II ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH MASTERS TOURNAMENT - DISCOVER CANADA 2014

28 Lut. 2014

Informujemy o drugim etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Masters Tournament - Discover Canada 2014, do którego zakwalifikowało się 40 uczestników, którzy w pierwszym etapie uzyskali największą liczbę punktów. Drugi etap odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu dnia 28 lutego. W ramach drugiego etapu konkursu uczestnicy rozwiążą test składający się z pytań otwartych oraz napiszą pracę pisemną.

Organizatorami I edycji konkursu są I Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Żorach oraz Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego, zaś patronatem objęli go Prezydent Miasta Żory, Śląski Kurator Oświaty oraz Ambasada Kanady w Polsce.

Wśród nagród znajdują się dwa indeksy na filologię angielską UŚ (Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytut Języka Angielskiego), wysokie nagrody pieniężne, nagrody książkowe i rzeczowe.

Wszelkie dodatkowe informacje wraz z zakresem materiału na II etap konkursu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.mt-oka.pl .

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec