Programy studiów zamieszczone w tej sekcji dotyczą specjalności STUDIÓW STACJONARNYCH prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych w ramach kierunku filologia angielska począwszy od roku akademickiego 2013/2014. W porównaniu z programami studiów obowiązujących studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2012 wprowadzono zmiany dotyczące lektoratów, zajęć wychowania fizycznego oraz kilka innych zmian w programie studiów specjalności Sprint-Write.

Programy studiów zamieszczone w tej sekcji dotyczą specjalności studiów stacjnarnych i niestacjonarnych prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych w ramach kierunku filologia angielska począwszy od roku akademickiego 2015/2016. W porównaniu z programami studiów obowiązujących studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2014 wprowadzono zmiany dotyczące obowiazkowego modułu ogólnouczelnianego oraz kilka innych zmian.

 

Programy studiów zamieszczone w tej sekcji dotyczą specjalności studiów stacjnarnych i niestacjonarnych prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych w ramach kierunku filologia angielska począwszy od roku akademickiego 2017/2018. W porównaniu z programami studiów obowiązujących studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2015 i 2016 wprowadzono kilka innych istotnych zmian.

Strona 2 z 2

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec