Skład Kierunkowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Kierunkowy Zespół do spraw Jakości Kształcenia dla kierunku filologia angielska został powołany przez Dziekana Wydziału Filologicznego, zgodnie §6, pkt. 4 Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24.04.2012 r. w sprawie zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim. Obecny skład Zespołu:

Dr Monika Grotek - przewodnicząca
Dr Marta Mamet-Michalkiewicz – z-ca przewodniczącej
Dr hab. Adam Wojtaszek
Dr Tomasz Burzyński
Dr Marcin Sarnek
Dr hab. Konrad Szcześniak
Dr Marcin Zabawa
Mgr Katarzyna Holewik– przedstawiciel doktorantów
Lic. Joanna Legięć – przedstawiciel studentów

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec