Poniżej zamieszczono harmonogram zajęć dla specjalności studiów prowadzonych przez IKILA w semestrze letnim 2015/2016. Ponieważ harmonogram może ulec zmianom, prosimy o uważne obserwowanie tej strony.

 

UWAGA! Dnia 1 marca 2016 r. w harmonogramie nastąpiły kolejne zmiany. Jednocześnie informujemy, że jest to ostateczna wersja harmonogramu na obecny semestr.

 

Harmonogramy: Stan na 1.03.2016.

Uwaga Studenci grup 3kaoj, 3km1 oraz 3km2

Poniżej znajduje się dokument z listą osób zapisanych na zajęcia tłumaczeniowe do wyboru. Studenci, którzy się jeszcze nigdzie nie zapisali, proszeni są o jak najszybszy kontakt z p. dr Agnieszką Kliś-Brodowską.  

Poniżej zamieszczono ostateczną wersję harmonogramu zajęć w semestrze 1 roku akad. 2015/ 2016 dla specjalności studiów prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Harmonogram dla specjalności prowadzonych przez Instytut Języka Angielskiego zostanie opublikowany na stronie WWW IJA. 

 

Harmonogramy: stan na 18.10.015 r.

Poniżej zamieszczono harmonogram zajęć w semestrze 2 (letnim)  roku akad. 2014/ 2015. Harmonogram ten jest już prawdopodobnie wersją ostateczną, prosimy jednak studentów o obserwowanie ogłoszeń na stronie głównej Instytutu.

Harmonogramy: stan na 05.03.2015 r. - obowiązujące od 09.03. 2015 r.

Poniżej zamieszczono harmonogram zajęć w semestrze 1 roku akad. 2014/ 2015. Harmonogram ten może ulegać zmianom, prosimy więc studentów o baczne obserwowanie ogłoszeń na stronie głównej Instytutu.

Harmonogramy: stan na 17 10.2014 r. - obowiązujące od 20. 10. 2014 r.

Moduł obowiązujący studentów 5. roku 2014/2015, specjalności kultura angielskiego obszaru językowego, na podstawie dokonanego wyboru:

1) Kultura popularna - historie, teorie, estetyki.

Moduły obowiązujące studentów 3.roku 2014/2015, specjalności kultura-media-translacja, na podstawie dokonanych przez grupy wyborów:

1) Literatura i kultura: Współczesne literatury anglojęzyczne
2) Media: "Time and Temporality in Literature and Film"
3) Filozofia
4) Socjologia (w języku angielskim)

 

Moduły obowiązujące studentów 3.roku 2014/2015, specjalności kultura-media-translacja, na podstawie dokonanych przez grupy wyborów:

 

1) Literatura i kultura: Współczesne literatury anglojęzyczne

2) Media: “Time and Temporality in Literature and Film”

3) Filozofia    

4) Socjologia (w języku angielskim)

 

Moduł obowiązujący studentów 5. roku 2014/2015, specjalności kultura angielskiego obszaru językowego, na podstawie dokonanego wyboru:

 

1) Kultura popularna - historie, teorie, estetyki.

 

Moduły tematyczne kultura i literatura obowiązujące studentów II roku 2014/2015, wszystkich specjalności, na podstawie dokonanych przez grupy wyborów

Grupy nn i ni
I semestr
Dr Marek Kulisz: ENGLISH MODERNIST LITERATURE
Dr Agnieszka Woźniakowska: AMERICAN MODERNISM
II semestr
Dr hab. Jacek Mydla: HAMLET – THE PLAY, THE CRITICS, THE ADAPTATIONS

Grupy sw
II semestr:
Dr Marcin Mazurek : 20TH CENTURY SCIENCE FICTION – CRITICAL RECEPTION

Grupa kaoj:
I semestr:
Dr Marek Kulisz: ENGLISH MODERNIST LITERATURE
Dr Sonia Caputa: CONTEMPORARY AMERICAN ETHNIC LITERATURE(S): FROM THE MARGIN TO THE CENTRE
II semestr:
Dr hab. Jacek Mydla: THE CLASSIC TALE OF MYSTERY AND TERROR
Dr hab. Rafał Borysławski: ANGLO-SAXON ENGLAND(S).OLD ENGLISH CULTURE IN ITS PAST AND MODERN CONTEXTS
Dr David Schauffler: NATHANIEL HAWTHORNE AND THE MAKING OF NEW ENGLAND

Grupy km:
I semestr
Dr Marek Kulisz: ENGLISH MODERNIST LITERATURE
Dr Sonia Caputa: CONTEMPORARY AMERICAN ETHNIC LITERATURE(S): FROM THE MARGIN TO THE CENTRE
II semestr:
Dr hab. Jacek Mydla: THE CLASSIC TALE OF MYSTERY AND TERROR

Grupy tłumaczeniowe t, o, ind, hn:
I semestr:
dr hab. Jacek Mydla: THE SHERLOCK HOLMES ADVENTURES: TEXTS AND CONTEXTS

Grupy tłumaczeniowe s oraz j
I semestr:
Dr Marek Kulisz: ENGLISH MODERNIST LITERATURE

Grupy jb (język biznesu)
I semestr:
Dr David Schauffler: LITERATURE OF THE AMERICAN CIVIL WAR

UWAGA studenci I roku, studia I stopnia, wszystkie grupy wszystkich specjalności
Informujemy, że studenci obecnego pierwszego roku studiów I stopnia wszystkich specjalności będą mogli w dniach 8 maja do 20 maja 2014r, wybierać moduły kulturowo-literackie na przyszły rok akademicki. Zapisy będą się odbywały bezpośrednio w grupach, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych zajęć podlegających wyborowi. Szczegółowe opisy znaleźć można w dziale Informacje dla Studentów. Prosimy o zapoznanie się z opisami modułów i dokonanie wyboru.

Poniżej zamieszczono harmonogramy zajęć w semestrze 2 roku akad. 2013/ 2014. Harmonogramy te mogą ulegać zmianom, prosimy więc studentów o baczne obserwowanie ogłoszeń na stronie głównej Instytutu.

Harmonogramy: stan na 14.03.2014 r.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec