Obrona doktorska Pani mgr Marty Mamet-Michalkiewicz

16 Lip. 2009

 Dziekanat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 21 lipca 2009 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską Pani Mgr Marty Mamet-Michalkiewicz

Tytuł rozprawy: Between the Orient and the Occident. Transformations of The Thousand and One Nights.

PROMOTOR: prof. dr hab. Zbigniew Białas - Uniwersytet Śląski
RECENZENCI: prof. UMK dr hab. Mirosława Buchholtz - UMK Toruń
prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga - Uniwersytet Śląski
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI: prof. dr hab. Ewa Borkowska

Praca do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14 oraz w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 102.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec