Theory, vol 7
 • ISBN 978-3-631-36559-5

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Imię Autora 2 Leszek
 • Nazwisko Autora 2 Drong
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł PASE Papers in Literature
 • Wydawca Wydawnictwo Naukowe Śląsk
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 1999
 • Liczba stron 204
 • Seria Nie
 • ISBN 83-7164-191-5

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec