Informujemy, że Wydział Filologiczny Uniwesrystetu Śląskiego uruchomił stronę internetową dla dla studentów i kandydatów studiów VI semestru (dla słuchaczy i absolwentów nauczycielskich kolegiów językowych). Strona znajduje się pod adresem http://www.fil.us.edu.pl/index.php?action=semvi i będzie można znaleźć na niej szczegóły regulaminowe oraz informacje dotyczące planu zajęć i rekrutacji.

W dziale Informacje dla Kandydatów zamieszczono zestawy zagadnień obowiązujących kandydatów przystępujących do egzaminu licencjackiego z zakresu historii literatury brytyjskiej i amerykańskiej.

Uprzejmie informujemy, że EGZAMIN NA STOPIEŃ LICENCJATA Z ZAKRESU FILOLOGII ANGIELSKIEJ ZAPLANOWANY NA 9-10 LUTEGO 2009 ROKU NIE ODBĘDZIE SIĘ.
Decyzja niniejsza spowodowana jest zmianą przepisów. Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. W sprawie uzyskania stopnia licencjata z zakresu filologii angielskiej prosimy kontaktować się z Kolegiami. 

W Dziale Informacje dla Kandydatów umieszczono ważne informacje dotyczące dokumentów, które powinni złożyć kandydaci ubiegający się o przyjęcie na  VI semestr dla słuchaczy i absolwentów NKJO  działających pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego.

04 grudnia</span> w godzinach<span class="style1"> 0930 - 1300</span> ogłoszone zostały godziny dziekańskie.

W dziale Informacje dla studentów zamieszczono informacje dotyczące obowiązującego w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych arkusza stylu prac magisterskich i licencjackich (style sheet). Studenci piszący prace magisterskie i licencjackie zobowiązani są do zapoznania się z arkuszem i uwzględniania jego zaleceń w czasie edycji swojej pracy.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec