Disruptive Fluidity explores the textual tropes of liquidity in contemporary reconstructions of modern subjectivity. The key idea that frames the book is the assumption concerning the culture-creating functions of such dichotomies as containment/incontinence, interior/exterior, cleanliness/contamination, and demarcation/boundlessness, and their role in the process of defining the notion of modern subjectivity. These assumptions are based on a conviction that categories traditionally identified with corporeality do not exist in separation from the discourse of subjectivity. What is more, the corporeal metaphors might constitute an inscription and record of its norm-creating practices. Arguing that the subject can be construed as a textual product of the imagery of solid body boundaries, this study comprises a gradually unfolding story of the poetics of the body/self.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Anna
 • Nazwisko Autora 1 Chromik
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł Disruptive Fluidity: The Poetics of the Pop Cogito
 • Wydawca Peter Lang
 • Miejsce wydania Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien
 • Rok wydania 2012
 • Liczba stron 166
 • Seria Tak
 • Nazwa serii Literary and Cultural Theory, vol 38
 • ISBN 978-3-631-63398-4

Dnia 19 października br. do godziny 11:15 Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza GODZINY DZIEKAŃSKIE dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych I stopnia prowadzonych w Sosnowcu ze względu na Otrzęsiny Zagłębiowskie.

Informujemy, że The Writing Centre rozpoczyna swoją działalność w obecnym roku akademickim. Dzięki Centrum każdy student może zaplanować indywidualne spotkanie z tutorami oferującymi pomoc przy tworzeniu prac pisemnych. Zapraszamy studentów do skorzystania z oferty Centrum oraz na nowopowstałą stronę internetową pod aresem uswritingcentre.org, gdzie można znależć sczegółowe informacje na temat działalności Writing Centre.

Inter, intra, intro … pragmatycznie rzecz ujmując, potoczny sens tych morfemów definiują konteksty ich użycia: w świetle codziennych rozmów to zwyczajne, nie zwracające naszej uwagi, elementy języka. Jednak to własnie owe niepozorne przedrostki o wspólnej etymologii - znaczniki przestrzennej metafory o niebanalnej mocy tworzenia rzeczywistości - zadecydowały o racji bytu niniejszej książki, bowiem denotując graniczność, te na pierwszy rzut oka niewinne leksemy zdolne są do tego, by zespawać w jedno, lub zdekonstruować binarne opozycje, od których logika wielkich narracji Zachodu tak bardzo zależy. Kiedy więc stają się pierwszoplanowym obiektem krytycznej refleksji, uruchamiają myślenie w kategoriach "epistemologii relacyjnych", operujących w przestrzeni języka sprzyjającego nieuniwersalistycznemu opisowi tego jak żyjemy, a w konsekwencji także tego kim jesteśmy.

To właśnie światostwórcza moc dyskursów uruchomionych przez dialektykę wnętrza/zewnętrza inspirowała siedemnaścioro badaczy o zróżnicowanych zainteresowaniach i preferencjach metodologicznych do wspólnego namysłu nad różnymi formami "wywnętrzania się" współczesnej kultury Zachodu. Poczynając od refleksji teoretycznych i kończąc na literackich, historycznych, czy psychologicznych studiach przypadków, poświęconych pojedynczym twórcom, tekstom, czy zjawiskom, niniejsza książka bada inter-esse ludzkiej kondycji: podstawowe zasady naszego bycia-w-świecie, naszego modus vivendi.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Zbigniew
 • Nazwisko Autora 1 Białas
 • Imię Autora 2 Paweł
 • Nazwisko Autora 2 Jędrzejko
 • Imię Autora 3 Karolina
 • Nazwisko Autora 3 Lebek
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Inside-Out: Discourses of Interiority and Worldmaking Imagination
 • Wydawca Wydawcnictwo WSEH
 • Miejsce wydania Bielsko-Biała
 • Rok wydania 2012
 • Liczba stron 277
 • Seria Nie
 • ISBN 978-83-928226-3-9

Mimo dużego zróżnicowania perspektyw badawczych i metodologicznych prezentowanych przez poszczególne artykuły składające się na tom The Language of Sense, Common-Sense and Nonsense,  ich autorzy w istocie zadają jedno zasadnicze pytanie: czy – a jeśli tak to w jakim stopniu – sens  lub  sensy  tego, co nazywamy naszą rzeczywistością są zapośredniczone przez „nonsens”? Ów nonsens semantycznie nawiązuje do absurdalności, ale także do nie-sensu, czyli ontologicznego braku sensu.  Zamysłowi tomu – jeśli ujmiemy jego treść całościowo – udaje się pogodzić gravitas myśli filozoficznej –  tu efekt lektury klasyków egzystencjalizmu i hermeneutyki – z intelektualnie mniej napiętą refleksją interdyscyplinarną. Ostatecznie dyskurs nie-sensu jest na wskroś poważny, łączy bowiem w sobie rzetelne odwołania do klasyki literackiej (Bruno Schultz, John Milton, Lewis Carroll, nurty gotyku, współczesna powieść amerykańska), rozważania nad filmem popularnym i eksperymentującym zarazem (Michael Winterbottom, Rob Marshall), nostalgiczne zwroty literackiej Ameryki ku tradycyjnej Japonii (Gary Snyder) oraz rozmyślania nad rzeczywistością wirtualną, w tym nad jej popularnymi produktami (gra Fallout.) W niniejszym zbiorze 21 artykułów czytelnik odnajdzie wielkie nazwiska klasyki literatury akademickiej (Bachtin, Camus, Gadamer), ale może przede wszystkim błyskotliwe próby zobrazowania kultury współczesnej jako pletni rejestrów, stylów, kodów semiotycznych, systemów znaków.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Ewa
 • Nazwisko Autora 1 Borkowska
 • Imię Autora 2 Tomasz
 • Nazwisko Autora 2 Burzyński
 • Imię Autora 3 Maciej
 • Nazwisko Autora 3 Nowak
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł The Language of Sense, Common-Sense and Nonsense
 • Wydawca Wydawnictwo WSEH
 • Miejsce wydania Bielsko-Biała
 • Rok wydania 2012
 • Liczba stron 240
 • Seria Nie
 • ISBN 978-83-928226-2-2

Błąd logowania! Spróbuj ponownie. Upewnij się, że podajesz prawidłowy login i hasło oraz że klawisz CAPS-LOCK nie jest włączony.

Marcin Sarnek

4 Paź. 2012

Dodatkowe informacje

 • Imię Marcin
 • Nazwisko Sarnek
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Stanowisko starszy wykładowca
 • Position Senior Lecturer
 • Gabinet 3.51
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

   

   

 • Tytuły i stopnie naukowe
  • 2006 - stopień doktora nauk humanistycznych nadany przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Tytuł rozprawy: Wrażliwość na sekret. Obecność kryptografii i skrytości we współczesnej kulturze amerykańskiej (Sensitive to the secret: the presence of cryptography and secrecy in contemporary American culture). Promotor: prof. dr hab. Ewa Borkowska
  • 1999 - stopień magistra. Praca magisterska napisana pod kierunkiem Prof. UŚ dr hab. Ewy Borkowskiej, pt. "On the trail of the Theory. Conspiracy Theories - Conspiracy Universe". ("Na Tropie teorii. Teorie spisku, wszechświat spisku.")
 • Titles and Degrees

  2006 - Ph. D. in English, University of Silesia. Thesis title: Sensitive to the secret: the presence of cryptography and secrecy in contemporary American culture. Advisor: Prof. Ewa Borkowska.
  1999 - M. A. in English, University of Silesia. M. A. paper title: "On the trail of the Theory. Conspiracy Theories - Conspiracy Universe"

 • Zainteresowania badawcze
  • współczesne i historyczne dyskursy technologii / technologia a kultura
  • dyskurs "praw autorskich" w kontekście kulturowym
  • prywatność w kontekście kulturowym, "prawo do prywatności"
  • historia i kultura polityczna USA
  • historia jazzu
  • studia cyberkulturowe
  • ‘spiskowe teorie dziejów’ w kontekście kulturowym, zwłaszcza zabójstwo JFK
 • Research Interests

  contemporary and historical discourses of technology

  • intellectual property and copyrights in cultural contexts
  • privacy and "privacy rights" in cultural contexts
  • history and polity of the USA
  • Jazz history
  • cybercultural studies
  • game studies
  • conspiracy theories and the American polity

   

 • Wykładane przedmioty

  semestr 1, rok akad. 2018/ 2018

  • Seminarium magisterskie, studia drugiego stopnia, rok 2
  • Społeczeństwo i instytucje amerykańskie, studia drugiego stopnia, rok 1, AD
  • Historia i polityka zagraniczna USA po 1945 r., studia drugiego stopnia, rok 2, AD
  • Multimedia, studia drugiego stopnia, rok 2, KMT
 • Courses Taught

  semester 1, 2018 / 2018

  • M.A. seminar, 5th year
  • American Society and its Institutions, 4th year, AD
  • History and Foreign Policy of the USA after 1945, 5th year, AD,
  • Multimedia, 5th year, KMT

Harmonogram dostępny jest na stronach Instytutu Języka Angielskiego. Zapraszamy wsszytkich studentów do zapoznania się z harmonogramami oraz zwrócenie uwagi, że harmonogram będzie ulegał jeszcze zmianom!

Harmonogram dostępny jest na stronach Instytutu Języka Angielskiego. Zapraszamy wsszytkich studentów do zapoznania się z harmonogramami oraz zwrócenie uwagi, że harmonogram będzie ulegał jeszcze zmianom!

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec