Informujemy, że DNIA 06 LUTEGO 2013 PLAC SEJMU ŚLĄSKIEGO w Katowicach w godzinach od 10 do 13 w pokoju nr 1 – administracja wydziału

oraz DNIA 05 LUTEGO 2013 ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu w godzinach od 10 do 13 w pokoju nr 1.14 – parter WYDAWANE BĘDĄ PRACOWNIKOM INFORMACJE PIT-11 O DOCHODACH ZA 2012 ROK ORAZ PIT-40 ROZLICZENIA DOKONANE PRZEZ PRACODAWCĘ NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA PRACY.

PIT-y MOŻNA ODBIERAĆ W WYZNACZONYCH DNIACH ZARÓWNO W KATOWICACH, JAK I W SOSNOWCU. INFORMACJE NIEODEBRANE W TYM TERMINIE ZOSTANĄ PRZEKAZANE.

PILNE
Szanowni Państwo,
15 LUTEGO mija termin obowiązkowego zaliczenia przez pracowników Wydziału Filologicznego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Informujemy uprzejmie, że od czwartku 24 stycznia na witrynie platformy projektowej UPGOW dostępny jest kurs BHP dla pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów humanistycznych.
Osoby, pragnące odbyć kurs w trybie online winny:
1) Zalogować się na platformie el.us.edu.pl/upgow (polecenie ZALOGUJ znajduje się w lewym górnym rogu, po kliknięciu otwiera się okno CAS – tak jak w USOSie).
2) Wpisać ten sam login i hasło, którymi się Państwo logują do systemu USOS.
Szczegółowa instrukcja logowania dostępna jest pod adresem:
http://el.us.edu.pl/upgow/mod/page/view.php?id=5900
Kurs BHP finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego po zalogowaniu się na platformie należy wyrazić zgodę na przystąpienie do projektu (oświadczenie) i wypełnić ankietę dot. danych beneficjenta (deklaracja). Powyższe kroki warunkują korzystanie ze statusu beneficjenta każdego projektu unijnego.
Kurs obejmuje 11 zagadnień. Po lekturze każdego tematu należy odpowiedzieć na pytanie kontrolne (prawda-fałsz) aby przejść do kolejnego zagadnienia. System w przyjazny sposób przeprowadzi czytelnika przez kolejne etapy kursu i okna koniecznych formularzy danych.
W części 12 znajduje się OŚWIADCZENIE mówiące o tym, że czytelnik zapoznał się z treścią kursu oraz formularz, który należy wypełnić, aby otrzymać ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia. Po ukończeniu kursu i dopełnieniu opisanych formalności system automatycznie prześle informacje o zaliczeniu przez Państwa kursu do Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej UŚ.

Centrum Studiów Kanadyjskich oraz Studenckie Koła Kanadystów w czwartek 17 stycznia 2012 od godziny 11.15 w głównym holu budynku uniwersyteckiego udzielało informacji na temat ruchu Idle No More w Kanadzie, który sprzeciwia się zmianom w ustawodastwie rządu federalnego Kanady wprowadzone przez Artykuł C-45 mający na celu ograniczyć prawa Ludności Rdzennej Kanady.

Więcej informacji na temat ruchu Idle No More można znaleźć na stronie internetowej: http://idlenomore.ca/

Z przyjemnością informujemy, że dnia 21 stycznia 2013 roku gościem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych będzie Profesor Jude Nixon, Dziekan Wydziału Arts and Sciences z Salem State University (Massachusetts), który wygłosi wykład zatytułowany "History's Bad Girls: Hopkins's 'St Thecla' and Monastic Transvestism". Wykłąd odbędzie się o godz. 13:15 w sali 1.46.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec