W Dziale Informacje dla Kandydatów umieszczono ważne informacje dotyczące dokumentów, które powinni złożyć kandydaci ubiegający się o przyjęcie na  VI semestr dla słuchaczy i absolwentów NKJO  działających pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec