Dyrekcja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych informuje, że w dniach 23.06 – 27.06 można zapisywać się na wybrane seminarium dyplomowe prowadzone w roku akademickim 2014/15. Listy będą dosstępny w sekretariacie, w dziupli p. dr hab. Małgorzaty Nitki.
Opisy proponowanych seminariów umieszczono w załączonym pliku.

Tematy prac dyplomowych mogą wykraczać poza tematykę zajęć seminaryjnych.

UWAGA: Seminarium p. dr. Marcina Sarnka dostępne jest W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI dla studentów specjalności SPRINT-WRITE. Studenci innych specjalności mogą zapisywać się na to seminarium, jednak liczba miejsc będzie ograniczona. Studentów specjalności innych niż SPRINT-WRITE obowiązywać będzie zasada kolejności zapisów.

Zapisy na seminaria z zakresu językoznawstwa i metodyki prowadzone przez Instytut Języka Angielskiego (dotyczą studentów grup tłumaczeniowych i nauczycielskich) odbywają się osobnym trybem.

Moduł obowiązujący studentów 5. roku 2014/2015, specjalności kultura angielskiego obszaru językowego, na podstawie dokonanego wyboru:

1) Kultura popularna - historie, teorie, estetyki.

Moduły obowiązujące studentów 3.roku 2014/2015, specjalności kultura-media-translacja, na podstawie dokonanych przez grupy wyborów:

1) Literatura i kultura: Współczesne literatury anglojęzyczne
2) Media: "Time and Temporality in Literature and Film"
3) Filozofia
4) Socjologia (w języku angielskim)

 

Moduły obowiązujące studentów 3.roku 2014/2015, specjalności kultura-media-translacja, na podstawie dokonanych przez grupy wyborów:

 

1) Literatura i kultura: Współczesne literatury anglojęzyczne

2) Media: “Time and Temporality in Literature and Film”

3) Filozofia    

4) Socjologia (w języku angielskim)

 

Moduł obowiązujący studentów 5. roku 2014/2015, specjalności kultura angielskiego obszaru językowego, na podstawie dokonanego wyboru:

 

1) Kultura popularna - historie, teorie, estetyki.

 

Informujemy, że w dziale Informacje dla Studentów umieszczono spis modułów tematycznych kultura i literatura obowiązujące studentów II roku 2014/2015 (przyszłego roku akademickiego), wszystkich specjalności, na podstawie dokonanych przez grupy wyborów. Prosmy studentów o zapoznanie się z tym zestawieniem.

Moduły tematyczne kultura i literatura obowiązujące studentów II roku 2014/2015, wszystkich specjalności, na podstawie dokonanych przez grupy wyborów

Grupy nn i ni
I semestr
Dr Marek Kulisz: ENGLISH MODERNIST LITERATURE
Dr Agnieszka Woźniakowska: AMERICAN MODERNISM
II semestr
Dr hab. Jacek Mydla: HAMLET – THE PLAY, THE CRITICS, THE ADAPTATIONS

Grupy sw
II semestr:
Dr Marcin Mazurek : 20TH CENTURY SCIENCE FICTION – CRITICAL RECEPTION

Grupa kaoj:
I semestr:
Dr Marek Kulisz: ENGLISH MODERNIST LITERATURE
Dr Sonia Caputa: CONTEMPORARY AMERICAN ETHNIC LITERATURE(S): FROM THE MARGIN TO THE CENTRE
II semestr:
Dr hab. Jacek Mydla: THE CLASSIC TALE OF MYSTERY AND TERROR
Dr hab. Rafał Borysławski: ANGLO-SAXON ENGLAND(S).OLD ENGLISH CULTURE IN ITS PAST AND MODERN CONTEXTS
Dr David Schauffler: NATHANIEL HAWTHORNE AND THE MAKING OF NEW ENGLAND

Grupy km:
I semestr
Dr Marek Kulisz: ENGLISH MODERNIST LITERATURE
Dr Sonia Caputa: CONTEMPORARY AMERICAN ETHNIC LITERATURE(S): FROM THE MARGIN TO THE CENTRE
II semestr:
Dr hab. Jacek Mydla: THE CLASSIC TALE OF MYSTERY AND TERROR

Grupy tłumaczeniowe t, o, ind, hn:
I semestr:
dr hab. Jacek Mydla: THE SHERLOCK HOLMES ADVENTURES: TEXTS AND CONTEXTS

Grupy tłumaczeniowe s oraz j
I semestr:
Dr Marek Kulisz: ENGLISH MODERNIST LITERATURE

Grupy jb (język biznesu)
I semestr:
Dr David Schauffler: LITERATURE OF THE AMERICAN CIVIL WAR

W tomie Nature(s): Environments We Live By… autorzy o rozmaitych badawczych zainteresowaniach proponują czytelnikom wyprawę na łono Natury odzwierciedlonej w tekstach i zjawiskach kulturowych. Podczas gdy jedni badacze podejmują tematy dobrze już znane, takie jak zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego, inni wybierają mniej uczęszczane ścieżki. Czytelnicy mogą się więc spodziewać częstej zmiany perspektywy i wielości metod interpretacyjnych.

Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza poświęcona jest środowiskom naturalnym i ekosystemom, które znalazły swą literacką reprezentacje (m.in. w powieściach J.M. Coetzeego i Alejo Carpetiera; w opowiadaniu Niedźwiedź Williama Faulknera czy w poezji Teda Hughesa). Druga część Nature(s)…zawiera analizy skupiające się naróżnych oryginalnymi konceptualizacjach Natury w kulturze i teorii (m. in. w filmach Larsa von Triera, działalności norweskiej grupy „ekologów” Fuck For Forest, czy też w lacanowskiej psychoanalizie i neodarwinistycznej teorii literatury).

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Tomasz
 • Nazwisko Autora 1 Gnat
 • Imię Autora 2 Jacek
 • Nazwisko Autora 2 Mydla
 • Imię Autora 3 Agata
 • Nazwisko Autora 3 Wilczek
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Nature(s): Environments We Live By in Literary and Cultural Discourses
 • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2014
 • Liczba stron 228
 • Seria Nie
 • ISBN 978-83-226-2256-8

Reaching into the depths of the collective unconscious, A Sense of Apocalypse explores and re-interprets one of the West's primordial fears, namely that of the apocalyptic closure of both cultural praxis and individual experience. Yet, in contrast to popular connotations of the term, apocalypse is viewed here in terms of a transitional narrative locating the subject at the intersection of technological determinism, pop-cultural imagination, postmodern urbanism and digital textuality. All these form the components of a new post-apocalyptic landscape, which not only produces a new identity informed by dissolving post-Enlightenment paradigms, but also conjures up hints at a large number of existential possibilities triggered by late-capitalist technologies and their cultural consequences.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Marcin
 • Nazwisko Autora 1 Mazurek
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł A Sense of Apocalypse. Technology, Textuality, Identity
 • Wydawca Peter Lang
 • Miejsce wydania Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
 • Rok wydania 2014
 • Liczba stron 138
 • Seria Tak
 • Nazwa serii Literary and Cultural Theory - Volume 40
 • ISBN 978-3-631-64812-4

Informujemy, że dnia 12 czerwca 2014 roku (czwartek) o 13.00 odbędzie się w Sali Rady Wydziału publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Kliś-Brodowskiej, zatytułowanej Gothic Discourses: Cultural Theories and the Contemporary Conceptions of Gothic Fiction (Gotyckie dyskursy. Teorie kulturowe a współczesne koncepcje literatury grozy).

PROMOTOR: dr hab. Leszek Drong - Uniwersytet Śląski
RECENZENCI:
dr hab. prof. UWM Joanna Kokot - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Jacek Mydla - Uniwersytet Śląski
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI: prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga - Uniwersytet Śląski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych: www.ikila.us.edu.pl oraz www.ija.us.edu.pl zamieszczone zostały wzory wypełniania indeksów dla studentów filologii angielskiej (studia I stopnia - lata I i II oraz studia II stopnia - wszystkie specjalności).
Prosimy o wypełnianie indeksów zgodnie z zamieszczonymi wzorami.

 Wzory wypełniania indeksów dla specjalności prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, rok akademicki 2013/14, semestr 2.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec