Harmonogram zajęć uległ niewielkim zmianom. Prosimy studentów o zapoznanie się z wersją z dnia 19 marca 2017r., obowiązującą od 20 marca 2017r. w dziale Informacje dla studentów.  Równocześnie przypominamy, że harmonogram może ulegać dalszym zmianom.

Informujemy, że harmonogram zajęć studiów niestacjonarnyc uległ zmianom. Prosimy studentów o zapoznanie się z nowym harmonogramem na stronie Informacje dla studentów.

Harmonogram zajęć uległ niewielkim zmianom. Prosimy studentów o zapoznanie się z wersją z dnia 12 marca 2017r., obowiązującą od 13 marca 2017r. w dziale Informacje dla studentów.  Równocześnie przypominamy, że harmonogram może ulegać dalszym zmianom.

Uwaga studenci zainteresowani wyjazdem na praktyki i studia w ramach programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z listem Pana Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej, dr. hab. Tomasza Pietrzykowskiego, prof. UŚ, odnośnie wyjazdów na studia oraz na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/18. Jednocześnie informujemy, iż ostateczny termin składania dokumentów aplikacyjnych na studia oraz praktyki w ramach Erasmusa został przedłużony do 10go kwietnia 2017 (poniedziałek).

 

Obecnie nie jest możliwe dokonanie żadnych, wiarygodnych szacunków dotyczących liczby miejsc, jaka będzie przyznana Uniwersytetowi Śląskiemu na rok akademicki 2017/2018. W związku z tym, konieczne jest przedstawienie lista kandydatów zakwalifikowanych przez wydział jako listy rankingowej, przy czym pozycja studenta na liście powinna zależeć od oceny, jaka uzyskał. Zakwalifikowanie przez wydział nie będzie jednoznaczne z przyznaniem prawa do realizacji wyjazdu. Ostateczna decyzja uzależniona będzie od liczby miejsc, które otrzyma Uniwersytet Śląski. Wszyscy kandydaci powinni być tego faktu świadomi. Niestety, nie jest obecnie możliwe wskazanie konkretnego terminu, w jakim znana będzie liczba miejsc przyznanych Uniwersytetowi Śląskiemu.

Powyższe zasady będą miały zastosowanie zarówno wobec wyjazdów w celu realizacji części studiów, jak i wyjazdów na praktykę.

Planowany termin, w jakim należy przeprowadzić rekrutację: do 30.04.2017 r. z uwzględnieniem terminów aplikowania w zagranicznych uczelniach partnerskich.

 

Z poważaniem,

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej

Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ.

 

W drodze konkursu, biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszone listy motywacyjne oraz dokumenty (wyniki w nauce i zainteresowania badawcze) Komisja wybrała następujące osoby:

Pani Magdalena Kubica, 4 rok, KMT
Pani Adrianna Zok, 2 rok, specjalność tłumaczeniowa z jezykiem japońskim
Pani Dominika Tabor, 3 rok, KMT

Serdecznie GRATULUJEMY wyszystkim studentkom!!!

Zachęcamy  wszystkich studentów filologii angielskiej do wystartowania w nowej edycji konkursu w przyszłym roku!

Komisja:
dr hab. Eugenia Sojka
dr Marta Mamet-Michalkiewicz
dr Sabina Sweta Sen-Podstawska

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych informuje o możliwości wyjechania w przyszłym roku akademickim 2017/18 w ramach programu „Erasmus + KA103” na zagraniczne praktyki studenckie. Do uczestnictwa w programie Erasmus + uprawnionych jest 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Norwegia i Turcja.

Oferta dotyczy studentów, którzy w momencie wyjazdu będąco najmniej studentami drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub absolwentami Uniwersytetu Śląskiego. W przypadku absolwentów wyjazd na praktykę musi być rozpoczęty i zakończony w ciągu 12 miesięcy od momentu zakończenia studiów.

Drodzy Studenci,

informujemy, że na stronie Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych - w zakładce Informacje dla studentów oraz na stronie głównej - zamieszczane będą począwszy od obecnego semestru ogłoszenia o odwoływanych zajęciach. Każde z ogłoszeń będzie zawierało również informację o formie i terminie odpracowania odwołanych zajęć. Równocześnie informujemy, że tradycyjna forma ogłoszeń na tablicy informacyjnej pozostaje niezmieniona. Mamy nadzieję, że ogłoszenia te pozwolą Państwu lepiej zorganizować czas i przyczynią się do lepszej komunikacji pomiędzy wykładowcami i studentami.

Z pozdrowieniami,

Dyrekcja Instytutu.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec