Ze względu na możliwość udziału w pogrzebie prof. Krzysztofa Uniłowskiego w dniu 11 grudnia 2019 r. od godz. 11:00 do 16:00 ogłoszone zostają godziny dziekańskie.

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 16 grudnia 2019 roku  nasz Wydział odwiedzi  Konsul Stanów Zjednoczonych. Wizyta będzie miała na celu spotkanie ze studentami i przedstawienie programu Summer Work and Travel. Spotkanie odbędzie się o godzinie 14:00 w sali 0.51. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wydarzeniu.

KOMUNIKAT Nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia 31 października 2019 r. dniem wolnymod zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 

W związku z uroczystościami dnia Wszystkich Świętych, na wniosek Samorządu Studenckiego ustalam 31 października 2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 

Z up. Rektora

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Prorektor ds. kształcenia i studentów

II etap Olimpiady Języka Angielskiego
Okręg Śląski (Sosnowiec, ul. Gen. Grota-Roweckiego 5)

uprzejmie informujemy, że część pisemna odbędzie się 10 stycznia 2020 roku o godz. 12 (piątek);
część ustna (dla uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani po części pisemnej) odbędzie się 29 stycznia 2020 roku (środa).

Do II etapu zakwalifikowani zostali uczniowie, którzy z testu szkolnego otrzymali 35 punktów i więcej.

Wkrótce zostaną Państwu podane dalsze szczegółowe informacje.

Bożena Leszkiewicz
sekretarz Okręgu Śląskiego
kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Olimpiady Języka Angielskiego na stronie internetowej: www.wsjo.pl

 

 

 

Terminarz

1. Zawody I stopnia – szkolne
• Do dnia 11 października 2019 r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły wypełniając formularz zgłoszenia w internecie (wzór zgłoszenia oraz formularz internetowy dostępne będą na stronie www.oja.wsjo.pl od dnia 23 września 2019).
• Zgłoszenie zawierać powinno:
1. pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu
2. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego w szkole zawody I stopnia
3. numer telefonu oraz adres e-mail na jaki można kontaktować się z nauczycielem prowadzącym zawody szkolne
4. adres e-mail na jaki Komitet Główny prześle test z kluczem. Musi to być służbowy adres dyrektora szkoły lub oficjalny adres szkoły obsługiwany przez dyrekcję lub osoby przez nią upoważnione.
5. ilość uczniów, którzy zadeklarowali udział w zawodach
W dniach od 28 do 31 października 2019 roku Komitet Główny prześle na podany adres e-mail
test w postaci pliku PDF (do powielenia). Klucz dostępny będzie na stronie internetowej www.oja.wsjo.pl od 14 listopada 2019 r.
7 listopada 2019 r. o godz. 9.00 uczniowie piszą pracę pisemną (test)
Na rozwiązanie pracy należy przeznaczyć 60 min.
• Do dnia 19 listopada 2019 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji.
Do dnia 12 grudnia 2019- roku, na stronie WWW Olimpiady, zostanie ogłoszona decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady.


2. Zawody II stopnia – okręgowe
Testy II etapu zostaną przesłane przez Komitet Główny poszczególnym Komitetom Okręgowym za pomocą poczty elektronicznej
• do dnia 20 grudnia 2019 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o dokładnej organizacji tych zawodów.
• w dniu 10 stycznia 2020 roku odbędzie się część pisemna zawodów II stopnia. Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach w terminie od 10 stycznia do 15 lutego 2020 roku. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.


3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie
• do dnia 2 marca 2020 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów,
zawody centralne odbędą się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r.

Tematyka egzaminów ustnych 44. OJA

TEMATYKA EGZAMINÓW USTNYCH II I III STOPNIA

Zawodnicy przystępujący do egzaminów ustnych II stopnia powinni:
1. opracować 3 tematy z zakresu literatury angielskiej,
2. opracować 3 tematy z zakresu literatury amerykańskiej,
3. opracować podstawowe wiadomości z zakresu historii, geografii, polityki oraz życia
codziennego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Zawodnicy przystępujący do egzaminów ustnych III stopnia powinni wykazać się znajomością:
1. czterech tematów z zakresu literatury angielskiej,
2. czterech tematów z zakresu literatury amerykańskiej,
3. problematyki z zakresu historii, geografii, polityki oraz życia gospodarczego i
kulturalnego państw angielskiego obszaru językowego.

Literatura brytyjska

1. Jane Austen Persuasion (Perswazje)
2. Charlotte Brontë Jane Eyre (Jane Eyre / Dziwne losy Jane Eyre)
3. Emily Brontë Wuthering Heights (Wichrowe Wzgórza)
4. Robert Burns Poetry (Auld Lang Syne, To a Mouse, Holy Willie’s Prayer, Tam O’Shanter: A Tale); Poezja (Dawny czas, Do myszy, Modlitwa świętobliwego Williego, Tam O’Shanter)
5. Arthur C. Clarke 2001: A Space Odyssey (2001: Odyseja kosmiczna)
6. S. T. Coleridge The Rime of the Ancient Mariner and 2 other poems (Rymy o starym marynarzu oraz dwa inne wiersze)
7. Joseph Conrad Lord Jim (Lord Jim) / Heart of Darkness (Jądro ciemnosci)
8. T.S. Eliot The Waste Land (Ziemia jałowa )
9. T.S. Eliot Ash Wednesday (Popielec)
10. E. M. Forster A Room with a View (Pokój z widokiem)
11. William Golding The Lord of the Flies (Władca much)
12. Graham Greene The Power and the Glory (Moc i chwała)
13. Mark Haddon The Curious Incident of the Dog in the Night-time (Dziwny przypadek psa nocną porą)
14. Thomas Hardy Tess of the d’Urbervilles (Tessa d’Urberville)
15. Kazuo Ishiguro Never Let Me Go (Nie opuszczaj mnie)
16. Hilary Mantel Wolf Hall (W komnatach Wolf Hall)
17. Ian McEwan Machines Like Me (Maszyny takie jak ja)
18. George Orwell Animal Farm ( Folwark zwierzęcy)
19. George Orwell Ninetheen Eighty-Four ( Rok 1984)
20. Jean Rhys Wide Sargasso Sea (Szerokie Morze Sargassowe)
21. Sally Rooney Normal People (Normalni ludzie)
22. Sir Walter Scott Waverley (Waverley)
23. William Shakespeare The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark (Hamlet)
24. William Shakespeare The Tragedy of Mackbeth (Makbet)
25. Mary Shelley Frankenstein; or, The Modern Prometheus (Frankenstein)
26. Zadie Smith On Beauty (O pięknie)

Literatura amerykańska

1. Louisa May Alcott Little Women (Małe kobietki)
2. Truman Capote In Cold Blood (Z zimną krwią)
3. Kate Chopin The Awakening (Przebudzenie)
4. Philip K. Dick Do Androids Dream of Electric Sheep? (Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?)
5. Emily Dickinson Selected poems (wybór wierszy)
6. William Faulkner The Sound and the Fury (Wściekłość i wrzask)
7. Robert Frost Poetry (wybór wierszy)
8. Ernest Hemingway For Whom the Bell Tolls (Komu bije dzwon)
9. Eowyn Ivey The Snow Child (Dziecko śniegu)
10. Harper Lee To Kill a Mockingbird (Zabić drozda)
11. Arthur Miller (sztuka do wyboru)
12. Sue Monk-Kidd The Secret Life of Bees (Sekretne życie pszczół)
13. Toni Morrison Beloved (Umiłowana)
14. Edgar Allan Poe The Fall of the House of Usher, The Tell-Tale Heart (Upadek domu Usherów, Serce oskarżycielem)
15. Philip Roth Everyman (Everyman)
16. J. D. Salinger The Catcher in the Rye (Buszujący w zbożu)
17. Orson Scott Card Ender’s Game (Gra Endera)
18. Francis Scott Fitzgerald The Great Gatsby (Wielki Gatsby)
19. John Steinbeck The Grapes of Wrath (Grona gniewu)
20. Harriet Beecher Stowe Uncle Tom’s Cabin (Chata wuja Toma)
21. Donna Tartt The Goldfinch (Szczygieł)
22. Kurt Vonnegut Slaughterhouse-Five (Rzeźnia numer pięć)
23. HanyaYanagihara A Little Life (Małe życie)

Uczestnicy II i III etapu Olimpiady udzielą krótkich odpowiedzi w formie ciągłej wypowiedzi lub w formie dialogu z egzaminatorem na jeden z tematów związanych z następującymi blokami tematycznymi:

General topics
1. EDUCATION:
1. How has English changed/influenced Polish? Has it had any impact on the language you use every day?
2. Which is the best language to learn nowadays? Give examples of a few languages worth learning and discuss the benefits of learning them.
3. Discuss the positive and negative aspects of English as the ‘lingua franca’ of the contemporary world.
4. How do you think English and its position will change in the next 200 years?
5. What are the advantages and disadvantages of state-run schools and of private schools?
6. What realistic changes would you introduce into your country’s attitude towards education?

2. MAN AND THE NATURAL ENVIRONMENT:
1. What is in your opinion the main environmental threat to the modern world?
2. Over time uncountable species of animals have naturally become extinct. Are we right trying to save endangered species today?
3. Should animals be used for medical research or to test cosmetics?
4. Do you think recycling is an important community service? Do you recycle? Why? Why not?
5. How can we protect the environment and at the same time improve people’s standard of living?

3. MODERN MASS-MEDIA AND THEIR IMPACT ON MAN:
1. Do you think that intellectual rights should be protected and all music, films and books on the Internet should be downloadable for a fee?
2. What do you think is the future of a book, CD, television and the Internet?
3. What is the influence of the mass media on shaping the perception of the world?
4. Do you think that there are cases when censorship would be justified in the media (for instance to prevent other people from copying certain behaviour, or to avoid showing violence)?
5. What is the role of the printed media in the Age of the Internet?
6. Can the media be ever objective?
7. What is infotainment? What impact does it have on news programs?

4. MODERN TECHNOLOGICAL ADVANCES:
1. What role does the Internet have in education and in the world-wide communication?
2. What problems does the Internet create? What problems does it solve?
3. What have been the most important scientific inventions since 1900?
4. What do you think are the biggest challenges medical science is currently facing?
5. What are the main dangers of scientific advances? What laws do you think we need to protect our society from these dangers?
6. Which of the inventions in the history of mankind do you find most significant? Justify your opinion.
7. Give examples of ideas that could change the world. Do you think they are realistic?
8. Are we more intelligent than our ancestors or are we gradually dumbing down? Discuss.

5. SOCIAL, CULTURAL AND POLITICAL DEVELOPMENTS IN TODAY’S WORLD:
1. Discuss the main advantages and disadvantages of Poland’s EU membership.
2. Poland should/should not leave the EU. Discuss.
3. Is it possible to live in a monoculture today or is the multi-racial society a norm today?
4. What changes would, in your opinion, make Poland a better society?
5. Has Poland’s history made Poles different than other nations? How?
6. What are the turning points in Poland’s history you would point to foreigners to help them understand Poland better?
7. Do you feel in any way threatened by modern terrorism? Has terrorist threat ever made you change your plans when travelling/going to a public event, etc.?
8. Discuss some of the cultural revolutions from our history.

6. EVERYDAY LIFE IN THE MODERN WORLD:
1. What does it mean to be healthy? Can you improve/protect your health? How?
2. Are people more healthy now than in the past? Why/Why not?
3. Would you leave Poland for a better salary/career/standard of living if you had an opportunity? Why/Why not?
4. The recent economic migration of Poles evidences their lack of patriotism. Discuss.
5. What are the advantages/disadvantages of urban living? Would you prefer to live in or out of the city?
6. Do you enjoy travelling? What are the best and worst things about it?
7. What objects would you put in a time capsule to represent our culture?
8. Imagine you could own any painting or scripture in the world/ Which one would you choose and why?

7. GENERAL INFORMATION (THE UNITED KINGDOM)

1. Name, national emblem, flag. Territory and population.
2. The geographical regions of the United Kingdom (UK) – England, Wales, Scotland, Northern Ireland – their characteristic features and identity.
3. The structure of the government in the UK – British government and Parliament.
4. The system of education in the UK – the features of the most famous British universities and the problems that education faces nowadays.
5. Name three differences between the Church of England and the Roman Catholic Church.
6. What are the main differences between tabloid, quality and Sunday papers in the United Kingdom? Name three British tabloids/broadsheets/Sundays.
7. The role of the UK in Europe.
8. The most important event(s) in the history of the UK.
9. How can Brexit change the UK? Can it change Europe, and if so – how?

8. OUTSTANDING BRITISH PERSONALITIES
1. Famous English kings and queens.
2. Famous villains.
3. Famous UK personalities in the fine arts and science.
4. Famous UK politicians.

9. LONDON: THE CAPITAL CITY
1. London’s past and present (tourist attractions).
2. London in literature – Dickens, Conan Doyle…
3. London – intercultural city.
4. London – the city of Shakespeare.

10. GENERAL INFORMATION (THE UNITED STATES)
1. Name, national emblem, flag. Territory and population.
2. The geographical regions of the United States (US) and their features.
3. The structure of the government – Congress, the role of the President. The political parties in the US and their present status.
4. The system of education in the US – high schools and the problems they face.
5. American college education.
6. Big American cities.
7. What are the main regions of the United States? Describe 2 of them.
8. Name five national parks in the United States and describe them.
9. What are the natural hazards in the US? Where do they appear?
10. Flag and its symbolism.

11. OUTSTANDING AMERICANS
1. American Presidents.
2. Famous American personalities in the fine arts and science.
3. American actors and actresses.
4. American immigrants.

12. THE HISTORY OF THE UNITED STATES
1. Why did people migrate to colonial America?
2. The beginnings of colonization (first colonies, biggest problems of colonists)
3. What is the Mayflower Compact and who created the document?
4. What is the American Bill of Rights?
5. The Declaration of Independence and the drawing up of the American Constitution.
6. The moving frontier, the idea of the West.
7. How has the attitude to Native Americans changed over the years in the U.S.?
8. Was slavery the primary cause of the Civil War?
9. Discuss the main events and personalities of the Civil War.
10. How did the role of women change in the 1920s?
11. What role did the U.S. play in World War II?
12. Prohibition in the USA
13. What are the most important events and personalities of the African-American civil right movement?
Most important event(s) in the history of the U.S.

REGULAMIN

 OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1. Podstawę prawną Olimpiady i zasad jej działania stanowi ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)

 W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041 oraz z 2014 r. poz. 1290) wprowadza się zmiany zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.

 2. Olimpiada finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, uzupełnianej o środki własne organizatora i pozyskane środki od sponsorów.

3. Cel olimpiady: Ważnym celem, jaki ma spełniać Olimpiada, jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania. Celem Olimpiady jest również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii angielskiej.

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator

 

 • 1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1. Organizatorem olimpiady jest

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

z siedzibą w Poznaniu, ul. Różanej 17A, 61-577 Poznań

tel. (61) 6636264, fax: (61) 6636252,

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

strona WWW Organizatora: www.wsjo.pl;

strona internetowa Olimpiady: www.oja.wsjo.pl

 

 

1.2. Zadaniem Organizatora jest:

 1. realizacja olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji programowej;
 2. organizacja sieci okręgów;
 3. przygotowanie zadań na poszczególne etapy olimpiady;
 4. zapewnienie logistyki przedsięwzięcia (dystrybucja materiałów informacyjnych oraz testów, organizacja procesu zgłoszeń, zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów, komunikacja z uczestnikami, organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów, rezerwacja sal, rezerwacja noclegów, organizacja wyżywienia finalistów, organizacja finału i uroczystego zakończenia, prowadzenie rozliczeń finansowych);
 5. wsparcie Komitetu Głównego w organizacji olimpiady;
 6. kontakt z uczestnikami – rozwiązywanie problemów i sporów;
 7. działania promocyjne upowszechniające olimpiadę.

1.3. Organizator ma prawo:

 1. do anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin olimpiady) nieprawidłowości;
 2. do wykluczenia z udziału w olimpiadzie uczestników łamiących regulamin olimpiady (decyzja podejmowana wspólnie z Komitetem Głównym);
 3. do prowadzenia współpracy z Komitetem Głównym na zasadach wyznaczonych przez regulamin;
 4. do reprezentowania olimpiady na zewnątrz;
 5. do rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących olimpiady i jej uczestników;
 6. do nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami).
 • 2. Struktura organizacyjna olimpiady

2.1. Struktura organizacyjna:

merytorycznie olimpiada jest oparta na modelu rozproszonym: komitet główny i 9 komitetów okręgowych: na uczelniach wyższych z kierunkiem filologia angielska (7 uniwersytetów i 1 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, oraz jedna Fundacja), których obszar administrowania określony jest w Informatorze i na stronie internetowej olimpiady w punkcie „Struktura terytorialna”;

administracyjnie olimpiada organizowana jest na modelu scentralizowanym – administracja olimpiady mieści się w siedzibie Organizatora.

2.2. Komitet Główny:

 1. Komitet Główny Olimpiady składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, kierownika organizacyjnego i co najmniej ośmiu członków, wśród których znajdują się: nauczyciele akademiccy i nauczyciele szkól ponadgimnazjalnych, z specjaliści z dziedziny nauk objętych programem Olimpiady oraz przedstawiciele młodzieży.
 2. Członków Komitetu Głównego powołuje i zatwierdza Organizator Olimpiady;
 3. przewodniczącego i kierownika organizacyjnego wybiera ze swego grona Komitet Główny, a zatwierdza Organizator. Tworzą oni Prezydium Komitetu Głównego, uprawnione do podejmowania bieżących decyzji, zatwierdzanych następnie na najbliższym posiedzeniu Komitetu Głównego;
 4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek prezydium Komitetu Głównego, mogą być powoływani do składu Komitetu Głównego dalsi jego członkowie;
 5. Kierownik Organizacyjny Olimpiady wykonuje uchwały Komitetu Głównego i zadania zlecone przez przewodniczącego, czuwa nad organizacją i przebiegiem zawodów /eliminacji/. Ma on do pomocy biuro Komitetu Głównego;
 6. obowiązki Komitetu Głównego:
 7. opracowanie szczegółowych wytycznych w sprawie organizacji wszystkich etapów, wraz z tematyką /zakresem materiału/, jednolitym sposobem oceny prac pisemnych i wypowiedzi ustnych oraz terminarzem zawodów poszczególnych etapów;
 8. ustalanie treści zadań na wszystkie etapy olimpiady, organizowanie dostarczania tych zadań Komitetom Okręgowym /w I etapie za ich pośrednictwem szkołom/, zgodnie z przyjętym systemem i dbanie o zachowanie ich tajności;
 9. ustalanie kryteriów kwalifikowania zawodników do kolejnych etapów Olimpiady;
 10. ustalanie okręgów, w których przeprowadzane są etapy okręgowe;
 11. udzielanie wyjaśnień i instruktażu Komitetom Okręgowym, dotyczących sposobu organizowania przez nie zawodów przeprowadzanych w okręgach;
 12. ustalanie listy uczestników etapu centralnego (tj. finału) – na podstawie analizy wyników prac pisemnych i egzaminów ustnych z etapu okręgowego;
 13. ustalanie listy laureatów Olimpiady i finalistów;
 14. przyznawanie laureatom dyplomu laureata;
 15. wystawianie laureatom i finalistom zaświadczenia, według wzoru określonego przez MEN;
 16. przyznawanie nagród laureatom;
 17. w przypadku łamania regulaminu Olimpiady podejmowanie decyzji o wykluczeniu jej uczestnika;
 18. rozpatrywanie w ciągu 2 tygodni odwołań od decyzji komisji okręgowych i komisji centralnej i rozstrzyganie innych sporów wynikających z kwestii merytorycznych. Odwołania takie należy składać pisemnie na adres Komitetu Głównego (pocztą zwykłą lub elektroniczną z adresu Dyrektora Szkoły), w ciągu 2 tygodni po eliminacjach.

2.3. Komitety Okręgowe – w porozumieniu z Dyrektorami Instytutów Filologii Angielskiej powoływane są na ich Uczelniach Komitety Okręgowe Olimpiady, które tworzą przewodniczący i sekretarz. Lista Komitetów Okręgowych stanowi załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu. Adresy, także adresy poczty elektronicznej Komitetów Okręgowych, znajdują się na stronie internetowej Olimpiady, pod hasłem „Struktura terytorialna”.  Do obowiązków Komitetów Okręgowych należy: organizowanie i nadzór nad realizacją zawodów szczebla szkolnego, organizacja i przeprowadzenie etapu okręgowego, komunikacja ze szkołami i uczestnikami Olimpiady, dystrybucja zadań.

2.4. Komisje szkolne – zawody I stopnia organizowane są w szkołach. Dyrektorzy szkół powołują komisję szkolną lub wskazują osobę odpowiedzialną za organizację zawodów I etapu w szkole. Obowiązkiem Dyrektorów szkół lub wyznaczonych przez nie osób jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy powielaniu i przechowywaniu testów, by nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

Rozdział II – Organizacja olimpiady

 

 • 3. Uczestnicy olimpiady:

3.1. Adresatami olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

3.2. Uczestnikami olimpiady mogą być również  – za zgodą Komitetu Głównego – laureaci wojewódzkich konkursów kuratoryjnych organizowanych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,

turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.), rekomendowani przez komisje konkursowe oraz  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych, realizujących indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

3.3. By wziąć udział w olimpiadzie uczestnik powinien:  zapoznać się z zakresem tematycznym i terminarzem Olimpiady. Dyrektorzy szkół, biorących udział w Olimpiadzie,  mają obowiązek dopilnowania, aby wszelkie informacje dotyczące Olimpiady zostały podane do wiadomości nauczycieli języka angielskiego i zainteresowanych uczniów.

Dyrektorzy szkół – lub upoważnione przez nich osoby – zgłaszają szkołę, poprzez przesłanie listy uczniów, do udziału w Olimpiadzie, na adres odpowiedniego Komitetu Okręgowego lub Komitetu Głównego. Zgłoszenia pocztą elektroniczną można dokonać wyłącznie z elektronicznej skrzynki dyrektora lub sekretariatu szkoły.

3.4. Biorąc udział w Olimpiadzie Uczestnicy przyjmują do wiadomości postanowienia regulaminu olimpiady, wyrażają na nie zgodę i zobowiązują się do: przestrzegania regulaminu i terminarza Olimpiady, realizacji zadań zgodnie z ich założeniami, informowania Komitetu Głównego lub organizatora o wszelkich sprawach wyjątkowych związanych z ich udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza o nagłych wypadkach lub  zastrzeżeniach. Jednocześnie wzięcie udziału w Olimpiadzie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia i zgodnie z postanowieniami odpowiedniej ustawy o ochronie danych osobowych.

3.5. Uczestnik ma prawo do:

 1. udziału w Olimpiadzie, po zgłoszeniu jego uczestnictwa przez dyrektora szkoły;
 2. uczestnicy etapów okręgowych i centralnych mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach;
 3. do zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia na poziomie III etapu;
 4. składania odwołań od decyzji Komisji Egzaminacyjnej, Komitetu Okręgowego lub Komitetu Głównego ( patrz § 6).

 

 • 4. Organizacja zawodów Olimpiady:

4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.

4.2. Zawody indywidualne:

4.2.1. Zawody są organizowane przez Komitet Główny Olimpiady, którego decyzje realizuje Kierownik Organizacyjny Olimpiady.

4.2.2. Zawody są trójstopniowe i obejmują następujące etapy::

I stopień – etap szkolny

                                   II stopień – etap okręgowy (9 okręgów)

III stopień – etap centralny (tj. finał).

Komitet Główny corocznie, przed rozpoczęciem roku szkolnego, zamieszcza na stronie internetowej olimpiady aktualne „Wytyczne” do kolejnej olimpiady. „Wytyczne” zawierają terminarz, zasady uczestniczenia, wymagany zakres materiałów, uprawnienia laureatów oraz adresy Komitetów Okręgowych.

4.2.3. Zawody I stopnia są realizowane w szkołach: przeprowadza je komisja szkolna, powołana przez  dyrektora lub – w małych szkołach – wyznaczony przez dyrektora nauczyciel języka angielskiego. Stosowane przez Olimpiadę testy pisemne oceniają znajomość języka pod względem poprawności formalnej. Sprawność komunikatywna kandydatów jest jednym z elementów oceny na egzaminie ustnym w II i III etapie. Na etapie szkolnym test składa się z  60 zadań, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo.

     Uczniowie piszą test w ciągu 60 minut. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe.

Komisja szkolna ocenia testy, w oparciu o przygotowany przez Komitet Główny klucz do testu, i przesyła ocenione, podpisane i opatrzone pieczęcią szkoły testy w ciągu dwóch tygodni do odpowiedniego Komitetu Okręgowego. W Komitetach Okręgowych testy te są weryfikowane przez sekretarzy okręgowych i/lub wyznaczone przez nich osoby.

Trzy tygodnie po eliminacjach szkolnych Komitet Główny ustala, na podstawie zebranych ze wszystkich okręgów danych statystycznych, minimalną liczbę punktów, kwalifikującą do etapu okręgowego. Komitety Okręgowe, w ciągu tygodnia od decyzji Komitetu Głównego, powiadamiają, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłki listowej, szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się do eliminacji okręgowych. W piśmie tym podaje się również wszystkie informacje organizacyjne dotyczące eliminacji 2. stopnia w danym okręgu.

4.2.4. Zawody II stopnia organizowane są przez 9 Komitetów Okręgowych, przeprowadzane w wyznaczonych przez nie miejscach i odbywają jednocześnie się we wszystkich okręgach. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w zawodach II stopnia następuje po uzyskaniu ustalonego przez Komitet Główny minimum punktów w eliminacjach I stopnia. O zakwalifikowaniu uczestnika do zawodów II stopnia zawiadamia szkołę Komitet Okręgowy, w terminie nie późniejszym niż 4 tygodnie od eliminacji szkolnych. Na eliminacjach okręgowych uczestnicy zobowiązani są posiadać i okazać przy wejściu na egzamin pisemny dowód osobisty lub legitymację szkolną.

Zawody II stopnia składają się z eliminacji pisemnych oraz eliminacji ustnych.

            Test II etapu składa się z dwu testów gramatycznych (wielokrotnego wyboru i tłumaczeniowego), testu słownictwa (wstawianie słów w luki), testu czytania oraz globalnego testu luk (cloze test). Ostatnim składnikiem zestawu jest test wiadomości kulturowych (wielokrotny wybór), który dzieli się na część amerykańską i brytyjską.

Uczniowie piszą test w ciągu 2,5 godzin. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe.

Komisja okręgowa ocenia testy, w oparciu o przygotowany przez Komitet Główny klucz do testu. Następnie testy te są weryfikowane przez sekretarzy okręgowych i/lub wyznaczone przez nich osoby. Po zakończeniu weryfikacji testów ogłaszana jest, o ustalonej  przez Komitet Okręgowy porze, w wyznaczonym miejscu, lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji ustnych. Miejsce i czas ogłoszenia tej listy  podane są uczestnikom i ich opiekunom do wiadomości w czasie eliminacji pisemnych.

W eliminacjach ustnych II stopnia Olimpiady biorą udział tylko uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej połowę punktów w teście pisemnym. Limit ten może być ze względów praktycznych podniesiony przez Komitet Główny dla wszystkich okręgów. Uczestnicy tej części eliminacji okręgowych zdają egzamin ustny z praktycznej znajomości języka angielskiego, literatury angielskojęzycznej i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Egzamin ustny ma na celu  sprawdzenie umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim oraz sprawdzenia podstawowych wiadomości z zakresu historii, geografii i literatury Wielkiej Brytanii i USA. Zakres materiału, obowiązującego podczas eliminacji ustnych zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady www.oja.wsjo.pl

4.2.5. Zawody centralne odbywają się w Poznaniu i są organizowane przez Komitet Główny, a przeprowadzane przez wyznaczoną przez niego Komisję Egzaminacyjną.

Listę uczestników zawodów centralnych ustala Komitet Główny po ustaleniu mnożnika przeliczeniowego oceny ustnej oraz podsumowaniu wyników etapów okręgowych. Liczba uczestników dopuszczonych do finału nie może być mniejsza niż 55. Komitet Główny, w uzasadnionych przypadkach,  może zwiększyć liczbę finalistów – np. z powodu minimalnej różnicy punktowej (mniejszej niż cały punkt) pomiędzy ostatnim uczniem kwalifikującym się do finału a następnymi.

O zakwalifikowaniu uczestnika do finału Komitet Główny zawiadamia Szkołę w ciągu dwóch tygodni od zakończenia etapów okręgowych.

Zawody III stopnia składają się, dla wszystkich zawodników, z części pisemnej (testu) i ustnej.

Na etapie centralnym uczestnicy zobowiązani posiadać i okazać przy wejściu na egzamin pisemny dowód osobisty lub legitymację szkolną.

Uczniowie piszą test w ciągu 2,5 godzin łącznie z testem ze słuchu. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe.

Wszyscy uczestnicy finału zdają następnego dnia egzamin ustny z praktycznej znajomości języka angielskiego, literatury angielskojęzycznej i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Zakres materiału, obowiązującego podczas eliminacji ustnych zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady www.oja.wsjo.pl. Egzamin z literatury i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego odbywają się w języku angielskim. Przed rozpoczęciem egzaminów ustnych ustala się wartość  mnożnika do przeliczenia oceny ustnej.

Uchwałą Komitetu Głównego 20 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki otrzymuje tytuł i uprawnienia laureatów olimpiady. Pozostałe osoby uzyskują tytuł finalisty.

Wyniki finału, zatwierdzone przez Komitet Główny, ogłaszane są kilka godzin po eliminacjach. Zaświadczenia o zdobytych przez uczestnika uprawnieniach Komitet Główny przesyła uczniom na adres szkoły.

 • 5. Przepisy szczegółowe

5.1. Udział osób niepełnosprawnych:  Organizator dokona wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób niepełnosprawnych. W tym celu organizator będzie dążył do organizacji zawodów w pomieszczeniach łatwo dostępnych dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a w indywidualnych przypadkach organizował indywidualny, dostosowany do potrzeb uczestników niepełnosprawnych, tryb przeprowadzania eliminacji poszczególnych stopni.

5.2. Nagłe zachorowania i wypadki losowe:

Nieobecność uczestnika podczas zawodów Olimpiady, spowodowana nagłym zachorowaniem, bądź wypadkiem losowym skutkuje zakończeniem przez tego uczestnika udziału w olimpiadzie na ostatnim zrealizowanym przez niego etapie. W uzasadnionych przypadkach, po dokładnym rozpoznaniu powodu nieobecności, uzyskaniu dokumentów potwierdzających ważny i nagły charakter tego powodu, na drodze indywidualnej decyzji Komitet Główny może wyznaczyć zastępczy termin danego etapu dla uczestnika.

5.3. Pokrywające się terminy: Organizator dołoży starań by planowane przez niego terminy umożliwiały start wszystkim zainteresowanym uczestnikom.

5.4. Dyskwalifikacja: W przypadku złamania punktu regulaminu Olimpiady (np. nieprzygotowanie lektur z literatury lub wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, korzystanie z niedozwolonych pomocy) organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika Olimpiady. Oznacza to wykluczenie z uczestnictwa w Olimpiadzie.

5.5. Odebranie uprawnień: W przypadku wykrycia w ciągu 5 lat po zakończeniu danej edycji Olimpiady nieprawidłowości w postępowaniu uczestnika, które powinny spowodować jego dyskwalifikację, Komitet Główny lub jego Prezydium ma prawo odebrać laureatowi lub finaliście uzyskany przez niego tytuł. O tej decyzji powiadamiany jest niezwłocznie listem poleconym Dyrektor szkoły delegującej uczestnika, odpowiedni Komitet Okręgowy Olimpiady, właściwe Kuratorium Oświaty oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

 • 6. Tryb odwoławczy

6.1. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi, lub że zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu Olimpiady, ma prawo złożenia odwołania, osobiście lub za pośrednictwem Dyrektora szkoły delegującej.

6.2. Odwołanie od decyzji Komisji/Komitetu składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 2. tygodni po ogłoszeniu wyników (decyduje data stempla pocztowego).

6.3. Odwołanie składa się  pisemnie, przesyłając je listem poleconym na adres Komitetu Głównego Olimpiady lub dostarczając osobiście do siedziby Komitetu Głównego za potwierdzeniem odbioru. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe składającego odwołanie.

6.4. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym na adres odwołującego się.

6.5. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.

6.6. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje sposób realizacji odwołania i powiadamia o tej decyzji pisemnie listem poleconym uczestnika  składającego odwołanie oraz Dyrektora jego szkoły.

 

 

 • 7. Rejestracja przebiegu zawodów okręgowych (II stopnia) i centralnych (III stopnia)

7.1.  Zawody II stopnia oraz centralne są w części ustnej protokołowane.

7.2. Protokoły sporządzane są na bieżąco w czasie odpowiedzi Uczestnika i zawierają pytania jakie otrzymał oraz udzielone odpowiedzi wraz z komentarzem..

7.3.  Protokoły odpowiedzi są przechowywane w siedzibie Komitetów Okręgowych bądź Komitetu Głównego przez 5 lat od dnia ogłoszenia wyników, po upływie tego czasu są niszczone.

 

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

 

 • 8. Nagrody i uprawnienia

8.1. Uczestnicy finału Olimpiady mogą uzyskać następujące tytuły:

– laureaci to 20 najlepszych uczestników spośród finalistów

– finaliści  to pozostali uczestnicy zawodów III stopnia, którzy przystąpili do tych zawodów

wyróżnieni – osoby wyróżnione przez Komitet Główny za wyniki osiągnięte w czasie Olimpiady..

Listę uczestników zawodów III stopnia (centralnych) ustala Komitet Główny na podstawie rankingu wyników zawodów okręgowych. Do zawodów tych Komitet Główny kwalifikuje 55 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju.

8.2. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) .

8.3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata lub finalisty jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

8.4. Laureaci Olimpiady otrzymują dyplomy laureata oraz nagrody, fundowane przez Organizatora , patronów honorowych i sponsorów Olimpiady.

Rozdział IV – Olimpiada międzynarodowa

 • 9. Udział w olimpiadzie międzynarodowej

9.1. Sposób wyłaniania Uczestników olimpiady międzynarodowej:

Najlepszy laureat Olimpiady może być delegowany do uczestnictwa w olimpiadzie międzynarodowej, jeśli nie posiada jeszcze dyplomu znajomości języka angielskiego na poziomie C-2.

 

Rozdział V – Postanowienia końcowe:

 1. Komitet Główny może przedkładać właściwym Kuratoriom Oświaty lub MEN propozycje, dotyczące przyznawania wyróżnień i nagród nauczycielom, zasłużonym w pracach na rzecz przygotowania młodzieży do udziału w Olimpiadzie.
 2. Komitet Główny ustala rodzaj dokumentacji z zawodów I i II stopnia oraz sposób jej prowadzenia i przechowywania przez Komitety Okręgowe.
 3. Komitet Główny prowadzi archiwum akt olimpiady z zawodów III stopnia oraz gromadzi między innymi takie dokumenty jak:
  1. skład osobowy Komitetu
  2. wytyczne dotyczące tematyki Olimpiady
  3. rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów
  4. listy laureatów i ich nauczycieli
  5. dokumentację statystyczną i finansową.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i publikowany jest bezzwłocznie na stronie internetowej Olimpiady.

W związku z inauguracją roku akademickiego 2019/2020 w Kampusie w Sosnowcu Pan Dziekan Wydziału Humanistycznego ogłasza godziny dziekańskie w dniu 10 października od godziny 9:45 do 15:15 dla studentów Wydziału Humanistycznego.

KOMUNIKAT Nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2019/2020 wprowadzam w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 7 października 2019 r. (poniedziałek) od godziny 9.45 do godziny 15.15 (obejmujące drugi, trzeci i czwarty blok dydaktyczny).

Z up. Rektora

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Prorektor ds. kształcenia i studentów

Rok akademicki 2019/2020 - informacje organizacyjne dla studentów kierunku: filologia angielska

 

 1. 1.W dniach od 1 do 5 października br. odbędą się liczne OBOWIĄZKOWE zebrania organizacyjne. Informacja o zebraniach zostanie podana pod koniec września na niniejszej stronie internetowej.
 2.  
 3. 3.Harmonogram zajęć dla kierunku filologia angielska zostanie podany na początku października. W wersji papierowej będzie wywieszony na tablicy ogłoszeniowej dla studentów filologii angielskiej - w stałym miejscu (budynek Gen. Grota Roweckiego 5, drugie pietro).

 4. 4.
  Studenci I roku uzyskają odpowiedzi dotyczące wszelkich kwestii związanych ze studiowaniem na zebraniu z opiekunem roku.

 

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 2 maja sekretariat będzie nieczynny.

Dnia 2 stycznia 2019 roku zostają ogłoszone GODZINY DZIEKAŃSKIE.

Pan Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza godziny dziekańskie w czwartek, 20 grudnia od godziny 13, w związku ze spotkaniem Zespołu Rektorskiego ze Społecznością Wydziału Filologicznego. (informacja otrzymana w środę, 19 grudnia o godzinie 15:40)

43. Olimpiada Języka Angielskiego

Okręg Śląski:
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytut Języka Angielskiego
Wydział Filologiczny
41-205 Sosnowiec
ul. Gen. Grota-Roweckiego 5, pokój 4.55

Kontakt:
mgr Bożena Czwiertnia-Leszkiewicz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 32/ 36 40 892
www.ija.us.edu.pl
www.ikila.us.edu.pl
www.wsjo.pl

 

II etap Okręgowy: lista uczniów zakwalifikowanych do części ustnej w piątek
25.01.2019 w Sosnowcu. Liczba punktów kwalifikujących: 65 i więcej

 

Część ustna - 25 stycznia od godziny 11.

 

 

 

Komisja I - pokój 4.53


Chlubek Bartłomiej

Dańda Karol

Eisenberger Jakub

Ekiert Agnieszka

Gardaś Karolina

Helis Marta

Hermann Kacper

Kaziród Tomasz


Komisja II - pokój 4.61

Klata Daniel

Konefał Agnieszka

Kopeć Kacper

Krasuska Martyna

Kwiecień Marta

Nowakowski Marcel

Oleksa Sebastian


Komisja III - pokój 4.64

Olszewski Piotr

Piecha Maurycy

Przybylski Wojciech

Respondek Michał 

Słotwiński Jakub

Sułkowski Adam

Wojas Aleksandra

Żurawka Paulina

 

 

 

 

 

Chlubek Bartłomiej

ZS nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Dańda Karol

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, Uniwersyteckie I LO im. J.Słowackiego, Gimnazjum Dwujęzyczne, Chorzów

Eisenberger Jakub

V LO, Bielsko-Biała

Ekiert Agnieszka

ZSO, Racibórz

Gardaś Karolina

I LO im. Mikołaja Kopernika, Bielsko-Biała

Helis Marta

ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich, I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich, Rybnik

Hermann Kacper

VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Skłodowskiej-Curie, Katowice

Kaziród Tomasz

ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich, I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich, Rybnik

Klata Daniel

IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica, Sosnowiec

Konefał Agnieszka

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, Uniwersyteckie I LO im. J.Słowackiego, Gimnazjum Dwujęzyczne, Chorzów

Kopeć Kacper

ZSO, I LO im. Tadeusza Kościuszki, Mysłowice

Krasuska Martyna

ZS nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Kwiecień Marta

V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A.Struga, Gliwice

Nowakowski Marcel

Katolickie LO im. Św. Jana Bosko, Sosnowiec

Oleksa Sebastian

VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Skłodowskiej-Curie, Katowice

Olszewski Piotr

II LO im. Heleny Malczewskiej, Zawiercie

Piecha Maurycy

V LO, Bielsko-Biała

Przybylski Wojciech

ZS nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Respondek Michał

IX LO im. C.K.Norwida, Częstochowa

Słotwiński Jakub

VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Skłodowskiej-Curie, Katowice

Sułkowski Adam

ZS nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Jastrzębie Zdrój

Wojas Aleksandra

I LO im. Karola Miarki, Mikołów

Żurawka Paulina

VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Skłodowskiej-Curie, Katowice

 

 

 

 

II etap Okręg Śląski (informacje będą Państwu podawane sukcesywnie)

część pisemna: 07 stycznia 2019, godz. 12

część ustna: 25 stycznia 2019 (piątek)

 

Wykaz uczniów zakwalifikowanych do części pisemnej w dniu 7 stycznia 2019:

 

Bartoszewicz Marta

ZS nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Belkhayat Wiktor

ZS nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Borowicz Sebastian

ZSO nr 11, Zabrze

Chlubek Bartłomiej

ZS nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Chwalba Julia

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, Uniwersyteckie I LO im. J.Słowackiego, Gimnazjum Dwujęzyczne, Chorzów

Dańda Karol

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, Uniwersyteckie I LO im. J.Słowackiego, Gimnazjum Dwujęzyczne, Chorzów

Dąbek Dagmara

I LO, Dabrowa Górnicza

Dryps Julia

IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica, Sosnowiec

Eisenberger Jakub

V LO, Bielsko-Biała

Ekiert Agnieszka

ZSO, Racibórz

Gardaś Karolina

I LO im. Mikołaja Kopernika, Bielsko-Biała

Grzegorczyk Maria

I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi, Katowice

Hanak Dawid

II LO im. Stefana Żeromskiego, Dąbrowa Górnicza

Helis Marta

ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich, I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich, Rybnik

Herman Kacper

VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Skłodowskiej-Curie, Katowice

Hetman Paweł

ZSO nr 11, Zabrze

Kaziród Tomasz

ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich, I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich, Rybnik

Klata Daniel

IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica, Sosnowiec

Klimczak Jakub

ZSO nr 11, Zabrze

Klimek Michaela

ZS nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Kokot Patrycja

ZSO nr 11, Zabrze

Konefał Agnieszka

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, Uniwersyteckie I LO im. J.Słowackiego, Gimnazjum Dwujęzyczne, Chorzów

Kopeć Kacper

ZSO, I LO im. Tadeusza Kościuszki, Mysłowice

Krasuska Martyna

ZS nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Kwiecień Marta

V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A.Struga, Gliwice

Lach Karolina

I LO Dwujęzyczne, Gliwice

Landek Natalia

ZS nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Lenkiewicz Bartłomiej

II LO im. Stefana Żeromskiego, Dąbrowa Górnicza

Mękol Jakub

III LO im. A.Mickiewicza, Katowice

Michniak Szymon

IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica, Sosnowiec

Mieszczak Michał

ZS nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Musialik Kacper

II LO im. Stanisława Staszica, Tarnowskie Góry

Nosiadek Małgorzata

ZS nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Nowakowski Marcel

Katolickie LO im. Św. Jana Bosko, Sosnowiec

Oleksa Sebastian

VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Skłodowskiej-Curie, Katowice

Olszewski Piotr

II LO im. Heleny Malczewskiej, Zawiercie

Piecha Maurycy

V LO, Bielsko-Biała

Piechota Antonina

ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich, I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich, Rybnik

Pluskiewicz Maciej

ZSO nr 11, Zabrze

Pruchnicka Anna

I LO im. Mikołaja Kopernika, Bielsko-Biała

Przybylski Wojciech

ZS nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Respondek Michał

 

IX LO im. C.K.Norwida, Częstochowa

Rusin Natalia

ZSO im. Stefana Żeromskiego, III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego, Bielsko-Biała

Rybska Julia

IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica, Sosnowiec

Rzeczkowski Radosław

IV LO im. Bolesława Chrobrego, Bytom

Skroban Sara

LO w Rybniku, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Skulski Sebastian

ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich, I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich, Rybnik

Słowiak Katarzyna

ZS nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Słowik Przemysław

IV LO im. Mikołąja Kopernika, Rybnik

Słowiński Jakub

VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Skłodowskiej-Curie, Katowice

Srokosz Katarzyna

III LO im. A.Mickiewicza, Katowice

Sułkowski Adam

ZS nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Jastrzębie Zdrój

Szymczak Olga

ZS nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Tokarska Paulina

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi, Katowice

Wajda Wiktoria

ZS nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Wawrzyńczyk Wiktoria

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego, Zabrze

Wojas Aleksandra

I LO im. Karola Miarki, Mikołów

Zając Magdalena

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego, Zabrze

Zimny Hubert

ZS nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rybnik

Zjawiony Michał

VII LO im. Mikołąja Kopernika, Częstochowa

Żurawka Paulina

VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Skłodowskiej-Curie, Katowice

 

 

 

 

 

 

Organizacja zawodów

1. Wstępny etap Olimpiady

Nauczyciele zapoznają uczniów z założeniami Olimpiady, omawiają tematykę i terminarz zawodów – corocznie podany w „Wytycznych” do kolejnej Olimpiady Języka Angielskiego. „Wytyczne” opracowuje Komitet Główny i przesyła szkołom za pośrednictwem Kuratoriów Oświaty i Wychowania. „Wytyczne” zamieszczane są również na stronie internetowej Komitetu Głównego Olimpiady Języka Angielskiego:

www.oja.wsjo.pl

Terminy poszczególnych etapów olimpiady uzgadniane są w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Następnie nauczyciele wspólnie z kandydatami ustalają plan pracy i zgłaszają akces zawodników do Komitetu Okręgowego .

2. Zawody I stopnia

I etap Olimpiady przygotowują i koordynują Komitety Okręgowe. Ilość uczestników I etapu jest nieograniczona i swój akces do udziału w zawodach może zgłosić każdy uczeń .

Zawody polegają na wykonaniu przez ucznia pracy pisemnej (testu), która poprawiona i oceniona przez nauczyciela w/g klucza dostarczonego wraz z testem przez Komitet Główny zostaje przesłana do Komitetu Okręgowego. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w zawodach wyższego stopnia następuje po uzyskaniu ustalonego przez Komitet Główny minimum punktów. W przypadku kwalifikacji do zawodów II stopnia uczniowie muszą uzyskać co najmniej 60 % punktów testu I etapu. W zależności od poziomu uczestników, próg procentowy może ulec podwyższeniu. Po otrzymaniu wyników, Komitet Główny ustala listę zawodników dopuszczonych do zawodów II stopnia. Następnie Komitety Okręgowe zawiadamiają uczniów za pośrednictwem szkoły o miejscu i czasie zawodów okręgowych. Wszystkie testy Olimpiady będą opierały się na programie nauczania języka angielskiego w szkole średniej.

3. Zawody II stopnia

II etap Olimpiady organizują Komitety Okręgowe. Zawody te składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Pisemna część zawodów polega na wykonaniu przez zawodników pracy pisemnej (testu). Częścią testu pisemnego będzie komponent kulturowy, który w większym zakresie zostanie włączony do egzaminu ustnego.

W eliminacjach ustnych II stopnia Olimpiady bierze udział tylko ta grupa uczestników, która została zakwalifikowana do nich po zawodach pisemnych (uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 55 % punktów w teście pisemnym).

Egzamin ustny będzie miał na celu sprawdzenie umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim, a także sprawdzenia podstawowych wiadomości z zakresu historii, geografii i literatury Wielkiej Brytanii i USA.

Do zawodów III stopnia kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia w etapie II ale nie mniej niż 55 osób.

O zakwalifikowaniu do udziału w zawodach III stopnia zawiadamia Komitet Główny, podając jednocześnie miejsce i termin zawodów.

Uczniowie powołani do zawodów II i III stopnia są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach, a także otrzymują zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca zawodów i z powrotem oraz bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

4. Zawody III stopnia

III etap Olimpiady organizuje Komitet Główny. Zawody III stopnia składają się z dwóch części:

a) egzaminu pisemnego, który polega na wykonaniu przez uczniów testów gramatycznych, słownikowych, testów na rozumienie języka mówionego, etc.

b) egzaminu ustnego, który polegać będzie na sprawdzeniu umiejętności prowadzenia swobodnej rozmowy w języku angielskim, a także na wykazaniu się pewnym zasobem wiedzy z zakresu historii, geografii, kultury, literatury i bieżących spraw politycznych itd., dotyczących głównie Wielkiej Brytanii i USA, ale także innych państw angielskiego obszaru językowego.

Uchwałą Komitetu Głównego 20 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki otrzymuje tytuł i uprawnienia laureatów olimpiady, pozostali to finaliści.

5. Ocena egzaminu ustnego na II i III etapie

Skala ocen na egzaminie ustnym jest dziesięciostopniowa. Ponadto osobno ocenia się praktyczną wiedzę językową a osobno wiedzę z zagadnień kulturowo-literackich. Uzyskanie oceny negatywnej czy to za komponent językowy czy to za wiadomości ogólne (kultura, geografia, polityka, literatura) dyskwalifikuje zawodnika i odsuwa go od uczestnictwa w dalszych etapach Olimpiady. W wypadku wyraźnej różnicy między wynikiem egzaminu II i III stopnia Komitet Główny ma prawo dyskwalifikacji.

Terminarz
1. Zawody I stopnia – szkolne
• Do dnia 20 października 2018 r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły wypełniając formularz zgłoszenia w internecie (wzór zgłoszenia oraz formularz internetowy dostępne będą na stronie www.oja.wsjo.pl od dnia 28 września 2018).
• Zgłoszenie zawierać powinno:
1. pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu
2. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego w szkole zawody I stopnia
3. numer telefonu oraz adres e-mail na jaki można kontaktować się z nauczycielem prowadzącym zawody szkolne
4. adres e-mail na jaki Komitet Główny prześle test z kluczem. Musi to być służbowy adres dyrektora szkoły lub oficjalny adres szkoły obsługiwany przez dyrekcję lub osoby przez nią upoważnione.
5. ilość uczniów, którzy zadeklarowali udział w zawodach
W dniach od 3 do 8 listopada 2018 roku Komitet Główny prześle na podany adres e-mail
test w postaci pliku PDF (do powielenia). Klucz dostępny będzie na stronie internetowej www.oja.wsjo.pl od 14 listopada 2018 r.
• 12 listopada 2018 r. o godz. 9.00 uczniowie piszą pracę pisemną (test)
Na rozwiązanie pracy należy przeznaczyć 60 min.
• Do dnia 23 listopada 2018 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 36 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji.
Do dnia 14 grudnia 2018- roku, na stronie WWW Olimpiady, zostanie ogłoszona decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady.
2. Zawody II stopnia – okręgowe
Testy II etapu zostaną przesłane przez Komitet Główny poszczególnym Komitetom Okręgowym za pomocą poczty elektronicznej
• do dnia 20 grudnia 2018 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o dokładnej organizacji tych zawodów.
• w dniu 07 stycznia 2019 roku odbędzie się część pisemna zawodów II stopnia. Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach w terminie od 11 do 31 stycznia 2019 roku. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.
3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie
• do dnia 7 marca 2019 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów,
• zawody centralne odbędą się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r.

Informacja o testach

Stosowane przez Olimpiadę testy pisemne oceniają znajomość języka pod względem poprawności formalnej. Sprawność komunikatywna kandydatów jest jednym z elementów oceny na egzaminie ustnym w II i III etapie. Używanie testów poprawności formalnej, a nie testów komunikatywnych, wynika z samej istoty olimpiady językowej – stanowi ją współzawodnictwo, którego celem jest wyłonienie grupy najlepszych i uszeregowanie ich w kolejności miejsc. Dodatkowym argumentem na rzecz stosowania testów poprawności są kryteria praktyczności i rzetelności oceny testu – w porównaniu z testami komunikatywnymi, testy formalne są bardziej praktyczne i znacznie łatwiejsze do rzetelnej oceny.

Na etapie szkolnym test składa się z 60 punktów, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo. Od lat wykorzystuje się w nim standardowe techniki używane w testach szkolnych: transformacja i parafraza zdań lub fraz, wstawianie, wielokrotny wybór i tłumaczenie. Wobec stale rosnącej liczby uczestników, konkurencja na tym etapie jest bardzo silna co oznacza, iż nawet dobry uczeń może mieć kłopoty z awansem.

Test II etapu jest zbliżony, pod względem trudności, do wymagań jakie stawiane są kandydatom na studia na filologię angielską. Kandydaci rozwiązują dwa testy gramatyczne (wielokrotnego wyboru i tłumaczeniowy), test słownictwa (wstawianie słów w luki), test czytania oraz globalny test luk (cloze test). Ostatnim składnikiem zestawu jest test wiadomości kulturowych (wielokrotny wybór), który dzieli się na część amerykańską i brytyjską.

Zestaw finałowy składa się z testu rozumienia ze słuchu, gramatycznego testu tłumaczeniowego, testu słownictwa, testu czytania oraz testu luk. Oczywiście poziom trudności testu znacznie przewyższa poziom wymagań przy rekrutacji na studia filologiczne.

ORGANIZATOR GŁÓWNY w Poznaniu

www.wsjo.pl

Kierownik Organizacyjny Olimpiady Języka Angielskiego

Pani Danuta Trawczyńska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

(W sprawach technicznych można również kontaktować się pod nr 660 543 502 wtorki 11.00-13.00, czwartki 11.00 – 15.00, piątki 11.00 – 13.00).

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych filologii angielskiej:

Informujemy uprzejmie, że od 17.10.2018. (środa) rozpocznie się rejestracja studentów na moduły (przedmioty) w semestrze zimowym 2018/2019. W celu zarejestrowania się na zajęcia należy zalogować się do systemu (USOSweb https://usosweb.us.edu.pl) w terminie do 24.10.2018 r. Rejestracja jest obowiązkowa.

Organizacja roku akademickiego 2018/2019;
kierunek: FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia stacjonarne

 

01 – 05 października 2018 nie ma zajęć dydaktycznych tylko OBOWIĄZKOWE zebrania organizacyjne z opiekunami lat.

 

1 października 2018 (poniedziałek)

Inauguracja Uczelniana roku akademickiego 2018/2019 – Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 11; godz. 11.00;

www.us.edu.pl

 

 

Wydział Filologiczny, ul. Grota-Roweckiego 5

02 października 2018 (wtorek)

Rok 1 rok studiów I stopnia – godz. 09.00 – 10.00, Sala Rady Wydziału

– specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego

– specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE)
Wydawanie indeksów i legitymacji studenckich – po zebraniu w sali 2.23.

 

Rok 1 rok studiów I stopnia – godz. 10.15 – 11.15, Sala Rady Wydziału

– specjalność: kultura – media – translacja

Wydawanie indeksów i legitymacji studenckich – po zebraniu w sali 2.23.

 

Rok 3 rok studiów I stopnia – godz. 10.00 – 12.00, sala 1.49

- specjalność: kultura-media-translacja,

- specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego,

- specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (Sprint-Write)

 

Rok 1 rok studiów II stopnia – godz. 09.45 – 11.30, sala 0.2

- specjalność: amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji,

- specjalność: kultura-media-translacja,

- specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego,

- specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej (Sprint-Write II)

Wydawanie indeksów i legitymacji studenckich – po zebraniu w sali 2.23.

 

03 października 2018 (środa)

Rok 2 rok studiów I stopnia – godz. 11.30 – 13.00, sala 0.2

- specjalność: kultura-media-translacja,

- specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego,

- specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (Sprint-Write)

 

Rok 2 rok studiów II stopnia – godz. 13.15 – 14.45, sala 0.2

- specjalność: amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji,

- specjalność: kultura-media-translacja, kultura i literatura angielskiego obszaru językowego,

- specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej (Sprint-Write II)

 

04 października (czwartek)

11.00 Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu, godz. 11 (szczegółowe informacje na stronie Wydziału Filologicznego).

 

 

Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego 2018/2019 dlapozostałych specjalności, prowadzonych przez Instytut Języka Angielskiego, znajdują się stronie internetowej: www.ija.us.edu.pl

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że 20 lutego (wtorek) o godzinie 15 odbędzie się zebranie Pracowników i Doktorantów IKiLA. Sala 0.2.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych filologii angielskiej:

Informujemy uprzejmie, 13.02.2018. (wtorek) rozpocznie się rejestracja studentów na moduły (przedmioty) w semestrze letnim 2017/2018. W celu zarejestrowania się na zajęcia należy zalogować się do systemu USOSweb ( https://usosweb.us.edu.pl) w terminie do 13.02.2018 r. Rejestracja jest obowiązkowa.

Uprzejmie informujemy, że Pan Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza Godziny Dziekańskie w dniu 22 grudnia 2018 roku (piątek).

Uprzejmie informujemy, że 10 listopada (piątek) sekretariat będzie nieczynny.

Pan Dziekan Wydziału Filologicznego dzień 31 października 2017 roku (wtorek) ogłasza Dniem Dziekańskim.

Uprzejmie informujemy, że w związku z pięćdziesiątą, jubileuszową inauguracją roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Śląskim, decyzją Pana Prorektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszarda Koziołka, dzień 9 października 2017 (poniedziałek) jest Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Organizacja rozpoczęcia roku akademickiego 2017/2018,

Kierunek: filologia angielska

Decyzją Dyrekcji Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języka Angielskiego dni od 2 do 7 października 2017 są dniami organizacyjnymi i w tym okresie zajęcia dydaktyczne na kierunku filologia angielska nie będą się odbywały.

Zajęcia rozpoczną się od dnia 9 października 2017 r.

Uroczysta inauguracja jubileuszowego, pięćdziesiątego roku akademickiego 2017/2018, odbędzie się 9 października o godz. 11. w gmachu NOSPR w Katowicach.

Jeśli JM Rektor w tym dniu ogłosi godziny rektorskie, oczywiście, będą one obowiązywały również pracowników i studentów filologii angielskiej i wówczas ukaże się stosowne ogłoszenie.

Wykaz zebrań z opiekunami lat (obecność studentów na zebraniach jest OBOWIĄZKOWA):

Po zebraniach studentom filologii angielskiej zostaną przekazane indeksy oraz legitymacje studenckie.

I rok I stopnia studia stacjonarne
I rok I stopnia studia stacjonarne
specjalność: język biznesu
02.10.2017 godz. 08.30 sala 0.3 (przyziemie)
Opiekun: mgr Iwona Sznicer

I rok I stopnia studia stacjonarne
specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim
specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii
02.10.2017 godz. 10.00 sala 0.3 (przyziemie)
Opiekun: mgr Iwona Sznicer

I rok I stopnia studia stacjonarne
specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim
02.10.2017 godz. 11.30 sala 0.3 (przyziemie)
Opiekun: mgr Maria dos Santos Vongula

I rok I stopnia studia stacjonarne
specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim
specjalność: nauczycielska z informatyką
02.10.2017 godz. 13.00 sala 0.3 (przyziemie)
Opiekun: mgr Maria dos Santos Vongula

I rok I stopnia studia stacjonarne
specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim
02.10.2017 godz. 15.30 sala 0.3 (przyziemie)
Opiekun dr Joanna Sycz-Opoń

I rok I stopnia studia niestacjonarne (wieczorowe)
specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim
02.10.2017 godz. 15.30 sala 0.3 (przyziemie)
Opiekun dr Joanna Sycz-Opoń

I rok I stopnia studia stacjonarne
specjalność: kultura-media-translacja
05.10.2017 godz. 10.00 sala 0.3 (przyziemie)
Opiekun: mgr Aleksandra Musiał

I rok I stopnia studia stacjonarne
specjalność: kultura angielskiego obszaru językowego
specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE )
05.10.2017 godz. 11.00 sala 0.3 (przyziemie)
Opiekun: mgr Aleksandra Musiał

II rok I stopnia studia stacjonarne

II rok I stopnia studia stacjonarne
specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim
specjalność: nauczycielska z informatyką
specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim
specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii
specjalność: język biznesu
03.10.2017 godz. 16.00 sala 0.2 (przyziemie)
sala 0.3 (przyziemie)
Opiekun: dr hab. Magdalena Bartłomiejczyk, dr Grzegorz Drożdż, dr Ewa Gumul

II rok I stopnia studia stacjonarne
specjalność: kultura-media-translacja
specjalność: kultura angielskiego obszaru językowego
specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE )
05.10.2017 godz. 13.00 sala 0.3 (przyziemie)
Opiekun dr Bartosz Stopel

III rok I stopnia studia stacjonarne

III rok I stopnia studia stacjonarne
specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim
specjalność: nauczycielska z informatyką
specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim

specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii
03.10.2017 godz. 12.00 sala 0.3 (przyziemie)
specjalność: język biznesu
Opiekun: dr Lesław Tobiasz, mgr Katarzyna Holewik, mgr Marcin Bergier

III rok I stopnia studia stacjonarne
specjalność: język biznesu
03.10.2017 godz. 12.00 sala 1.46
Opiekun: dr Lesław Tobiasz, mgr Katarzyna Holewik, mgr Marcin Bergier

III rok I stopnia studia stacjonarne
specjalność: kultura-media-translacja
specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE )
02.10.2017 godz. 12.15 sala 1.46
Opiekun dr Karolina Lebek

I rok II stopnia studia stacjonarne

I rok II stopnia studia stacjonarne
specjalność: nauczycielska
specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim
specjalność: język biznesu
05.10.2017 godz. 10.00 sala 0.2 (przyziemie)
Opiekun: dr Agnieszka Ślęzak-Świat, mgr Monika Zasowska

I rok II stopnia studia stacjonarne
specjalność: kultura-media-translacja
specjalność: kultura angielskiego obszaru językowego
specjalność: amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji
03.10.2017 godz. 10.00 sala 0.3 (przyziemie)
Opiekun: mgr Bartłomiej Kuchciński

II rok II stopnia studia stacjonarne
II rok II stopnia studia stacjonarne
specjalność: nauczycielska
specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim
specjalność: język biznesu
03.10.2017 godz. 10.00 sala 0.2 (przyziemie)
Opiekun: dr hab. Krystyna Warchał, dr Łukasz Matusz

II rok II stopnia studia stacjonarne
specjalność: kultura-media-translacja
specjalność: kultura angielskiego obszaru językowego
specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II)
specjalność: amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji
05.10.2017 godz. 12.00 sala 0.2 (przyziemie)
Opiekun: dr Julia Szołtysek

Ważne strony internetowe:
Uniwersytet Śląski: www.us.edu.pl
Wydział Filologiczny: www.fil.us.edu.pl
Instytut Języka Angielskiego: www.ija.us.edu.pl
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych: www.ikila.us.edu.pl

1. Decyzją Pana Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Krzysztofa Jarosza, w związku z inauguracją roku akademickiego na Wydziale Filologicznym dzień 4 października 2017 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szczegóły podane są na stronie internetowej Wydziału Filologicznego www.fil.us.edu.pl

2. OBOWIĄZKOWE spotkanie adaptacyjne dla studentów I roku I stopnia kierunku filologia angielska.

Spotkanie adaptacyjne dla studentów I roku I stopnia kierunku filologia angielska (stacjonarne oraz niestacjonarne-wieczorowe) odbędzie się w dniu 6 października 2017 w Międzywydziałowej Auli na Wydziale Nauk o Ziemi, Sosnowiec, ul. Będzińska 60) w godzinach:

10.45 – 13.15 studenci Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych:
specjalność: kultura-media-translacja
specjalność: kultura angielskiego obszaru językowego
specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE)

13.30-16.00 studenci Instytutu języka Angielskiego:
specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim
specjalność: nauczycielska z informatyką
specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim
specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii
specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim (niestacjonarne (wieczorowe)
specjalność: język biznesu

3. Harmonogram zajęć dydaktycznych na rok 2017/2018 zostanie podany w najbliższym czasie na stronie internetowej: www.ija.us.edu.pl
specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim

specjalność: nauczycielska z informatyką
specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim

specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii
specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim
specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim (niestacjonarne-wieczorowe)
specjalność: język biznesu

stronie internetowej: www.ikila.us.edu.pl
specjalność: kultura-media-translacja
specjalność: kultura angielskiego obszaru językowego
specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE)

FILOLOGIA ANGIELSKA - STUDIA NIESTACJONARNE – ROK AKADEMICKI 2017/2018
Terminy zjazdów w semestrze zimowym:

Zjazd " zjazd zerowy":07. 10. 2017  (dotyczy wyłącznie I roku) obecność obowiązkowa

 1. 14-15.10.2017
 2. 21-22.10.2017
 3. 04-05.11.2017
 4. 25-26.11.2017
 5. 09-10.12.2017
 6. 16-17.12.2017
 7. 13-14.01.2018
 8. 20-21.01.2018
 9. 27-28.01.2018

Zjazd "zerowy" odbędzie się 7.10.2017 o godz. 11 w sali 0.3. Dziekanat, pokój 1.11 mgr Agnieszka Ziętek,  będzie czynny w godzinach 10-13.

Oprowadzanie kuratorskie po indywidualnej wystawie prac Brachy L. Ettinger „Eurydyka – Pieta”. To pierwsza w Polsce indywidualna i przekrojowa wystawa uznanej w świecie artystki Brachy L. Ettinger. Artystka jest przedstawicielką tzw. drugiego pokolenia, córką ocalałych z Holocaustu polskich Żydów. Uważana jest obecnie za jedną z wiodących postaci Nowego Malarstwa Europejskiego.

Prowadzenie: Anna Chromik

23 sierpnia / środa / godz. 17.00

Wstęp w cenie biletu na wystawę.

Uprzejmie informujemy, że 28 września 2017 o godz. 12:00 odbędzie się zebranie Pracowników i Doktorantów Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Obecność jest obowiązkowa; sala 0.3.

Szanowni Państwo,

w najbliższą sobotę o godz. 20:00 odbędzie się wernisaż wystawy Anne Seagrave "Involved", której współkuratorką jest dr Anna Chromik.  Wspólnie z pozostałymi dwoma kuratorkami poprowadzi spotkanie z Artystką oraz opowie o jej pracach. Wystawa jest częścią Kraków Photo Fringe 2017 i odbywa się pod szyldem TA Galerii Feministycznej w currentartspace przy ul. Basztowej 4/1 w Krakowie. 

Więcej informacji o wystawie można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/events/1947272005548814/

Serdecznie Państwu polecamy.

Z powodu "Balu Filologa", który nie odbędzie się, godziny dziekańskie w dniu 12 maja (piątek) są ODWOŁANE.

Studenci I i II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (tryb wieczorowy) I i II stopnia

Informujemy uprzejmie, że od 26.04.2017 do 31.05.2017 uruchomiona została II tura rejestracji na przedmioty obowiązkowe na filologii angielskiej. Prosimy wszystkich studentów o dopełnienie obowiązku rejestracji.

 

Uprzejmie informujemy, że decyzją Pana Rektora oraz Pana Dziekana Wydziału Filologicznego, w dniach 4 i 5 maja przewidziane są odpowiednio godziny rektorskie i godziny dziekańskie, i zajęcia dydaktyczne  nie odbędą się.

Informacja na temat modułu ogólnouczelnianego z obszaru nauk społecznych - dot.studentów studiów stacjonarnych II stopnia w sem. letnim 2016/2017:

Wykład American and Canadian Constitutionalism (Konstytucjonalizm amerykański i kanadyjski) prowadzony przez prof. Barbarę Messamore rozpocznie się 03.04.2017r. (poniedziałek), w godz.15.00-16.30 oraz 16.40-18.10, miejsce: sala 0.51; liczba godzin: 30.

Uprzejmie informujemy, że 28 lutego 2017 roku  (wtorek) o godz. 15 odbędzie się zebranie Pracowników i Doktorantów Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych (sala 0.3).

Uprzejmie informujemy, że w okresie Świąteczno-Noworocznym sekretariat będzie nieczynny w dniach:

22- 23 grudnia (czwartek-piątek)
27-30 grudnia (poniedziałek – piątek)
3 stycznia (wtorek)

W dniach 2 (poniedziałek) oraz 4-5 (środa-czwartek) stycznia sekretariat będzie czynny w godzinach 9-15:30.

Szanowni Państwo,

pan Dziekan, prof. dr hab. Krzysztof Jarosz ogłasza w dniu 22 grudnia 2016 godziny dziekańskie na wniosek Wydziałowego Samorządu Studenckiego.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych filologii angielskiej:

informujemy uprzejmie, 29.11.2016 r. (wtorek) rozpoczęła się rejestracja studentów na moduły (przedmioty) w semestrze zimowym 2016/2017. W celu zarejestrowania się na zajęcia należy zalogować się do systemu USOSweb ( https://usosweb.us.edu.pl) w terminie do 29.12.2016 r. Rejestracja jest obowiązkowa.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Pana Dziekana Wydziału Filologicznego, w dniu 10 listopada od godziny 13 ogłoszone są godziny dziekańskie, dla studentów studiów stacjonarnych.

Uprzejmie informujemy, że sekretariat będzie nieczynny w dniu 31 października (poniedziałek), natomiast w dniu 2 listopada (środa) będzie czynny od godziny 12.

FILOLOGIA ANGIELSKA studia II stopnia - STUDIA NIESTACJONARNE – ROK AKADEMICKI 2016/2017
Terminy zjazdów - szczegółowy podział na zjazdy I oraz II roku zostanie podany w terminie późniejszym:

Zjazd 0 (organizacyjny) – 8. 10. 2016 (dotyczy wyłącznie I roku),
godzina 11 w sali 0.3. Uczestnictwo w zjeździe jest ważne i obowiązkowe. SALA 0.3.

 1. 15-16. 10. 2016
 2. 22-23. 10. 2016
 3. 05-06. 11. 2016
 4. 19-20. 11. 2016
 5. 26-27. 11. 2016
 6. 10-11. 12. 2016
 7. 17-18. 12. 2016
 8. 14-15. 01. 2017
 9. 21-22. 01. 2017

Informacje związane ze studniami niestacjonarnymi (również harmonogram zajęć) będą podawane sukcesywnie.

Studenci kierunku filologia angielska - studia stacjonarne - 2016/2017

Informacja dla studentów kierunku filologia angielska - studia stacjonarne

Organizacja rozpoczęcia roku akademickiego 2016/2017
Kierunek: filologia angielska

 

Decyzją Dyrekcji Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języka Angielskiego dni od 1 do 7 października są dniami organizacyjnymi i w tym okresie zajęcia dydaktyczne na kierunku filologia angielska nie będą się odbywały.

Wykaz zebrań z opiekunami lat (obecność studentów na zebraniach jest OBOWIĄZKOWA):

Po zebraniach studentom filologii angielskiej zostaną przekazane indeksy oraz legitymacje studenckie (będą wydawane podczas zebrań ani przed zebraniami).

I stopnia studia stacjonarne

I rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim

04.10.2016   godz. 08.30 sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun dr Magdalena Bartłomiejczyk

 

I rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim

04.10.2016   godz. 10.00 sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun dr Magdalena Bartłomiejczyk

 

I rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim

specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii

04.10.2016   godz. 11.30 sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun dr Ewa Gumul

 

I rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim

specjalność: nauczycielska z informatyką

04.10.2016   godz. 12.30 sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun dr Ewa Gumul

 

I rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: język biznesu

04.10.2016   godz. 14.00 sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun dr Grzegorz Drożdż

 

I rok I stopnia studia niestacjonarne (wieczorowe)

specjalność: język biznesu

specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim

04.10.2016   godz. 17.00 sala 1.46

Opiekun dr Grzegorz Drożdż

 

I rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: kultura-media-translacja

specjalność: kultura angielskiego obszaru językowego

06.10.2016   godz. 09.30 sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun dr Bartosz Stopel

 

I rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE )

06.10.2016   godz. 10.30 sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun dr Bartosz Stopel

 

II rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim

specjalność: nauczycielska z informatyką

04.10.2016   godz. 14.00 sala 1.48

Opiekun dr Lesław Tobiasz, mgr Katarzyna Holewik, mgr Marcin Bergier

 

II rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: kultura-media-translacja

specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE )

04.10.2016   godz. 10.30 sala 2.23

Opiekun dr Karolina Lebek

 

II rok I stopnia studia stacjonarne – dla pozostałych specjalności zebrania nie są planowane.

 

III rok I stopnia studia stacjonarne

04.10.2016   godz. 12.30    sala 1.49    

specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim

specjalność: nauczycielska z informatyką

04.10.2016     godz. 12.30  sala 126 (Żytnia 10)

specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim

specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii

04.10.2016   godz. 12.30 sala 1.48    

specjalność: język biznesu

Opiekun dr Izabela Delakowicz-Galowy, mgr Krystyna Arabska,

mgr Krzysztof Szymczak

 

III rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: kultura-media-translacja

specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE )

04.10.2016   godz. 10.30 sala 1.49  

Opiekun mgr Bartłomiej Kuchciński

II stopnia studia stacjonarne

I rok II stopnia studia stacjonarne

specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim

specjalność: język biznesu

05.10.2016   godz. 09.00 sala 0.3

specjalność: nauczycielska

05.10.2016   godz. 09.00 sala 1.46  

Opiekun dr Krystyna Warchał, dr Łukasz Matusz

 

I rok II stopnia studia stacjonarne

specjalność: kultura-media-translacja

specjalność: kultura angielskiego obszaru językowego

specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE II)

specjalność: amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji

04.10.2016   godz. 09.30 sala 1.46  

Opiekun dr Julia Szołtysek

 

II rok II stopnia studia stacjonarne – dla pozostałych specjalności zebrania nie są planowane.

 

Decyzją Pana Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, prof. dr hab. Ryszarda Koziołka, w związku z XLIX uroczystą inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, dzień 3 października 2016 roku (poniedziałek) jest Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Decyzją Pana Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Krzysztofa Jarosza, w związku z inauguracją roku akademickiego na Wydziale Filologicznym dzień 5 października 2016 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W związku z organizowanymi na Uniwersytecie Śląskim dniami adaptacyjnymi dla studentów pierwszych lat studiów I stopnia Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza w dniu 7 października 2016 roku od godziny 8 do 12:45 GODZINY DZIEKAŃSKIE.

Spotkanie adaptacyjne dla studentów kierunku filologia angielska odbędzie się w salach 0.1, 0.2, 0.3, 0.51 w godzinach 10:45 – 12:45 w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5. Na spotkaniu adaptacyjnym obecność studentów pierwszych lat studiów I stopnia jest obowiązkowa.

 

Harmonogram zajęć dydaktycznych na rok 2016/2017 zostanie podany w dniach 4-5 października na niniejszej stronie internetowej.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lipca (czwartek) sekretariat będzie wyjątkowo, za zgodą Dyrekcji,  czynny do godziny 13.

Uprzejmie informujemy, że 4 października 2016 roku  (wtorek) o godz. 12 w sali 1.46 odbędzie się zebranie Pracowników i Doktorantów Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Obecność obowiązkowa.

Uprzejmie informujemy, że sekretariat będzie nieczynny od 1 do 31 sierpnia 2016 roku.

W związku za zbliżającym się Świętem Pracy dnia 1 maja oraz Świętem Narodowym Trzeciego Maja na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, w celu ułatwienia bezpiecznego powrotu na uczelnię po świątecznej przerwie, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek ustalił 4 maja 2015 roku (środa) dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24-29 marca sekretariat będzie nieczynny.

Uprzejmie informjemy, że w dniach 24-29 marca sekretariat będzie nieczynny.

Uprzejmie informujemy, że w okresie przerwy międzysemestralnej (od 11 do 17 lutego) sekretariat będzie nieczynny.

FILOLOGIA ANGIELSKA - STUDIA NIESTACJONARNE – ROK AKADEMICKI 2015/2016 ZJAZDY – SEMESTR LETNI:

Filologia angielska, specjalność: nauczycielska, tłumaczeniowa, język biznesu, kultura-media-translacja (I rok II stopnia)

20-21. 02. 2016
27-28. 02. 2016
05-06. 03. 2016
19-20. 03. 2016
09-10. 04. 2016
23-24. 04. 2016
07-08. 05. 2016
14-15. 05. 2016
04-05. 06. 2016

Filologia angielska, specjalność: nauczycielska, tłumaczeniowa, język biznesu, kultura-media-translacja (II rok II stopnia)

19-20. 02. 2016
26-27. 02. 2016
04-05. 03. 2016
18-19. 03. 2016
08-09. 04. 2016
22-23. 04. 2016
06-07.05.2016
13-14. 05. 2016
03-04. 06. 2016

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych filologii angielskiej:

Informujemy uprzejmie, że 21.12.2015 r. (poniedziałek) rozpoczyna się rejestracja studentów na moduły (przedmioty) w semestrze zimowym 2015/2016. W celu zarejestrowania się na zajęcia należy zalogować się do systemu USOSweb z poziomego menu wybrać opcję DLA STUDENTÓW, a następnie kliknąć na znajdujący się w środkowej części ekranu napisRejestracja.Prosimy wszystkich studentów o dopełnienie obowiązku rejestracji.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych filologii angielskiej:

Informujemy uprzejmie, że 21.12.2015 r. (poniedziałek) rozpoczyna się rejestracja studentów na moduły (przedmioty) w semestrze zimowym 2015/2016. W celu zarejestrowania się na zajęcia należy zalogować się do systemu USOSweb , z poziomego menu wybrać opcję DLA STUDENTÓW, a następnie kliknąć na znajdujący się w środkowej części ekranu napis Rejestracja. Prosimy wszystkich studentów o dopełnienie obowiązku rejestracji.

27 października 2015 (wtorek) o godz. 15:30 - zapraszamy na zebranie "otwarte" dla wszystkich Pracowników, Doktorantów i Studentów Uniwersytetu Śląskiego, na którym profesor John M. Swales wygłosi wykład "Aspects of American Academic Speech and their implications for EAP" - (sala 0.2, Grota-Roweckiego 5).

W dniu 26 października Pan Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza godziny wolne od zajęć dydaktycznych: od godziny 9:30 do godziny 15, aby umożliwić Pracownikom i Studentom wzięcie udziału w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Johnowi M. Swalesowi. Zachęcamy Państwa do licznego udziału.

Rejestracja na lektoraty dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia,
kierunek: filologia angielska, specjalności: nauczycielska z informatyką, kultura-media-translacja, kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (Sprint-Write)

Informujemy, że w terminie od 6 października 2015 r. (godz. 15:00) do 11 października 2015 r. (godz. 23:59)będzie trwała rejestracja na lektoraty języka obcego – zapisy do grup.


Rejestracja odbędzie się za pomocą systemu USOSWeb dostępnego

pod adresem: https://usosweb.us.edu.pl

Rejestracja na lektoraty dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia
kierunek: filologia angielska, specjalności: nauczycielska z informatyką, kultura-media-translacja, kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (Sprint-Write)

Odbędzie się w terminie od 6 października 2015 r. (godz. 15:00) do 11 października 2015 r. (godz. 23:59)
Rejestracja na III roku jest potwierdzeniem wyboru z poprzedniego roku.

Zajęcia dydaktyczne w w.w. grupach lektoratowych rozpoczną się 12.10., zgodnie z harmonogramem zajęć.

Rok akdemicki 2015/2016 - kierunek: filologia angielska(studia stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe).

Decyzją Dyrekcji Instytutu Języka Angielskiego oraz Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych okres od 1 do 6 października 2015 r. ma charakter organizacyjny i w tych dniach nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne dla studentów Filologii Angielskiej. Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 7 października zgodnie z harmonogramem zajęć. Prosimy studentów o zapoznanie się z całością ogłoszenia zawierającego harmonogram obowiązkowych spotkań z opiekunami lat.

Uprzejmie informujemy, że 1 października 2015 roku (czwartek) o godz. 12 odbędzie się zebranie Pracowników i Doktorantów Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych.

Rok akdemicki 2015/2016 - kierunek: filologia angielska
Uprzejmie informujemy, że 28 września zostaną ogłoszone ważne informacje dotyczące roku akademickiego. 

FILOLOGIA ANGIELSKA - STUDIA NIESTACJONARNE – ROK AKADEMICKI 2015/2016

Zjazd 0 – 09. 10. 2015 Sala Rady Wydziału (I piętro)
11:20    Zebranie organizacyjne (podział na grupy i seminaria)

ZJAZDY – SEMESTR ZIMOWY:
Filologia angielska, specjalność: nauczycielska, tłumaczeniowa, język biznesu, kultura-media-translacja (I rok)

1.    17-18. 10. 2015
2.    24-25. 10. 2015
3.    07-08. 11. 2015
4.    21-22. 11. 2015
5.    05-06. 12. 2015
6.    12-13. 12. 2015
7.    09-10. 01. 2016
8.    16-17. 01. 2016
9.    23-24. 01. 2016

Filologia angielska, specjalność: nauczycielska, tłumaczeniowa, język biznesu, kultura-media-translacja (II rok)
1.    16-17. 10. 2015
2.    23-24. 10. 2015
3.    06-07. 11. 2015
4.    20-21. 11. 2015
5.    04-05. 12. 2015
6.    11-12. 12. 2015
7.    08-09. 01. 2016
8.    15-16. 01. 2016
9.    22-23. 01. 2016

Informujemy, że począwszy od 1 października 2015 roku, czyli od roku akademickiego 2015/2016, zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku studiów niestacjonarnych będą prowadzone w soboty i niedziele. Zajęcia dydaktyczne dla studentów II roku, czyli osób już studiujących, będą odbywały się tak jak dotychczas, czyli w piątki i soboty.

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 do 30 sierpnia sekretariat filologii angielskiej będzie nieczynny.

Studenci obecnego II roku studiów I stopnia,
specjalności: nauczycielska,  kultura angielskiego obszaru językowego, kultura-media-translacja oraz SPRINT-WRITE

Zapisy na seminaria dyplomowe prowadzone przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych w 2015/16 roku odbędą się pod koniec września.  Informacje o tematyce seminariów i prowadzonych w ich ramach prac licencjackich, pomocne w dokonaniu wyboru seminarium i promotora,  można znaleźć poniżej.

Uwaga: Seminaria  p. dr Agnieszki Kliś-Brodowskiej, p. dr Marcina Sarnka  oraz p. dr Tomasza Gnata dostępne są  W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI dla studentów specjalności SPRINT-WRITE.

Zapisy na seminaria z zakresu językoznawstwa i metodyki prowadzone przez Instytut Języka Angielskiego (dotyczą studentów grup tłumaczeniowych i nauczycielskich) odbywają się osobnym trybem.


1. Seminarium prowadzone przez dr. Tomasza Burzyńskiego (MEDIOZNAWSTWO / MEDIA STUDIES):
Seminarium stawia sobie za cel zaproponowanie przekrojowego spojrzenia na problematykę najnowszych trendów teoretycznych i empirycznych w humanistycznych badaniach nad środkami masowego przekazu (media studies). Zajęcia będą skoncentrowane zarówno na problematyce determinacji strukturalnej w procesie odbioru i interpretacji treści rozpowszechnianych przez media masowe (np. problem oddziaływań, organizacyjnych, politycznych, czy ideologicznych), jak i na teoriach i koncepcjach skupiających się na tzw. paradygmacie aktywnego odbiorcy,”  a zatem akcentujących problemy odnoszące się występowania odbiorcy podmiotowego, który posiada kompetencje symboliczne i społeczne wymagane do samodzielnego, aktywnego konstruowania i interpretowania rzeczywistości przekazu medialnego.

 

2. Seminarium prowadzone przez dr. Marka Kulisza (LITERARY STUDIES: MODERN NARRATIVE TECHNIQUES)
The seminar will be devoted to analysis of selected modern (20th century) literary texts, e.g. Kafka, Borges, Lowry, Rilke and Beckett. These will be supplemented by theoretical essays to show students how in practice they may use certain concepts to write their own interpretations. The seminar, however, will start with discussions of formal and practical logic issues which are indispensable in writing good theses.


3. Seminarium prowadzone przez dr Martę Mamet-Michalkiewicz: POST-COLONIALISM, POSTMODERNISM, LITERARY TRANSLATION
The purpose of the seminar is to invite students to critically examine various texts of postcolonial or postmodernist literary fiction or to explore the fields of literary and translation theories. The research topics proposed by students can address identity, exile, diaspora, history and memory, space, boundaries or other subjects of their choice. The students are also invited to propose any topic in theory and practice of literary translation and cultural aspects of translation. Students are encouraged to research issues connected with literary translation from English into Polish and from Polish into English and contemporary theory of translation (Itamar Even-Zohar, Gideon Toury, André Lefevere  Antoine Berman, Lawrence Venuti, George Steinem, etc.).

 

4. Seminarium prowadzone przez dr. Marcina Sarnka: GAME STUDIES, INTERACTIVE NARRATIVE, GAME DESIGN
The seminar will explore varied issues related to the presence of video games in the contemporary academia. Throughout a series of meetings students will be expected to be able to analyze critical qualities of individual video games, as well as of the video game as a medium and as a part of the entertainment industry, using sample methodologies and approaches. Thus, the classes will address the tensions between narratologist and ludologist approaches to video games, and will suggest a selection of  complementary methodologies of games studies, situating games (and the game market) as objects of analysis of, for example, media studies, cultural studies, urban studies, leisure studies, etc. Such a selection should help students with their own choice of a preferred methodology and their own treatment of video games in planned BA papers.
Suggested topics of students’ BA papers may include, but will not be limited to:
-    aesthetic aspects of video games / game as a possible work of art;
-    video games as expressive media / authorship of games / authorship through games;
-    cultural and social significance of games, gamers, and the video game industry;
-    theoretical aspects of video game design / theory of play;
-    video game narrative / theories of the interactive narrative;

-    cultural and social aspects of video game localization / theory of localization

 

5. Seminarium prowadzone przez dr. Tomasza Gnata GAMING CULTURES, NARRATIVE DESIGN, GAME DESIGN

The seminar will explore the major questions, developments and practices in the study of games – focused, but not constrained to video games, since we may also venture into the field of tabletop games (board games, PnP RPGs, war games etc.) and varied forms of gamification. The pre-eminent aspect of the study will be the process behind the creation of game narratives, both through the means of gameplay and game plot. We will explore the histories of video games and key ways in which video games, games in general and play have been theorized both in the academia and popular consciousness. The seminar will aim to develop the capacity with broad practical and theoretical knowledge regarding the structure of games and the role of games in wider contexts.

Students’ BA papers may focus on the following aspects:
A) game design theory and practice - structures, history and conventions of game design
B) gamification as the use of game thinking and game mechanics in non-game contexts
C) cultural and theoretical developments in game studies.
D) the construction of game narratives (the embedded vs. emergent narrative, common practices)
E) cultural and social ramifications of games and gaming industry
F) critical examination and discussion of the contemporary game studies literature
G) video games in the context of new media
H) video game localization theory and practice
I) the history of video games

While the aforementioned topics remain our main focus, other issues concerning new media studies are equally welcomed.

 

6. Seminarium prowadzone przez dr Agnieszkę Kliś-Brodowską: LOCALIZATION, GAME STUDIES, LITERARY STUDIES
The seminar, depending on students’ interests, will be devoted to the analysis of chosen questions related to one or more of the fields specified above. The classes will tackle the theory of video game localization in comparison/contrast to contemporary translation theory or they will entail reading and discussing theoretical texts from the fields of game studies and/or literary theory, and provide a space for critical analyses of chosen aspects of games and/or literary texts. Students are invited to propose topics on the theory and practice of  video games localization, social and cultural aspects of localization, and the relationship between localization and cultural translation/translation studies as such. They may also research questions such as: the aesthetic aspect of video games; types of video game narrative; narratology and game studies; video game theory and academic approaches to videogames (viewed critically as well as historically); socio-cultural impact of games; games and political correctness; games and gender studies; immersion. On the other hand, students may propose papers devoted to the analysis and interpretation of literary texts. Literary topics may include but are not limited to:

the Gothic in literature and other media; fear/horror/terror in literature and other media; the sublime; the uncanny, etc.; or the poetry of Seamus Heaney. Comparative papers, situated at the juncture of the fields of games and literature and exploring mutual inspirations as well as common themes and issues are encouraged as well.
2 lipca 2015

STUDENCI OBECNEGO 2. ROKU
SPECJALNOŚCI: KULTURA-MEDIA-TRANSLACJA,
KULTURA I LITERATURA ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO

Przedstawiamy listę modułów obowiązujących Państwa w roku 2015/2016, na podstawie dokonanych przez grupy wyborów:

Kaoj:
1) Współczesne literatury anglojęzyczne
2) Zagadnienia gender studies
3) Socjologia (ang.)
4) Nauka o polityce

Km:
1) Współczesne literatury anglojęzyczne
2) Czas i temporalność w literaturze i filmie
3) Socjologia (ang.)
4) Nauka o polityce

STUDENCI OBECNEGO 4 ROKU
SPECJALNOŚĆ KULTURA I LITERATURA ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO

Informujemy, że na podstawie dokonanego przez grupę wyboru, w roku akademickim 2015/2016 obowiązuje Państwa moduł Kultura popularna.

Moduły tematyczne kultura i literatura obowiązujące studentów II roku 2015/2016,
wszystkich specjalności, na podstawie dokonanych przez grupy wyborów
Grupy nn i ni
I semestr
Dr Marek Kulisz: ENGLISH MODERNIST LITERATURE
Dr Agnieszka Woźniakowska: AMERICAN MODERNISM
II semestr
Dr hab. Małgorzata Nitka THE VICTORIAN NOVEL IN CONTEXT

Grupy sw
II semestr:
Dr Marcin Mazurek / mgrBartłomiej Kuchciński : 20TH CENTURY SCIENCE FICTION – CRITICAL RECEPTION

Grupa kaoj:
I semestr:
Dr hab. Rafał Borysławski: ANGLO-SAXON ENGLAND(S).OLD ENGLISH CULTURE IN ITS PAST AND MODERN CONTEXTS

II semestr:
Dr Agnieszka Kliś-Brodowska: ‘THE FIRST WAVE’ OF GOTHIC NOVEL: TRANSFORMATIONS OF THE GENRE
Dr Marek Kulisz: ENGLISH MODERNIST LITERATURE
Dr Marcin Mazurek / mgr Bartłomiej Kuchciński : 20TH CENTURY SCIENCE FICTION – CRITICAL RECEPTION

Grupy  km:
I semestr
Dr hab. Rafał Borysławski: ANGLO-SAXON ENGLAND(S).OLD ENGLISH CULTURE IN ITS PAST AND MODERN CONTEXTS
II semestr:
Dr Marek Kulisz: ENGLISH MODERNIST LITERATURE

Grupy tłumaczeniowe t, o, ind,:
I semestr:
Dr Agnieszka Woźniakowska: AMERICAN MODERNISM

Grupy tłumaczeniowe s oraz j
I semestr:
Dr Marek Kulisz: ENGLISH MODERNIST LITERATURE

Grupy jb (język biznesu)
I semestr:
Dr David Schauffler: LITERATURE OF THE AMERICAN CIVIL WAR

Egzamin licencjacki z zakresu filologii angielskiej w roku 2015

I termin:  1 lipca 2015 (środa)
II termin: 16 września 2015 (środa)

Egzamin rozpocznie się o godz. 11 dla wszystkich osób i odbędzie się w salach:
2.50 (I piętro) dla osób, które jako przedmiot dodatkowy wybrały literaturoznawstwo
2.51 oraz 2.55  dla osób, które jako przedmiot dodatkowy wybrały językoznawstwo


Do egzaminu licencjackiego mogą przystąpić studenci, którzy dopełnili wszystkich formalności w Dziekanacie.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Wydziału Filologicznego w Sosnowcu. Kontakt z Dziekanatem: p. Iza Banaszkiewicz, pokój 1.10 (parter), tel. 32/36 40 860.

Na wniosek Rady Samorządu Studenckiego w dniu 30 kwietnia 2015 od godziny 13 przewidziane są godziny dziekańskiego. Dotyczy wyłącznie studiów stacjonarnych.

Studenci Filologii Angielskiej,
informujemy uprzejmie, że I tura logowania na moduły (przedmioty) w semestrze letnim 2014/2015
w systemie USOS odbędzie się w terminach:

dla studiów stacjonarnych I i II stopnia
- specjalności: nauczycielska,  język biznesu oraz tłumaczeniowe: od 28.04.2015 r. o godz. 10:00 do 07.05.2015 r.
- specjalności: kultura-media-translacja, kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (Sprint-Write): od 28.04.2015 r.. o godz. 13:00 do 07.05.2015 r.

dla studiów niestacjonarnych I stopnia (tryb wieczorowy)
- specjalności: język biznesu, tłumaczeniowa z językiem japońskim oraz tłumaczeniowa z językiem hiszpańskim:
od 28.04.2015 r. o godz. 10:00 do 07.05.2015 r.

dla studiów niestacjonarnych II stopnia
- specjalności: nauczycielska,  język biznesu, tłumaczeniowa, specjalistyczne odmiany języka angielskiego:
od 28.04.2015 r. o godz. 10:00 do 07.05.2015 r.
- specjalność: kultura-media-translacja: od 28.04.2015 r. o godz. 13:00 do 07.05.2015 r.

Ponadto informujemy, że logowanie na lektoraty na studiach stacjonarnych I stopnia, specjalności: kultura-media-translacja, kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (Sprint-Write) oraz nauczycielska z informatyką - II rok
rozpocznie się w terminie późniejszym, ustalonym w odrębnym ogłoszeniu.

Godziny pracy sekretariatu filologii angielskiej w okresie Świątecznym:

1 kwietnia (środa) – czynny od godz. 9 do 16

2 kwietnia (czwartek) – czynny od godz. 9 do 16

3 kwietnia (piątek) - 7 kwietnia (wtorek) - nieczynny

 

Pan Dziekan Wydziału Filologicznego w dniu 1 kwietnia ogłosił godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych.

03.03.2014 r.
W związku z organizacją Śląskich Targów Kariery na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w dniu 06.03.2014 r. (czwartek) od godz. 9.30 do godz. 15.30 informujemy uprzejmie, że dyrekcja Instytutu wyraziła zgodę na udział w Targach wyłącznie studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich (tzn. III i V rok), jeżeli chcieliby w tych Targach uczestniczyć.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze znowelizowanym Regulaminem studiów obowiązującym od roku akademickiego 2012/13

§ 12

1. Student:
1) wychowujący dziecko;
2) studiujący na drugim kierunku lub specjalności
ma prawo do ubiegania się o studiowanie według indywidualnej organizacji studiów (IOS).
Wnioski studentów ubiegających się o IOS będą opiniowane przez dyrekcje IJA i IKILA.

Kolejność postępowania:
1) przedstawić na podaniu potwierdzoną przez dziekanat średnią ocen.
2) podanie złożyć do sekretariatu anglistyki
3) dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii dyrekcji, można zwracać się do wykładowców ws. warunków zaliczenia poszczególnych przedmiotów / modułów.

Kompletne wnioski należy zwrócić do odpowiednich dziekanatów.
Aktualny wzór wniosku znajduje się na stronach www.ija.us.edu.pl oraz www.ikila.us.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych: www.ikila.us.edu.pl oraz www.ija.us.edu.pl zamieszczone zostały wzory wypełniania indeksów dla studentów filologii angielskiej (studia I stopnia - lata I i II oraz studia II stopnia - wszystkie specjalności).
Prosimy o wypełnianie indeksów zgodnie z zamieszczonymi wzorami.

 Wzory wypełniania indeksów dla specjalności prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, rok akademicki 2013/14, semestr 1.

Informacje dotyczące II etapu 39 Olimpiady Języka Angielskiego w Okręgu Śląskim

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Języka Angielskiego do II etapu 39 Olimpiady przechodzą uczniowie, którzy uzyskali z testu szkolnego 30 i więcej punktów.

Uprzejmie zapraszamy Pracowników i Doktorantów na Spotkanie Świąteczno-Noworoczne we wtorek, 17 grudnia, o godz. 16. Spotkanie odbędzie się w tzw. Akwarium vis à vis sekretariatu anglistyki.

Egzamin na stopień licencjata z zakresu filologii angielskiej 2012/2013
Termin poprawkowy: 3 grudnia
- (metodyka + językoznawstwo) od godz. 12:00.
- (metodyka + literaturoznawstwo) od godz. 12:00.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 października sekretariat będzie nieczynny.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze znowelizowanym Regulaminem studiów obowiązującym od roku akademickiego 2012/13

(§ 12
1. Student:
1) wychowujący dziecko;
2) studiujący na drugim kierunku lub specjalności
ma prawo do ubiegania się o studiowanie według indywidualnej organizacji studiów (IOS))

Wnioski studentów ubiegających się o IOS będą opiniowane przez dyrekcje IJA i  IKILA przed uzyskaniem podpisów wykładowców i złożeniem do p. Dziekan dr hab. Moniki Bielińskiej.

Prosimy o składanie wniosków do sekretariatu anglistyki.

Aktualny wzór wniosku znajduje  się w dziale przydatne dokumenty.

FILOLOGIA ANGIELSKA - STUDIA NIESTACJONARNE
ROK AKADEMICKI 2013/2014
Zjazd 0 – 4. 10. 2013 Wyłącznie dla I roku II stopnia - obecność obowiązkowa
11:20 Zebranie organizacyjne (podział na grupy ćwiczeniowe)
11:40 Zebranie z prowadzącymi seminaria (podział na seminaria)
SALA 0.3 ul. Grota Roweckiego 5

ZJAZDY – SEMESTR ZIMOWY:
Filologia angielska, specjalność:
nauczycielska, tłumaczeniowa, specjalistyczne odmiany języka angielskiego,
kultura-media-translacja (I i
II rok)
1. 18-19.10.2013
2. 25-26.10.2013
3. 08-09.11.2013
4. 22-23.11.2013
5. 06-07.12.2013
6. 13-14.12.2013
7. 10-11.01.2014
8. 17-18.01.2014
9. 24-25.01.2014
FILOLOGIA ANGIELSKA - STUDIA NIESTACJONARNE
ROK AKADEMICKI 2013/2014
ZJAZDY – SEMESTR ZIMOWY:
Filologia angielska, specjalność:
nauczycielska, tłumaczeniowa, specjalistyczne odmiany języka angielskiego,
kultura-media-translacja (I i
II rok)
1. 18-19.10.2013
2. 25-26.10.2013
3. 08-09.11.2013
4. 22-23.11.2013
5. 06-07.12.2013
6. 13-14.12.2013
7. 10-11.01.2014
8. 17-18.01.2014
9. 24-25.01.2014
PROGRAM: KULTURA-MEDIA-TRANSLACJA - I ROK+II ROK
ZJAZDY – SEMESTR LETNI:
1. 21-22.02.2014

2. 14-15.03.2014
3. 21-22.03.2014
4. 04-05.04.2014
5. 09-10.05.2014
6. 30-31.05.2014
7. 06-07.06.2014

Pan Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Rafał Molencki, ogłasza dzień 7 października 2013 roku, dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych. Pan Dziekan zaprasza na Inaugurację Wydziałową roku akademickiego 2013/2014, która odbędzie się 7 października o godz. 11, w budynku przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5.

Przypominamy, że na I roku I stopnia nie ma zajęć z wychowania fizycznego ani lektoratów języków obcych.
Jedynie specjalizacja Język Biznesu /studia stacjonarne (dzienne) wybiera drugi język  (Praktyczna nauka drugiego języka obcego) poprzez logowanie.

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku akademickiego 2013/2014

Decyzją Dyrekcji Instytutu Języka Angielskiego oraz Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych okres od 1 do 4 października 2013 r. przeznaczony jest na organizację roku akademickiego. W tym czasie odbędą się zebrania z opiekunami lat, podziały na seminaria magisterskie i licencjackie, grupy ćwiczeniowe, wymagane szkolenia, inauguracja roku akademickiego UŚ, itp. OBECNOŚĆ NA ZEBRANIACH Z OPIEKUNAMI LAT JEST OBOWIĄZKOWA i nie będzie usprawiedliwiana.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 7 października 2013 roku wg harmonogramu zajęć na kierunku filologia angielska. Harmonogram zajęć zostanie Państwu objaśniony przez opiekuna roku na zebraniu.

I ROK Studia I stopnia stacjonarne
Opiekunowie roku
: mgr Agnieszka Kliś-Brodowska, dr Iwona Dronia, mgr Iwona Sznicer.
Zebranie: 01.10.2013, ul. Żytnia 10, sala 126

 • godz. 9.00 specjalność: język biznesu
 • godz. 10.00 specjalności: tłumaczeniowa z językiem chińskim tłumaczeniowa z językami Indii
 • godz. 11.00 specjalności: tłumaczeniowa z językiem niemieckim tłumaczeniowa z językiem japońskim
 • godz. 12.00 specjalności: nauczycielska z językiem niemieckim nauczycielska z informatyką tłumaczeniowa z językiem arabskim
 • godz. 14.00 specjalności: kultura – media – translacja kultura i literatura angielskiego obszaru językowego projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT – WRITE)

UWAGA! Bezpośrednio po spotkaniu z opiekunem roku studenci proszeni są o przejście do sali 2.22 (ul. Grota – Roweckiego 5) po odbiór legitymacji i indeksów.

I ROK I stopnia niestacjonarne/wieczorowe
01.10.2013, ul. Grota Roweckiego 5, sala 1.46

 • godz. 16.00 specjalności: tłumaczeniowa z językiem chińskim tłumaczeniowa z językiem japońskim tłumaczeniowa z językiem hiszpańskim język biznesu

Odbiór legitymacji oraz indeksów na zebraniu z opiekunem roku.

II ROK I stopnia
Opiekunowie: dr Adam Pluszczyk, dr Karolina Lebek
Zebranie: 03.10.2013, ul. Grota-Roweckiego 5, sala 0.3

 • godz. 9.00 (studia stacjonarne) specjalności: nauczycielska z językiem niemieckim nauczycielska z informatyką język biznesu
 • godz. 10.00 (studia stacjonarne) specjalności: tłumaczeniowa z językiem arabskim tłumaczeniowa z językiem niemieckim tłumaczeniowa z językiem chińskim tłumaczeniowa z językiem japońskim tłumaczeniowa z językiem hiszpańskim (studia niestacjonarne)
 • godz. 11.30 (studia stacjonarne) specjalności: kultura – media – translacja kultura i literatura angielskiego obszaru językowego projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT – WRITE)

III ROK I stopnia
Opiekunowie: dr Tomasz Burzyński, mgr Krystyna Arabska
Zebranie: 02.10.2013

 • godz. 11.00 ul. Żytnia 10, sala 126 Studia stacjonarne programy: nauczycielski z językiem niemieckim nauczycielski z informatyką tłumaczeniowy z językiem arabskim tłumaczeniowy z językiem niemieckim tłumaczeniowy z językiem chińskim kultura – media – translacja kultura i literatura angielskiego obszaru językowego Studia niestacjonarne (wieczorowe) program tłumaczenprogramiowy z językiem hiszpańskim
 • godz. 12.30, sala 03, ul. Grota-Roweckiego 5 program język biznesu (studia stacjonarne)

I ROK II stopnia
Opiekunowie: dr Marcin Kuczok, mgr Maria Dos Santos Vongula
Zebranie: 02.10.2013, ul. Grota-Roweckiego 5, sala 0.3

 • godz. 10.00 Studia stacjonarne specjalność nauczycielska
 • godz. 11.00 Studia stacjonarne specjalności: tłumaczeniowa z językiem arabskim tłumaczeniowa z językiem niemieckim tłumaczeniowa z językiem chińskim kultura – media – translacja kultura i literatura angielskiego obszaru językowego
 • Odbiór legitymacji oraz indeksów na zebraniu z opiekunem roku.

II ROK II stopnia
Opiekun: dr Marta Mamet-Michalkiewicz
Zebranie: 01.10.2013, ul. Grota-Roweckiego 5, sala 0.3

 • godz. 13.00 studia stacjonarne specjalności: nauczycielska tłumaczeniowa z językiem arabskim tłumaczeniowa z językiem niemieckim kultura – media – translacja kultura i literatura angielskiego obszaru językowego

FILOLOGIA ANGIELSKA - STUDIA NIESTACJONARNE
ROK AKADEMICKI 2013/2014
Zjazd 0 – 4. 10. 2013 Wyłącznie dla I roku - obecność obowiązkowa (sala zostanie podana)
11:20 Zebranie organizacyjne (podział na grupy)
11:40 Zebranie z prowadzącymi seminaria (podział na seminaria)
Zjazdy – semestr zimowy:
Filologia angielska, specjalność:
nauczycielska, tłumaczeniowa, specjalistyczne odmiany języka angielskiego, kultura-media-translacja (I i

II rok)
1. 18-19.10.2013
2. 25-26.10.2013
3. 08-09.11.2013
4. 22-23.11.2013
5. 06-07.12.2013
6. 13-14.12.2013
7. 10-11.01.2014
8. 17-18.01.2014
9. 24-25.01.2014

FILOLOGIA ANGIELSKA - STUDIA NIESTACJONARNE
ROK AKADEMICKI 2013/2014
Zjazd 0 – 4. 10. 2013 Wyłącznie dla I roku - obecność obowiązkowa (sala zostanie podana)
11:20 Zebranie organizacyjne (podział na grupy)
11:40 Zebranie z prowadzącymi seminaria (podział na seminaria)
Zjazdy – semestr zimowy:
Filologia angielska, specjalność:
nauczycielska, tłumaczeniowa, specjalistyczne odmiany języka angielskiego, kultura-media-translacja (I i II rok)
1. 18-19.10.2013
2. 25-26.10.2013
3. 08-09.11.2013
4. 22-23.11.2013
5. 06-07.12.2013
6. 13-14.12.2013
7. 10-11.01.2014
8. 17-18.01.2014
9. 24-25.01.2014

Uprzejmie informujemy, że 27 września zostaną podane informacje dotyczące rozpoczęcia roku akademickiego 2013/2014 - terminy i miejsca zebrań z opiekunami lat, szkoleń BHP, szkoleń bibliotecznych, podziałów na seminaria licencjackie i magisterskie, grupy językowe - oraz inne ważne informacje. Harmonogram zajęć jest w przygotowaniu.

Uprzejmie informujemy, że 1 października 2013 roku  (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się zebranie Pracowników i Doktorantów Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych. (sala 0.51).

Uprzejmie informujemy, że sekretariat anglistyki w okresie wakacyjnym pracuje w następujących godzinach:

 • 9-31 lipca od godz. 9-16
 • 1-25 sierpnia nieczynny
 • 26-30 sierpnia od godz. 8 do 15:30
Egzamin licencjacki z zakresu filologii angielskiej 
II termin egzaminu odbędzie się w 4 września 2013 roku (środa).
Egzamin rozpocznie się o godz. 11.
Egzamin odbędzie się w salach:
- 2.50 (I piętro) dla osób, ktore jako przedmiot dodatkowy wybrały literaturoznawstwo
- 2.51 oraz 2.55  dla osób, które jako przedmiot dodatkowy wybrały językoznawstwo

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2013, na wniosek Samorządu Studenckiego UŚ, Jego Magnificencja Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś ogłosza godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) 22 maja 2013 r. od godziny 12.00.

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia:
Informujemy uprzejmie, że w terminie od 25 kwietnia (od godz. 12:00) do 13 maja 2013 (do godz. 23;59) będzie trwała rejestracja na przedmioty obowiązkowe na filologii angielskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wysłuchania dwóch wykładów gośinnych Profesora Wojciecha Lipońskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłady odbęda się 11 oraz 12 kwietnia 2013 r. Profesor Wojciech Lipoński jest światowej sławy badaczem, którego zainteresowania naukowe obejmują między innymi polsko-brytyjskie oraz polsko-amerykańskie relacje międzykulturowe, historię cywilizacji brytyjskiej, historię sportu, etnologię sportu oraz filozofię ruchu olimpijskiego.

 • 11 kwietnia 2013 r. godz. 11.30, Sala Rady Wydziału. Wykład zatytułowany "The History and Concept of Freedom in British Civilization"
 • 12 kwietnia 2013 r. godz. 09.45, sala nr 0,.51. wykład zatytułowany "Maritime Traditions and the Role of Sea Expansion in British Culture"

 Zachęcamy do pobrania plakatów promujących oba wydarzenia.

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego prorektor
ds. kształcenia i studentów
dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek
ogłosił godziny rektorskie
3 kwietnia 2013 r.

Zuwagi na utrudnienia w komunikacji spowodowane strajkiem, Pan Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, ogłasza godziny rektorskie 26 marca (wtorek) od godz. 8:00 do 11:30.

Godziny pracy sekretariatu w okresie Świątecznym:
środa, 27 marca – w godz. 8-15:30
czwartek, 28 marca – w godz. 8-15:30
piątek, 29 marca – nieczynny
wtorek, 2 kwietnia - nieczynny

Uprzejmie informujemy, że Pan Dziekan Wydziału Filologicznego, Prof. dr hab. Rafał Molencki, pozytywnie rozpatrzył wniosek Samorządu Studenckiego w/s godzin dziekańskich: w środę, 27.03.2013 r. - dziekańskie rozpoczynają się o 13:00 (dla studentów studiów stacjonarnych).

6 marca 2013 r. od godz. 10.00 do 16.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie wiosenna edycja Śląskich Targów Kariery. Przedsięwzięcie kierowane jest do studentów, którzy chcą poznać aktualne oferty pracy, zapoznać się z propozycjami praktyk i staży oraz złożyć aplikację. Uczestnicy targów będą mieli okazję wziąć udział w spotkaniach i prezentacjach pracodawców i porozmawiać na tematy związane z efektywnym poszukiwaniem pracy, rozwojem osobistym oraz rozwiązywaniem problemów biznesowych. Na Śląskich Targach Kariery obecni będą przedstawiciele takich firm, jak: UBS Poland Service Centre, PwC, Ernst & Young, Synthon, Nokia Siemens Network, Shell, Aon Hewitt, Capgemini. Studenci, którzy przyjdą na targi i wypełnią ankietę (ankieta do odbioru na stoisku recepcyjnym targów), wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, w tym: rocznej prenumeraty magazynu

„Harvard Business Review Polska”, prenumeraty miesięcznika „Personelu Plus”, książek ufundowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz kursów do nauki języków firmy Techland. Nagrodą główną jest iPod.
Organizatorem targów jest firma Markline, a partnerem strategicznym Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Patronat honorowy nad targami objął: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.targikariery.com.

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w uroczystej Gali wręczenia Nagród Środowiskowych LAUR STUDENCKI 2012. Uroczystość odbędzie się w piątek, 22 lutego 2013 r. o godzinie 19.00 auli Kazimierza Lepszego Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nagroda Lauru Studenckiego jest jedyną w południowej Polsce (jeśli nie w całym kraju) nagrodą przyznawaną wyłącznie przez studentów i wyłącznie za działalność pro-studencką. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, przyznaliśmy wyróżnienia w pięciu kategoriach.

Podobnie jak w ubiegłym roku zapraszam Państwa również na bankiet organizowany bezpośrednio po uroczystości. Pragnę, by ten szczególny wieczór stał się okazją do spotkania i twórczej rozmowy. Zachęcam Was, byście skorzystali z tej wyjątkowej okazji do wymiany myśli, poglądów i po-mysłów, być może także na wspólną działalność naukową czy społeczną.

Obowiązują stroje wieczorowe.

Z upoważnienia kapituły,

Miłosz Wrona

Kapituła Nagrody

Środowiskowej „Laur Studencki 2012”

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

(+48)512275 395

 

Uprzejmie informujemy, że 25 lutego 2013 roku  (poniedziałek) o godz. 15:15 odbędzie się zebranie Pracowników i Doktorantów Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Po zebraniu, około godziny 16:30, odbędzie się zebranie Dyrekcji z Doktorantami.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 7 i 8 lutego (czwartek-piątek) sekretariat będzie wyjątkowo czynny od godz. 9.

Uprzejmie informujemy, że uwzględniając liczne pytania Wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne na filologii angielskiej, w piątek, 8 lutego, o godz. 12:00 dr Konrad Szcześniak przeprowadzi krótkie szkolenie dotyczące wpisywania ocen do systemu USOS. Miejsce szkolenie zostanie podane później. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Wykładowców .

Uprzejmie informujemy, że w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej podania o indywidualną organizację studiów (IOS) oraz o przedłużenie sesji mogą być wrzucane do skrzynek przy dziekanatach. Podania o IOS można składać do dnia 18.03.2013 r.

Podania i załączniki powinny być zszyte. Do skrzynek nie należy wrzucać indeksów.

Obowiazujące wzory podań można pobrać poniżej.

Informujemy, że DNIA 06 LUTEGO 2013 PLAC SEJMU ŚLĄSKIEGO w Katowicach w godzinach od 10 do 13 w pokoju nr 1 – administracja wydziału

oraz DNIA 05 LUTEGO 2013 ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu w godzinach od 10 do 13 w pokoju nr 1.14 – parter WYDAWANE BĘDĄ PRACOWNIKOM INFORMACJE PIT-11 O DOCHODACH ZA 2012 ROK ORAZ PIT-40 ROZLICZENIA DOKONANE PRZEZ PRACODAWCĘ NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA PRACY.

PIT-y MOŻNA ODBIERAĆ W WYZNACZONYCH DNIACH ZARÓWNO W KATOWICACH, JAK I W SOSNOWCU. INFORMACJE NIEODEBRANE W TYM TERMINIE ZOSTANĄ PRZEKAZANE.

PILNE
Szanowni Państwo,
15 LUTEGO mija termin obowiązkowego zaliczenia przez pracowników Wydziału Filologicznego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Informujemy uprzejmie, że od czwartku 24 stycznia na witrynie platformy projektowej UPGOW dostępny jest kurs BHP dla pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów humanistycznych.
Osoby, pragnące odbyć kurs w trybie online winny:
1) Zalogować się na platformie el.us.edu.pl/upgow (polecenie ZALOGUJ znajduje się w lewym górnym rogu, po kliknięciu otwiera się okno CAS – tak jak w USOSie).
2) Wpisać ten sam login i hasło, którymi się Państwo logują do systemu USOS.
Szczegółowa instrukcja logowania dostępna jest pod adresem:
http://el.us.edu.pl/upgow/mod/page/view.php?id=5900
Kurs BHP finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego po zalogowaniu się na platformie należy wyrazić zgodę na przystąpienie do projektu (oświadczenie) i wypełnić ankietę dot. danych beneficjenta (deklaracja). Powyższe kroki warunkują korzystanie ze statusu beneficjenta każdego projektu unijnego.
Kurs obejmuje 11 zagadnień. Po lekturze każdego tematu należy odpowiedzieć na pytanie kontrolne (prawda-fałsz) aby przejść do kolejnego zagadnienia. System w przyjazny sposób przeprowadzi czytelnika przez kolejne etapy kursu i okna koniecznych formularzy danych.
W części 12 znajduje się OŚWIADCZENIE mówiące o tym, że czytelnik zapoznał się z treścią kursu oraz formularz, który należy wypełnić, aby otrzymać ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia. Po ukończeniu kursu i dopełnieniu opisanych formalności system automatycznie prześle informacje o zaliczeniu przez Państwa kursu do Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej UŚ.

Strona 1 z 2

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec