Konferencja “Indigenous Expressions of Culture in Storytelling, Drama, Theatre and Performance –Traditional and Contemporary Canadian and Polish Upper Silesian Perspectives"

22 Kwi. 2017

W dniach  26-28 kwietnia 2017 r. odbędzie się konferencja pt. “Indigenous Expressions of Culture in Storytelling, Drama, Theatre and Performance –Traditional and Contemporary Canadian and Polish Upper Silesian Perspectives)” („Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie,  teatrze i performansie. Głosy tradycji i współczesności w Kanadzie i na Górnym Śląsku w Polsce”)

Główny prelegenci:

 • Tomson Highway, Naród Kri (Kanada), dramatopisarz,  powieściopisarz,  pianista,  kompozytor, działacz społeczny
 • Jo-ann Archibald,  Naród Stol:lo (Kanada), University of British Columbia,   profesor pedagogiki,  pionierka badań nad pedagogiką indygenną,  autorka  Storywork: Educating the Heart, Mind, Body, and Spirit
 • Dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek, Uniwersytet Śląski, kierownik Katedry Literatury Porównawczej, filolog klasyczny, komparatysta, eseista, tłumacz, pisarz, autor szkiców o dawnej i współczesnej kulturze Śląska, retoryce, literaturze średniowiecznej, ekspresjonizmie niemieckim.

Pierwsza z zaplanowanych serii konferencji poświęconych badaniom złożoności indygennych kultur Ameryki Północnej i kultur mniejszych Europy Wschodniej i Centralnej – to wspólny projekt Centrum Studiów Kanadyjskich,  Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich  Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Międzywydziałowego Zespołu Badawczego Theatrum  Uniwersytetu Śląskiego z Wydziałem Anglistyki i  Biura Spraw Indygennych University of the Fraser Valley w Kanadzie.

Konferencja ta będzie koncentrowała się na analizie tradycyjnych i współczesnych  przejawów kultury w sztuce opowiadania oraz  dramacie,  teatrze i performansie w Kanadzie i na Górnym Śląsku. Poruszy m. innymi tematy takie jak:

 • Sztuka opowiadania, dramat, teatr i performans jako narzędzia dekolonizacji i pedagogiki
 • Czytanie i pisanie historii od nowa
 • Poetyka, estetyka i polityka kreowania tożsamości
 • Indygenność Górnego Śląska
 • Ontologia, epistemologia, aksjologia i metodologie indygenne oraz ich odzwierciedlenie w sztuce opowiadania, dramacie, teatrze i performansie
 • Poetycka auto-kreacja i mitologizacja indygennych kultur i krajobrazów
 • Festiwale kulturowe i ich rola w ocalaniu i wyobrażaniu kultur.
 • Wydarzenie to będzie okazją do budowania transkulturowego dialogu między badaczami, artystami i pedagogami kultur marginalizowanych. Pochylą się oni nad myślą krytyczną i narzędziami analizy oferowanymi przez indygenne metody badawcze, epistemologie i teorie pedagogiczne. Komparatystyczny charakter tego projektu otwiera nowe ścieżki badań nad lokalnymi/ indygennymi/ mniejszymi kulturami Europy Wschodniej/Centralnej w kontekście indygennych/ rdzennych kultur Ameryki Północnej.                              

Strona konferencyjna:  www.fraserus.edu.pl

Facebook:  https://www.facebook.com/indigenoustheatre2017poland/

 grafika. maski

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec