W dziale Konferencje umieszczono informacje dotyczące konferencji naukowej Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych zatytułowanej w tym roku On the lost (?) ground. Objects, concretes, particulars.

W dniu 16 lutego 2009r, o godz. 1300, odbędzie się w Sali Rady Wydziału publiczna obrona rozprawy doktorskiej P. mgr. Jarosława Szurmana zatytułowanej Anglo/American Folksongs: Ballads of the Frontier and the West (Anglo-amerykańskie pieśni ludowe: Ballady pogranicza i Zachodu). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec