W dniach od 5 marca do 15 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia na studia EMLex.

O przyjęcie na studia EMLex może starać się każdy absolwent oraz obecny student III roku studiów I stopnia, który zamierza kontynuować naukę na studiach II stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŚ.

EMLex to międzynarodowe studia magisterskie, które umożliwiają zdobycie specjalistycznych umiejętności z zakresu leksykografii. Adresowane są do studentów, którzy są zainteresowani słownikami i chcieliby pogłębić wiedzę na ich temat.

Studia EMLex są studiami towarzyszącymi głównemu kierunkowi wybranemu przez studenta. Studenci Emlexu pozostają studentami wybranej filologii, bibliotekoznawstwa czy kulturoznawstwa. Indywidualny program zajęć i warunki uznawania modułów realizowanych w ramach EMLexu za moduły obowiązujące na danym kierunku ustalane są w porozumieniu z instytutem prowadzącym główny kierunek studiów.

Studenci otrzymują dyplom Uniwersytetu Śląskiego właściwy dla kierunku głównego oraz międzynarodowy certyfikat, poświadczający ukończenie międzynarodowych, interdyscyplinarnych studiów EMLex.

Studia są prowadzone w innych krajach europejskich od roku akademickiego 2009/2010. Pierwszy nabór na Uniwersytecie Śląskim obejmuje studentów, którzy w roku 2013/2014 rozpoczynają studia magisterskie na dowolnym kierunku prowadzonym przez Wydział Filologiczny.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji można znaleźć na stronie Wydziału FIlologicznego (link).

Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych: www.ikila.us.edu.pl oraz www.ija.us.edu.pl zamieszczone zostały wzory wypełniania indeksów dla studentów filologii angielskiej (studia I stopnia - lata I i II oraz studia II stopnia - wszystkie specjalności).
Prosimy o wypełnianie indeksów zgodnie z zamieszczonymi wzorami.

 Wzory wypełniania indeksów dla specjalności prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, rok akademicki 2013/14, semestr 1.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec