Uprzejmie informujemy, że decyzją Dyrekcji Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języka Angielskiego, celem usprawnienia rozpoczęcia roku akademickiego 2012/2013, dni 1, 2, 3 i 4 października 2012 roku będą miały charakter organizacyjny.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się od dnia 5 października (piątek) zgodnie z harmonogramem zajęć na filologii angielskiej studia stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe).

W dniach 1, 2, 3 i 4 października 2012 odbędą się wszystkie zebrania organizacyjne z opiekunami lat, podziały na grupy ćwiczeniowe, podziały na grupy seminaryjne, szkolenia BHP. UWAGA!! Obecność studentów na zebraniach jest bezwzględnie obowiązkowa.

Rok akademicki 2012/2013 w Uniwersytecie Śląskim zostanie zainaugurowany 2 października 2012 o godz. 11 - szczegółowe informacje na stronie głównej UŚ. Inauguracja na Wydziale Filologicznym - 9 października 2012.

 • Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych

  Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych to nie tylko prężna, nowoczesna – również pod względem infrastruktury – i energicznie rozwijająca się jednostka uniwersytecka, ale przede wszystkim wyjątkowe środowisko akademickie, w którym panuje szczególnie sprzyjający mikroklimat dla prowadzenia badań naukowych jak i realizacji zadań dydaktycznych. Większość kursów („przedmiotów"), jakie oferujemy studentom opiera się na prowadzonych przez pracowników Instytutu badaniach, co oznacza, iż studenci mają żywy kontakt z naukowcami na bieżąco śledzącymi najnowsze osiągnięcia w interesujących ich dyscyplinach naukowych.

  Czytaj dalej...

Książka stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czym mogą być literatura i sztuka dzisiaj, a co się z tym wiąże – również, krytyczne odniesienie do starego jak nowoczesność problemu końca sztuki wysokiej. Wychodząc z założenia, że mówienie o końcu sztuki jest uzasadnione, tylko jeśli rozumiemy ją jako prezentację tego, co idealne w formie uchwytnej dla zmysłów, w pracy próbowano spojrzeć na rolę twórczości i krytyki w naszym świecie, który nie jest już światem Idei w sensie heglowskim. Jako że dyskusja czysto teoretyczna w takim przypadku nie zawsze prowadzi do uchwytnych wniosków, autor zaproponował rozważenie wyżej wspomnianych problemów, posiłkując się przykładami dzieł Paula Celana, Samuela Becketta i Bruce’a Naumana, których praktyka pozwala, jego zdaniem, na sformułowanie pewnych szerszych wniosków dotyczących sensu tworzenia w epoce zwanej często postpostmodernistyczną.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Sławomir
 • Nazwisko Autora 1 Masłoń
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł Stating the Obvious: Celan – Beckett – Nauman
 • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2012
 • Liczba stron 128
 • Seria Nie
 • ISBN 978-83-226-2087-8

Informujemy o uruchomieniu DRUGIEGO NABORU na specjalność studiów Kultura - Media - Translacja, studia 2. stopnia, niestacjonarne. Internetowa rejestracja kandydatów trwa do dnia 25.09 do godz. 24:00. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 26 września w godz. 9-18 w pok.2.5 w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5. Ogłoszenie wyników: od 26.09. Szczegółowe informacje o rekrutacji można znaleźć w serwisie Internetowej Rekrutacji kandydatów UŚ

 Informujemy, że w najbliższym semestrze gościem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych będzie Profesor Creston Davis, który przedstawi serię otwartych wykładów z zakresu filozofii współczesnej i psychoanalizy.

Profesor Creston Davis jest współautorem - wraz ze Slavojem Zizkiem, którego był studentem - książek opublikowanych przez wydawnictwa MIT, Columbia University oraz Duke University. Jego najbliższe książki zostaną wydane wspólnie z Alainem Badiou and Peterem Sloterdijkiem. Wygłoszone w ramach cyklu wykłady będą zaś stanowić fundament jego najnowszej książki zatytułowanej Truth after the Death of Meaning.

Strona 1 z 4

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec