Zapraszamy studentów zainteresowanych badaniami kanadystycznymi do składania wniosków o uczestnictwo w "szkole letniej" organizowanej w Telcu (Republika Czeska) w dniach 3.06-1.07 2012r.przez The Central European Young Canadianists.

Tematyka: "Canada and the Environment - An Interdisciplinary Approach".

Składanie podań do 10 kwietnia 2012 r.

Pozostałe informacje znaleźć można w załączonym dokumencie (pobierz dokument MS Word).

 Osoby, które złożyły podania o stypendium Erasmusa w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, proszone są na zebranie z dr. Markiem Kuliszem w dniu 13 kwietnia (piątek) o godz. 10.30 w pokoju 3.51.

Złożono o cztery podania więcej niż jest miejsc, mimo to wszyscy, którzy złożyli podania, proszeni są na zebranie, ponieważ niektóre osoby mogą do tego czasu zrezygnować i wówczas będą wolne miejsca dla wszystkich.

Część spośród osób, które złożyły podania, nie spełnia wyznaczonych kryteriów, tzn. mają średnią ocen poniżej 3.9 lub są z grup tłumaczeniowych. Takich osób jest 13 i dla części z nich miejsc może zabraknąć.

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych informuje o możliwości wyjechania w drugim semestrze roku akademickiego 2012/2013 na studia na Uniwersytetach w Essen/Duisburgu (3 osoby), Ulsterze (4), Tarragonie (10), Sztokholmie (2), Joensuu (2), Rzymie (1) i Lille (2) w ramach programu wymiany studentów Erasmus.

Oferta dotyczy studentów obecnego 1, 2 i 3-go roku (2011/2012) programów: nauczycielskiego, kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, kultura i media. Możliwy jest też wyjazd studentów obecnego 4-go roku. Ponieważ jednak w ich przypadku będzie to wyjazd na ostatni semestr studiów, potrzebna będzie zgoda promotora pracy magisterskiej.

Nature(s)?

7 Mar. 2012

Organized by the Institute of English Cultures and Literatures

Szczyrk, 10-12 May 2012
 

Call For Papers

Download CFP as a PDF file

It is not without trepidation that the word 'nature' is employed by the majority of postmodern scholars. When used, it is usually followed by an explanation of what the speaker actually designates as nature lest the audience perceives it differently. Naturally, the term in question is a social construct. However, the very fact that it often disguises itself as quite the opposite is what makes it an authoritative ideological nexus. The 'natural' anxiety of esteemed academicians may be understood, therefore, as the fear of exploring the environment where many a beast prowls, and where the benign flowerbeds of aesthetics may hide quagmires of oppression.

Despite the dangers, many intrepid surveyors set forth to blaze trails in this particular wilderness, making it easier for subsequent expeditions to investigate the nature/Nature/natures in detail. Some chose the earthly path, focusing on the territory they travel through. Romanticism saw it as sublime - the turbulent Nature. Marxism believed that labor alters Nature which becomes the "inorganic body" of Man. The converging paths of literature, critical theory, and the land expressed in ecocriticism, have studied the environment both as 'natural' and 'man-made', and brought attention to the ultimate precedence of nature over culture. Some thinkers, however, have moved beyond the act of constructing nature and focused on reasons behind it. Postcolonial theory, gender and minority studies have proven that behind the ostensibly innocuous 'natural order(s)' lurk beasts of coercion, authoritarianism and subjugation.

Scholars are cordially invited to participate in yet another excursion into the land of nature. While particularly encouraged are contributions concerning the subject of the conference, feel free to walk paths less trodden and explore the field in any way you consider natural. Possible topics include:

  • Nature/nature/natures
  • nature as a social construct/contract
  • physis and techne, earth and artifact
  • consumption and destruction
  • nature and the discourses of power
  • ethnocentric and ecocentric
  • nature in cityscape, cityscape in nature
  • ecocriticism and ecology without nature
  • ecology as the new opium for the masses

Trzy studentki Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Dorota Sokołowska, Kinga Kowalska oraz Karolina Juroszek, wyróżniające się działalnością w Centrum Studiów Kanadyjskich oraz Studenckim Kole Naukowym Kanadystów, przebywają w Kanadzie na wyjeździe naukowo-badawczym w okresie od 3 -24 marca 2012. Prowadzą one blog, który można śledzić pod adresem: http://www.watchingcanada.blogspot.com/  .

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec