Kierunkowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Kierunkowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia kierunku filologia angielska. Stworzony system ma pod swoją opieką wszystkie specjalności studiów kierunku filologia angielska, czyli specjalności studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone zarówno przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytut Języka Angielskiego, jak i specjalności prowadzone wspólnie.

 

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec