W okresie 16 września - 15 października 2009 r. gościem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych będzie po raz drugi w tym roku kalenadarzowym stażystka z Federacji Rosyjskiej, Pani Dilyara Rushanovna Kireeva. Pani Kireeva będzie kontynuowała badania zapoczątkowane w kwietniu-maju b.r. w Zakładzie Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych. Opiekunem naukowym stażystki jest prof. dr hab. Zbigniew Białas.

W dniu 1 października 2009 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską Pani mgr Agnieszki Staneckiej.

Tytuł rozprawy: Uprootedness: Hanif Kureishi's Early Works and the Question of Postcolonial (Dis)Order

PROMOTOR: prof. dr hab. Zbigniew Białas - Uniwersytet Śląski
RECENZENCI: prof. UMK dr hab. Mirosława Buchholtz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Ewa Borkowska - Uniwersytet Śląski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI: prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga - Uniwersytet Śląski

Praca do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14 oraz w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 102.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

„Ten przesmyk stanu średniego” – już ów cytat, będący częścią tytułu, pozwala rozpoznać, że prezentowana publikacja to studium rozwoju literatury północnoamerykańskich przedmieść przełomu ostatnich stuleci. Autor koncentruje się na powieściach Johna Cheevera, Johna Updike’a i Richarda Forda, których tłem są przemiany społeczne tego okresu, zwłaszcza rozwój amerykańskich miast. Związki tej literatury z tradycją pozwalają przypisać mityzujące tendencje prozie Cheevera, „rokokowy” realizm – twórczości Updike’a, Forda zaś ukazać jako przedstawiciela postmodernistycznej wizji miejsca jako produktu gospodarki kapitalistycznej.

Problemem podjętym przez Autora jest stosunek establishmentu intelektualnego – krytyki literackiej – do suburbiów. Ukazane zostało pewne napięcie między sceptyczną oceną tej formy urbanistycznej wyjaławiającej duchowo a faktem, że większość Amerykanów – również elity – wychowała się na terenach podmiejskich.

Teoretycznoliteracki punkt odniesienia dla tych rozważań stanowią: Lionela Trillinga – teoria powieści jako gatunku m.in. o stratyfikacji społecznej, i Johna Gardnera – koncepcja „literatury moralnej” z ideą odrodzenia Dobra, Piękna i Prawdy.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Krzysztof
 • Nazwisko Autora 1 Kowalczyk-Twarowski
 • Książka współredagowana Nie
 • Wydawca Wydawnictwo UŚ
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2009
 • Liczba stron 200
 • ISBN 978-83-226-1903-2

The book addresses and interrogates discursive and cultural practices that are (or can be seen as) related to the well-established if elusive phenomenon known as Political Correctness or PC. The individual contributors look into PC-related cases within the humanities, literature, and the media. Accordingly, the publication is divided into three sections: Part I, «Revisiting the Issue: History, Theory, Language», examines PC in the contexts of three types of discourse: historical, theoretical and ideological, and linguistic. Part II, «Literary Case Studies», offers examinations of chosen literary works and authors. Part III, «The Media», looks at manifestations of PC-related issues in film and the popular magazine. Altogether the publication shows a variety of approaches to the PC phenomenon. The assumption of the editors is that while PC has indubitably penetrated contemporary culture, it continues to stir controversy. This scholarly debate is a response to what may be described as PC's universal reign.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Wojciech
 • Nazwisko Autora 1 Kalaga
 • Imię Autora 2 Jacek
 • Nazwisko Autora 2 Mydla
 • Imię Autora 3 Katarzyna
 • Nazwisko Autora 3 Ancuta
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Political Correctness. Mouth Wide Shut?
 • Wydawca Peter Lang
 • Miejsce wydania Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
 • Rok wydania 2009
 • Liczba stron 223
 • Seria Tak
 • Nazwa serii Literary and Cultural Theory vol. 32
 • ISBN 978-3-631-59411-7

W dniu 11 września 2009 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską Pana Mgr. Tomasza Burzyńskiego.

Tytuł rozprawy: Between the Stage and the Text. Agency and Structure in the Analysis of Cultural Change from the Perspectives of Trust and Uncertainty.

PROMOTOR: prof. dr hab. Ewa Borkowska - Uniwersytet Śląski
RECENZENCI: prof. zw. dr hab. Elżbieta Oleksy - Uniwersytet Łódzki
prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga - Uniwersytet Śląski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI: prof. dr hab. Zbigniew Białas

Praca do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14 oraz w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 102.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec