Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) umieszczonymi na stronach Wydziału Filologicznego UŚ. Ponieważ struktura systemu zapewniania jakości kształcenia jest hierarchiczna, strony informacyjne WSZJK prezentują wiele regulacji nadrzędnych wobec Kierunkowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku filologia angielska.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec