The theme of the conference focuses first and foremost on the maze-like structure of both the urban landscape and the net of relationships within that structure, drawing attention to the ubiquitous feeling of puzzlement that accompanies the journey through the urban labyrinth. It invites the speakers to consider the multiplicity of ways in which the city is imagined in literature, allowing for a vast variety of amazing visions of the urban landscape, but it also proposes a completely opposite type of relationship, in which it is the cityscape that can be read like a dense plot.

Download the CFP (PDF file)

W dniach od 5 marca do 15 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia na studia EMLex.

O przyjęcie na studia EMLex może starać się każdy absolwent oraz obecny student III roku studiów I stopnia, który zamierza kontynuować naukę na studiach II stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŚ.

EMLex to międzynarodowe studia magisterskie, które umożliwiają zdobycie specjalistycznych umiejętności z zakresu leksykografii. Adresowane są do studentów, którzy są zainteresowani słownikami i chcieliby pogłębić wiedzę na ich temat.

Studia EMLex są studiami towarzyszącymi głównemu kierunkowi wybranemu przez studenta. Studenci Emlexu pozostają studentami wybranej filologii, bibliotekoznawstwa czy kulturoznawstwa. Indywidualny program zajęć i warunki uznawania modułów realizowanych w ramach EMLexu za moduły obowiązujące na danym kierunku ustalane są w porozumieniu z instytutem prowadzącym główny kierunek studiów.

Studenci otrzymują dyplom Uniwersytetu Śląskiego właściwy dla kierunku głównego oraz międzynarodowy certyfikat, poświadczający ukończenie międzynarodowych, interdyscyplinarnych studiów EMLex.

Studia są prowadzone w innych krajach europejskich od roku akademickiego 2009/2010. Pierwszy nabór na Uniwersytecie Śląskim obejmuje studentów, którzy w roku 2013/2014 rozpoczynają studia magisterskie na dowolnym kierunku prowadzonym przez Wydział Filologiczny.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji można znaleźć na stronie Wydziału FIlologicznego (link).

Praca koncentruje się na zagadnieniu serii przekładowej. Na przykładzie polskich wariantów prozy Josepha Conrada przeanalizowano trzy serie przekładowe: Murzyna z załogi „Narcyza”, Tajfunu i Smugi cienia. Praca jest przeznaczona dla studentów filologii zainteresowanych przekładoznawstwem oraz najnowszymi trendami w obrębie Translation Studies. Wykorzystuje koncepcje manipulacji, patronatu, prze-pisania i refrakcji dla opisu odmiennej recepcji dzieł Conrada w kulturze polskiej na przestrzeni prawie stu lat. Praca zainteresuje także wnikliwych czytelników poszukujących odpowiedzi na pytanie dlaczego poszczególne wersje jednego i tego samego utworu niejednokrotnie bardzo się od siebie różnią.

Dodatkowe informacje

  • Imię Autora 1 Agnieszka
  • Nazwisko Autora 1 Adamowicz-Pośpiech
  • Książka współredagowana Nie
  • Tytuł Seria w przekładzie. Polskie warianty prozy Josepha Conrada
  • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Miejsce wydania Katowice
  • Rok wydania 2013
  • Liczba stron 384
  • ISBN 978-83-226-2215-5

Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych: www.ikila.us.edu.pl oraz www.ija.us.edu.pl zamieszczone zostały wzory wypełniania indeksów dla studentów filologii angielskiej (studia I stopnia - lata I i II oraz studia II stopnia - wszystkie specjalności).
Prosimy o wypełnianie indeksów zgodnie z zamieszczonymi wzorami.

 Wzory wypełniania indeksów dla specjalności prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, rok akademicki 2013/14, semestr 1.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec