Wydziałowy Zespół Badawczy „Theatrum” zaprasza na wykład gościnny prof. Ewy Bal pt. "Mobilność kulturowa – perspektywy metodologiczne"

28 Maj. 2018

W piątek, dn. 8 czerwca 2018 r. Pani Professor Ewa Bal (Katedra Performatyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) zaproszona przez Wydziałowy Zespół Badawczy „Theatrum” wygłosi wykład pt.: "Mobilność kulturowa – perspektywy metodologiczne"

Sala Akwarium , godz. 16:30

Wszystkich Państwa Pracowników i Studentów serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie:  www.theatrum.us.edu.pl

IMG E.Bal smalldr hab. Ewa Bal od 2010 roku jest adiunktem w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2004-2008 prowadziła zajęcia z języka i kultury polskiej oraz przekładu literackiego na Uniwersytecie „L’Orientale” w Neapolu. Gościnnie prowadziła zajęcia na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie oraz Uniwersytecie w Barcelonie. Jest z wykształcenia teatrologiem (UJ) oraz italianistką (Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie). Była Stypendystką Rządu Republiki Włoskiej. Obecnie jest członkiem European Association for Studies of Theatre and Performance (EASTaP), International Federation for  Theatre Research (FIRT) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych (PTBT). Wydała dwie autorskie monografie: Lokalność i mobilność kulturowa teatru. Śladami Arlekina i Pulcinelli (2017) oraz Cielesność w dramacie. Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje (2006)
oraz współredagowała dwie prace zbiorowe Performatyka. Terytoria (2017)
i Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne (2013). Redaguje serię wydawniczą Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego: NowePerspektywyPerformatyka. Zajmuje się tłumaczeniem dramatów z języka włoskiego, np. P.P. Pasoliniego Orgia, Chlew (2003) Pilades. Calderon (Panga Pank 2007) i Emmy Dante (Panga Pank, 2011). Była także redaktorem i jednym z tłumaczy antologii współczesnego dramatu włoskiego Na jeden i kilka głosów (Panga Pank, Kraków 2007) oraz włoskiego wydania antologii współczesnego dramatu polskiego Polonia-Nuova Generazione, (Il Torcoliere, Napoli 2007). Poza włoskim w swojej pracy translatorskiej
i badawczej wykorzystuje jeszcze znajomość języka hiszpańskiego, francuskiego
i angielskiego.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec