Uprzejmie informujemy, że 27 września zostaną podane informacje dotyczące rozpoczęcia roku akademickiego 2013/2014 - terminy i miejsca zebrań z opiekunami lat, szkoleń BHP, szkoleń bibliotecznych, podziałów na seminaria licencjackie i magisterskie, grupy językowe - oraz inne ważne informacje. Harmonogram zajęć jest w przygotowaniu.

Zwracamy uwagę studentów, że od dnia 1 października 2013 r. zaczyna obowiązywać Uchwała nr 117/2013 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studentów Uniwersytetu Śląskiego z obowiązku odbywania praktyk zawodowych. Na jej podstawie studenci posiadający udokumentowane doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem i specjalnością studiów, w tym doświadczenie nabyte w ramach staży, wolontariatu lub innych udokumentowanych form nieodpłatnego zatrudnienia mogą ubiegać się o zaliczenie całości lub części praktyk studenckich przewidzianych planem studiów. Prosimy o zapoznanie się z treścią uchwały (Uchwała nr 117/2013 z dnia 2013-05-28 Senatu UŚ w sprawie określenia warunków zwalniania studentów Uniwersytetu Śląskiego z obowiązku odbywania praktyk zawodowych). Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt z opiekunem praktyk studenckich.

Uprzejmie informujemy, że 1 października 2013 roku  (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się zebranie Pracowników i Doktorantów Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych. (sala 0.51).

Tom zbiorowy Fearful Symmetries („Straszliwe symetrie” – w aluzji do zwrotu, jaki pojawia się w jednym z wierszy Williama Blake’a) jest pokłosiem przedsięwzięcia naukowego o nazwie „Civilization and Fear” („Cywilizacja i lęk”), którego zwieńczeniem była międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna zorganizowana w roku 2010 przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Celem konferencji było prześledzenie przejawów niepokojów i leków, jakie budzi cywilizacja, a które znajdują swój przejaw w rożnych zjawiskach należących do szeroko pojmowanej kultury. W Fearful Symmetries pole zawężone zostało przede wszystkim do obszaru tekstu. Nie chodzi tu zatem o lęk w sensie abstrakcyjnym – zamieszczone w tomie eseje skupione są na przejawach niepokojów i lęków wyrażonych w formie dyskursywnej, a zatem w określonym historycznie i kulturowo kontekście. Poszczególne artykuły nie przynoszą odpowiedzi na pytanie „Jaka jest natura lęku?” Dają jednakże wgląd w mechanizmy, dzięki którym obawy i lęki, szczególnie te związane z postępem cywilizacyjnym, znajdują wyraz w słowie i przez to zostają odziane w taką lub inną formę dyskursu. Chociaż bowiem lęk jest przeżyciem z natury osobistym a nawet intymnym a przez to – zdawać by się mogło – niekomunikowalnym, to jednak funkcjonuje on również w wymiarze dyskursywnym, żywi się językiem i znajduje swoje naturalne środowisko w kulturze. Publikacja nie jest jednolita pod względem metodologicznym, nie narzuca też jednego i wyłącznego punktu widzenia; za wyjątkiem naszkicowanego wyżej pola tematycznego poszczególne artykuły nie pozwalają się sprowadzić do wspólnego mianownika. Jako całość książka unaocznia zatem, jak zróżnicowane są dyskursywne przejawy lęku i jak różnorodne potrafią być konteksty owych przejawów. Taka otwartość metodologiczna i światopoglądowa pozwala zdaniem redaktorów tomu żywić nadzieję na opanowanie wielu niepokojów dręczących współczesną kulturę (np. lęku przed wszelkiego rodzaju totalitaryzmami, także w sferze intelektualnej), a w konsekwencji na „ucywilizowanie” strachu jako nierozerwalnie z nią związanego zjawiska.

Dodatkowe informacje

 • Imię Autora 1 Leszek
 • Nazwisko Autora 1 Drong
 • Imię Autora 2 Jacek
 • Nazwisko Autora 2 Mydla
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Fearful Symmetries. Representations of Anxiety in Cultural, Literary and Political Discourses
 • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Miejsce wydania Katowice
 • Rok wydania 2013
 • Liczba stron 288
 • Seria Tak
 • ISBN 978-83-226-2120-2

Uwaga studenci II roku specjalności Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (Sprint-Write).

Informujemy o możłiwości odbycia praktyk studenckich przewidzianych w planie studiów II roku w Centrum Gier Fabularnych FURIA. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt z mgr. Bartłomiejem Kuchcińskim, który zostanie we wrześniu 2013 r. wyznaczony na koordynatora praktyck studenckich specjalności Sprint-Write. Liczba miejsc jest ograniczona.

Furia to pierwsze w Polsce Centrum Gier Fabularnych. Centrum zlokalizowane jest w budynku ustylizowanym na podziemną bazę wojskową o powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych. Istotą Centrum jest organizowanie i prowadzenie gier na żywo. W zależności od rodzaju są to gry strzelankowe (z wykorzystaniem replik ASG) i/lub gry polegające na rozwiązywanie różnego rodzaju zadań i zagadek. CGF Furia zajmuje się również działalności związaną z szeroko pojętą kulturą Science-Fiction.

Strona 2 z 2

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec