DO 15 LUTEGO-Szkolenie BHP dla Pracowników Naukowo-Dydaktycznych

28 Sty. 2013

PILNE
Szanowni Państwo,
15 LUTEGO mija termin obowiązkowego zaliczenia przez pracowników Wydziału Filologicznego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Informujemy uprzejmie, że od czwartku 24 stycznia na witrynie platformy projektowej UPGOW dostępny jest kurs BHP dla pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów humanistycznych.
Osoby, pragnące odbyć kurs w trybie online winny:
1) Zalogować się na platformie el.us.edu.pl/upgow (polecenie ZALOGUJ znajduje się w lewym górnym rogu, po kliknięciu otwiera się okno CAS – tak jak w USOSie).
2) Wpisać ten sam login i hasło, którymi się Państwo logują do systemu USOS.
Szczegółowa instrukcja logowania dostępna jest pod adresem:
http://el.us.edu.pl/upgow/mod/page/view.php?id=5900
Kurs BHP finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego po zalogowaniu się na platformie należy wyrazić zgodę na przystąpienie do projektu (oświadczenie) i wypełnić ankietę dot. danych beneficjenta (deklaracja). Powyższe kroki warunkują korzystanie ze statusu beneficjenta każdego projektu unijnego.
Kurs obejmuje 11 zagadnień. Po lekturze każdego tematu należy odpowiedzieć na pytanie kontrolne (prawda-fałsz) aby przejść do kolejnego zagadnienia. System w przyjazny sposób przeprowadzi czytelnika przez kolejne etapy kursu i okna koniecznych formularzy danych.
W części 12 znajduje się OŚWIADCZENIE mówiące o tym, że czytelnik zapoznał się z treścią kursu oraz formularz, który należy wypełnić, aby otrzymać ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia. Po ukończeniu kursu i dopełnieniu opisanych formalności system automatycznie prześle informacje o zaliczeniu przez Państwa kursu do Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej UŚ.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec