Kultura - Media - Translacja: NOWY PROGRAM STUDIÓW

1 Paź. 2008

W roku akademickim 2008/2009 IKILA uruchomił w ramach studiów na kierunku filologii angielskiej nowy atrakcyjny program pod nazwą: Kultura - Media - Translacja.  

Program przygotowany został dla kandydatów poszukujących nowoczesnej interdyscyplinarnej oferty edukacyjnej.
Zainteresowanym kandydatom program oferuje się 3-letnie studia zawodowe (licencjackie), 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) oraz 2,5-letnie niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie).
Studia w programie Kultura - Media - Translacja przygotowują wszechstronnie wykształconych anglistów, których kompetencje zawodowe łączą praktyczną znajomość języka i kultury na najwyższym poziomie, z teoretyczną wiedzą na temat zagadnień kulturoznawczych, literaturoznawczych, a także wiedzą z zakresu medioznawstwa. Ponadto absolwent posiada wysoką kompetencję tłumaczeniową w zakresie tłumaczenia tekstów użytkowych oraz literackich.
Absolwent przygotowany jest do wykorzystania wiedzy i umiejętności językowych w sytuacjach zawodowych związanych z pracą w środkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet), biurach tłumaczeń, biurach podróży, działach promocji i public relations, działach współpracy z zagranicą, agencjach reklamowych, instytucjach zajmujących się popularyzacją wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych, wydawnictwach, itp.
Dzięki wykształconym w trakcie studiów nawykom myślenia i działania, absolwent programu posiada umiejętność komunikowania się w rozmaitych środowiskach zawodowych oraz elastycznego dostosowania się do wymogów rynku pracy w dziedzinach wymagających biegłej znajomości języka angielskiego i kultury anglojęzycznej.
Zainteresowanych kandydatów zachęcamy do prześledzenia pełnej oferty przedmiotów nauczanych w ramach programu Kultura - Media - Translacja zamieszczonej w dziale Informacje dla kandydatów.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec