Informujemy, że począwszy od 1 października 2015 roku, czyli od roku akademickiego 2015/2016, zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku studiów niestacjonarnych będą prowadzone w soboty i niedziele. Zajęcia dydaktyczne dla studentów II roku, czyli osób już studiujących, będą odbywały się tak jak dotychczas, czyli w piątki i soboty.

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 do 30 sierpnia sekretariat filologii angielskiej będzie nieczynny.

Studenci obecnego II roku studiów I stopnia,
specjalności: nauczycielska,  kultura angielskiego obszaru językowego, kultura-media-translacja oraz SPRINT-WRITE

Zapisy na seminaria dyplomowe prowadzone przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych w 2015/16 roku odbędą się pod koniec września.  Informacje o tematyce seminariów i prowadzonych w ich ramach prac licencjackich, pomocne w dokonaniu wyboru seminarium i promotora,  można znaleźć poniżej.

Uwaga: Seminaria  p. dr Agnieszki Kliś-Brodowskiej, p. dr Marcina Sarnka  oraz p. dr Tomasza Gnata dostępne są  W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI dla studentów specjalności SPRINT-WRITE.

Zapisy na seminaria z zakresu językoznawstwa i metodyki prowadzone przez Instytut Języka Angielskiego (dotyczą studentów grup tłumaczeniowych i nauczycielskich) odbywają się osobnym trybem.


1. Seminarium prowadzone przez dr. Tomasza Burzyńskiego (MEDIOZNAWSTWO / MEDIA STUDIES):
Seminarium stawia sobie za cel zaproponowanie przekrojowego spojrzenia na problematykę najnowszych trendów teoretycznych i empirycznych w humanistycznych badaniach nad środkami masowego przekazu (media studies). Zajęcia będą skoncentrowane zarówno na problematyce determinacji strukturalnej w procesie odbioru i interpretacji treści rozpowszechnianych przez media masowe (np. problem oddziaływań, organizacyjnych, politycznych, czy ideologicznych), jak i na teoriach i koncepcjach skupiających się na tzw. paradygmacie aktywnego odbiorcy,”  a zatem akcentujących problemy odnoszące się występowania odbiorcy podmiotowego, który posiada kompetencje symboliczne i społeczne wymagane do samodzielnego, aktywnego konstruowania i interpretowania rzeczywistości przekazu medialnego.

 

2. Seminarium prowadzone przez dr. Marka Kulisza (LITERARY STUDIES: MODERN NARRATIVE TECHNIQUES)
The seminar will be devoted to analysis of selected modern (20th century) literary texts, e.g. Kafka, Borges, Lowry, Rilke and Beckett. These will be supplemented by theoretical essays to show students how in practice they may use certain concepts to write their own interpretations. The seminar, however, will start with discussions of formal and practical logic issues which are indispensable in writing good theses.


3. Seminarium prowadzone przez dr Martę Mamet-Michalkiewicz: POST-COLONIALISM, POSTMODERNISM, LITERARY TRANSLATION
The purpose of the seminar is to invite students to critically examine various texts of postcolonial or postmodernist literary fiction or to explore the fields of literary and translation theories. The research topics proposed by students can address identity, exile, diaspora, history and memory, space, boundaries or other subjects of their choice. The students are also invited to propose any topic in theory and practice of literary translation and cultural aspects of translation. Students are encouraged to research issues connected with literary translation from English into Polish and from Polish into English and contemporary theory of translation (Itamar Even-Zohar, Gideon Toury, André Lefevere  Antoine Berman, Lawrence Venuti, George Steinem, etc.).

 

4. Seminarium prowadzone przez dr. Marcina Sarnka: GAME STUDIES, INTERACTIVE NARRATIVE, GAME DESIGN
The seminar will explore varied issues related to the presence of video games in the contemporary academia. Throughout a series of meetings students will be expected to be able to analyze critical qualities of individual video games, as well as of the video game as a medium and as a part of the entertainment industry, using sample methodologies and approaches. Thus, the classes will address the tensions between narratologist and ludologist approaches to video games, and will suggest a selection of  complementary methodologies of games studies, situating games (and the game market) as objects of analysis of, for example, media studies, cultural studies, urban studies, leisure studies, etc. Such a selection should help students with their own choice of a preferred methodology and their own treatment of video games in planned BA papers.
Suggested topics of students’ BA papers may include, but will not be limited to:
-    aesthetic aspects of video games / game as a possible work of art;
-    video games as expressive media / authorship of games / authorship through games;
-    cultural and social significance of games, gamers, and the video game industry;
-    theoretical aspects of video game design / theory of play;
-    video game narrative / theories of the interactive narrative;

-    cultural and social aspects of video game localization / theory of localization

 

5. Seminarium prowadzone przez dr. Tomasza Gnata GAMING CULTURES, NARRATIVE DESIGN, GAME DESIGN

The seminar will explore the major questions, developments and practices in the study of games – focused, but not constrained to video games, since we may also venture into the field of tabletop games (board games, PnP RPGs, war games etc.) and varied forms of gamification. The pre-eminent aspect of the study will be the process behind the creation of game narratives, both through the means of gameplay and game plot. We will explore the histories of video games and key ways in which video games, games in general and play have been theorized both in the academia and popular consciousness. The seminar will aim to develop the capacity with broad practical and theoretical knowledge regarding the structure of games and the role of games in wider contexts.

Students’ BA papers may focus on the following aspects:
A) game design theory and practice - structures, history and conventions of game design
B) gamification as the use of game thinking and game mechanics in non-game contexts
C) cultural and theoretical developments in game studies.
D) the construction of game narratives (the embedded vs. emergent narrative, common practices)
E) cultural and social ramifications of games and gaming industry
F) critical examination and discussion of the contemporary game studies literature
G) video games in the context of new media
H) video game localization theory and practice
I) the history of video games

While the aforementioned topics remain our main focus, other issues concerning new media studies are equally welcomed.

 

6. Seminarium prowadzone przez dr Agnieszkę Kliś-Brodowską: LOCALIZATION, GAME STUDIES, LITERARY STUDIES
The seminar, depending on students’ interests, will be devoted to the analysis of chosen questions related to one or more of the fields specified above. The classes will tackle the theory of video game localization in comparison/contrast to contemporary translation theory or they will entail reading and discussing theoretical texts from the fields of game studies and/or literary theory, and provide a space for critical analyses of chosen aspects of games and/or literary texts. Students are invited to propose topics on the theory and practice of  video games localization, social and cultural aspects of localization, and the relationship between localization and cultural translation/translation studies as such. They may also research questions such as: the aesthetic aspect of video games; types of video game narrative; narratology and game studies; video game theory and academic approaches to videogames (viewed critically as well as historically); socio-cultural impact of games; games and political correctness; games and gender studies; immersion. On the other hand, students may propose papers devoted to the analysis and interpretation of literary texts. Literary topics may include but are not limited to:

the Gothic in literature and other media; fear/horror/terror in literature and other media; the sublime; the uncanny, etc.; or the poetry of Seamus Heaney. Comparative papers, situated at the juncture of the fields of games and literature and exploring mutual inspirations as well as common themes and issues are encouraged as well.
2 lipca 2015

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec