Poniżej przedstawiamy Raport z oceny własnej w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim 2011/2012. Raport ten opisuje dotychczasowy proces wdrażania standardów zapewniania jakości kształcenia oraz zmiany dotyczące dydaktyki na kierunku filologia angielska.

Raport z oceny własnej w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim 2011/2012

Strona 2 z 2

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec