Egzamin licencjacki 2015

25 Cze. 2015

Egzamin licencjacki z zakresu filologii angielskiej w roku 2015

I termin:  1 lipca 2015 (środa)
II termin: 16 września 2015 (środa)

Egzamin rozpocznie się o godz. 11 dla wszystkich osób i odbędzie się w salach:
2.50 (I piętro) dla osób, które jako przedmiot dodatkowy wybrały literaturoznawstwo
2.51 oraz 2.55  dla osób, które jako przedmiot dodatkowy wybrały językoznawstwo


Do egzaminu licencjackiego mogą przystąpić studenci, którzy dopełnili wszystkich formalności w Dziekanacie.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Wydziału Filologicznego w Sosnowcu. Kontakt z Dziekanatem: p. Iza Banaszkiewicz, pokój 1.10 (parter), tel. 32/36 40 860.

Kryteria naboru: Filologia angielska (jeden semestr) dla słuchaczy i absolwentów NKJO - pod opieką dydaktyczno – naukową UŚ w zakresie specjalności: język angielski.

Przyjęcia na VI semestr studiów odbywać się będą na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
Od dnia ukończenia nauki w Kolegium do dnia złożenia dokumentów nie może upłynąć czas dłuższy niż 5 lat.
 
Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym składanym w języku angielskim. Obejmuje dwa przedmioty:
-  metodykę nauczania języków obcych (obowiązkowo)
oraz do wyboru jeden z poniższych przedmiotów:
-  językoznawstwo ogólne lub
-  literatura brytyjska i amerykańska.

Zagadnienia na egzamin licencjacki
Pobierz plik z zagadnieniami z językoznawstwa obowiązującymi na egzamin na stopień licencjata.
Pobierz plik z zagadnieniami z metodyki obowiązującymi na egzamin na stopień licencjata.
Zagadnienia z literatury brytyjskiej i amerykańskiej obowiązującymi na egzamin na stopień licencjata są do pobrania na stronie internetowej: www.ikila.us.edu.pl.


Egzamin obejmuje znajomość całej literatury amerykańskiej oraz wybranego okresu literatury brytyjskiej wg poniższego podziału (podaje się przed losowaniem pytań):
a) okres od X do XVI wieku,
b) okres od XVII do XVIII wieku,
c) okres od XVIII do XIX wieku,
d) okres od XIX do XX wieku.

Przebieg egzaminu:
Losowanie pytań: suma wylosowanych pytań do odpowiedzi – 4:
- metodyka nauczania języków obcych - 2 pytania (do wyboru) z części teoretycznej + 2 pytania (do wyboru) z części praktycznej; odpowiada się na 2 pytania (jedno z części teoretycznej i jedno z części praktycznej)
- językoznawstwo ogólne - odpowiada się na 2 pytania (do wyboru z 4 wylosowanych pytań)
- literatura brytyjska i amerykańska - 2 pytania (do wyboru) z literatury amerykańskiej  +  2 pytania (do wyboru) z wybranego okresu literatury brytyjskiej; odpowiada się na 2 pytania (jedno z lit. amerykańskiej i jedno z literatury brytyjskiej)

Uzyskanie oceny pozytywnej z "metodyki nauczania języków obcych" oraz oceny pozytywnej odpowiednio z "językoznawstwa"/" literatura brytyjska i amerykańska " oznacza, że egzamin został zdany.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec