Wykłady Profesora Dicka Ellisa, 15 i 16 października

13 Paź. 2009

PROFESOR DICK ELLIS, wybitny amerykanista i komparatywista szef Zakładu Studiów Amerykanistycznych i Kanadyjskich University of Birmingham WYGŁOSI SPECJALNE WYKŁADY GOŚCINNE DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO.

CZWARTEK, 15 października, sala 03, godz. 11:30
Seven Myths of Jack Kerouac's On the Road

PIĄTEK, 16 października, sala 01, godz. 11:30
'A place that is not a place': The Limen, Liminars, Liminal Transition and Space in Hawthorne's Scarlet Letter

Profesor Richard Ellis uzyskał tytuł doktora na Exeter University, wykładał w Staffordshire University, University of Wisconsin, Leicester University oraz Nottingham Trent University. Jest autorem ponad 50 artykułów i książek poświęconych głównie twórczości Beatników i kulturze Beatu oraz pisarstwu twórcow afroamerykańskich, oraz związanym z nim zjawisk kulturowych. Jest Redaktorem Naczelnym ważnego czasopisma naukowego Comparative American Studies (http://cas.sagepub.com)

ZAPRASZAMY!

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec