Informacja o PITach za rok 2012

30 Sty. 2013

Informujemy, że DNIA 06 LUTEGO 2013 PLAC SEJMU ŚLĄSKIEGO w Katowicach w godzinach od 10 do 13 w pokoju nr 1 – administracja wydziału

oraz DNIA 05 LUTEGO 2013 ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu w godzinach od 10 do 13 w pokoju nr 1.14 – parter WYDAWANE BĘDĄ PRACOWNIKOM INFORMACJE PIT-11 O DOCHODACH ZA 2012 ROK ORAZ PIT-40 ROZLICZENIA DOKONANE PRZEZ PRACODAWCĘ NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA PRACY.

PIT-y MOŻNA ODBIERAĆ W WYZNACZONYCH DNIACH ZARÓWNO W KATOWICACH, JAK I W SOSNOWCU. INFORMACJE NIEODEBRANE W TYM TERMINIE ZOSTANĄ PRZEKAZANE.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec