Opiekunami studenckich praktyk zawodowych są dr Agnieszka Pospiech (specjalność Kultura - Media - Translacja) oraz mgr Bartłomiej Kuchciński (specjalność SPRINT-WRITE).

Obowiązujące przepisy uczelniane i regulacje dotyczące praktyk studenckich znajdą Państwo TUTAJ oraz TUTAJ.

 

Do odbycia i zaliczenia praktyk potrzebne będą:

  • 1. POROZUMIENIE O ORGANIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO (Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 175 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 października 2018 r.; 2 egzemplarze)
  • 2. SKIEROWANIE NA PRAKTYKI (zał. nr 3 Zarządzenia nr 68/2017 ) – 1 egzemplarz. Ponieważ nowy wzór Porozumienia nie jest wystawiany imiennie, a uwzględnia jedynie liczbę studentów odbywających praktyki, skierowanie (zawierające Państwa imię i nazwisko) jest niezbędne.
  • 3. RAPORT Z PRZEBIEGU PRAKTYKI (w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 175/2018) - 1 egzemplarz.

 

Praktyki zawodowe można również zaliczyć na podstawie pracy zawodowej, po złożeniu podania (oraz kopii umowy o pracę) do Dziekana (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 68/2017)

Zwracamy uwagę studentów, że od dnia 1 października 2013 r. zaczyna obowiązywać Uchwała nr 117/2013 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studentów Uniwersytetu Śląskiego z obowiązku odbywania praktyk zawodowych. Na jej podstawie studenci posiadający udokumentowane doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem i specjalnością studiów, w tym doświadczenie nabyte w ramach staży, wolontariatu lub innych udokumentowanych form nieodpłatnego zatrudnienia mogą ubiegać się o zaliczenie całości lub części praktyk studenckich przewidzianych planem studiów. Prosimy o zapoznanie się z treścią uchwały (Uchwała nr 117/2013 z dnia 2013-05-28 Senatu UŚ w sprawie określenia warunków zwalniania studentów Uniwersytetu Śląskiego z obowiązku odbywania praktyk zawodowych). Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt z opiekunem praktyk studenckich.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec