Moduł obowiązujący studentów 5. roku 2014/2015, specjalności kultura angielskiego obszaru językowego

Moduł obowiązujący studentów 5. roku 2014/2015, specjalności kultura angielskiego obszaru językowego, na podstawie dokonanego wyboru:

1) Kultura popularna - historie, teorie, estetyki.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec