Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie „Discover Canada 2017”

3 Kwi. 2017

W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. odbędzie się finał czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie „Discover Canada 2017”  w Miejskim Ośrodku Kultury w  Żorach.

Tegoroczna Komisja Konkursowa składa się z  osób reprezentujących Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich (dr hab. Eugenia Sojka, dr Sabina Sweta Sen- Podstawska, mgr Rafał Madeja) oraz Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich (dr Tomasz Soroka, adiunkt w  Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego). Nauczyciele I LO w Żorach zaangażowani w ten projekt to: mgr Beata Pasierbek, mgr Beata Kurzeja, mgr Hanna Mrozek oraz mgr Wojciech Oleś.

W pierwszym dniu konkursu finaliści zdają egzamin ustny oraz przedstawiają prezentację multimedialną na temat "The Government of Canada’s Vision for the 150th Anniversary of Confederation”. Najlepsza prezentacja zostanie powtórzona przed publicznością w drugim dniu finału. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po wykładzie pt. "Canada at 150: What are we celebrating?", który zostanie wygłoszony przez prof. Barbarę Messamore z University of the Fraser Valley w Kanadzie.

Konkurs  Discover Canada  jest wspólnym projektem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Żorach. Koordynatorką konkursu jest dr hab. Eugenia Sojka. Nad czwartą edycją konkursu  patronat objęli: Minister Edukacji  Narodowej, Ambasada Kanadyj w Polsce, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Kurator Oświaty w Katowicach oraz Prezydent Miasta Żory. Do Finału Konkursu zostało dopuszczonych 15 uczniów reprezentujących szkoły z różnych regionów Polski, a w półfinale uczestniczyło 60 uczniów wybranych z 979 uczestników,  którzy  przystąpili do pierwszego etapu. Wśród nagród  dla Laureatów Konkursu znajdują się  indeksy na studia w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych i Instytucie Języka Angielskiego, oraz wysokie nagrody pieniężne ufundowane przez Prezydenta Miasta Żor - łącznie 6000 zł. Dotychczas w konkursie uczestniczyło 4346 uczniów z całej Polski, którzy dzięki promocji Uniwersytetu Śląskiego związanej z tym konkursem często decydują się podjąć studia w naszym uniwersytecie. Inicjatywa ta jest również dobrym przykładem współpracy Uniwersytetu Śląskiego ze środowiskiem. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: http://www.mt-oka.pl/

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec