Moduły obowiązujące studentów 3.roku 2014/2015, specjalności kultura-media-translacja

Moduły obowiązujące studentów 3.roku 2014/2015, specjalności kultura-media-translacja, na podstawie dokonanych przez grupy wyborów:

1) Literatura i kultura: Współczesne literatury anglojęzyczne
2) Media: "Time and Temporality in Literature and Film"
3) Filozofia
4) Socjologia (w języku angielskim)

 

Moduły obowiązujące studentów 3.roku 2014/2015, specjalności kultura-media-translacja, na podstawie dokonanych przez grupy wyborów:

 

1) Literatura i kultura: Współczesne literatury anglojęzyczne

2) Media: “Time and Temporality in Literature and Film”

3) Filozofia    

4) Socjologia (w języku angielskim)

 

Moduł obowiązujący studentów 5. roku 2014/2015, specjalności kultura angielskiego obszaru językowego, na podstawie dokonanego wyboru:

 

1) Kultura popularna - historie, teorie, estetyki.

 

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec