STUDIA - Studenci, którzy złożyli podanie o wyjazd na studia w ramach programu „Erasmus +” w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, proszeni są na zebranie z dr. Markiem Kuliszem w dniu 9 kwietnia (czwartek) o godz. 16.30. (Proszę przyjść przed salę 3.51). Na zebraniu studenci będą wybierać uniwersytety, na których chcą studiować.

Osoby, które nie mogą przyjść na zebranie, powinny wyznaczyć pełnomocnika, który w ich imieniu będzie mógł podjąć decyzję o wyborze uczelni. Nieobecność na zebraniu osoby, która złożyła podanie lub jej pełnomocnika potraktowana będzie jako rezygnacja z wyjazdu.

PRAKTYKI – podania osób, które chcą wyjechać na praktyki, zostaną przesłane do Biura Programów Międzynarodowych. Decyzje o zakwalifikowaniu poszczególnych kandydatów podjęte będą na szczeblu centralnym uczelni do dnia 1 czerwca 2015 r. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji.

Godziny pracy sekretariatu filologii angielskiej w okresie Świątecznym:

1 kwietnia (środa) – czynny od godz. 9 do 16

2 kwietnia (czwartek) – czynny od godz. 9 do 16

3 kwietnia (piątek) - 7 kwietnia (wtorek) - nieczynny

 

Pan Dziekan Wydziału Filologicznego w dniu 1 kwietnia ogłosił godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych.

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych informuje o możliwości wyjechania w przyszłym roku akademickim 2015/2016 w ramach programu „Erasmus +” na zagraniczne praktyki studenckie. Do uczestnictwa w programie Erasmus + uprawnionych jest 28 państw członkowskich Unii Europejskiej a także Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Norwegia i Turcja.

Oferta dotyczy studentów, którzy w momencie wyjazdu będą co najmniej studentami drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub absolwentami Uniwersytetu Śląskiego. W przypadku absolwentów wyjazd na praktykę musi być rozpoczęty i zakończony w ciągu 12 miesięcy od momentu zakończenia studiów.

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych  informuje o możliwości wyjechania w przyszłym roku akademickim 2015/2016 w ramach programu wymiany studentów „Erasmus +” na studia na Uniwersytetach w

1. Essen/Duisburgu (1 osoba),
2. Yorku (2 osoby),
3. Ulsterze (4),
4. Tarragonie (10),
5. Balearach (3),
6. Leon (2),
7. Univ. of Eastern Finland (2),
8. Rzymie (2),
9. Lille (2),
10.Baskent (Turcja) (2),
11. Ankara (2),
12. Pamukkale (Turcja) (2),
13. Zagrzeb (2),
14. Uniwersytet Cyryla i Metodego (Bułgaria) (3).

Informujemy, że harmonogram zajęć ULEGŁ ZMIANOM. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z nową wersją harmonogramu, obowiązującą od dnia 09 marca 2015 r. Harmonogram zamieszczono w dziale  Informacje dla studentów.

Jest to już najprawdopodobniej ostateczna wersja harmonogramów, jednak prosimy studentów o obserwowanie ogłoszeń na stronie głównej Instytutu.

Zobacz harmonogramy zajęć.

Informujemy, że harmonogram zajęć ULEGŁ ZMIANOM. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z nową wersją harmonogramu, obowiązującą od dnia 04 marca 2015 r. Harmonogram zamieszczono w dziale  Informacje dla studentów.

Harmonogramy mogą ulegać dalszym zmianom, prosimy więc studentów o baczne obserwowanie ogłoszeń na stronie głównej Instytutu.

Zobacz harmonogramy zajęć.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec